Плотницька Світлана Іванівна

  • Провідний науковий співробітник
  • ORCID
  • Google Academy
  • Лабораторія економіки та маркетингу інновацій

https://www.webofscience.com/wos/author/record/F-6758-2019

https://cv.hal.science/plotnytska-svitlana

Доктор економічних наук, професор

 

КОЛО НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ:

фахівець з менеджменту та маркетингу

 

ОСВІТА

1999 р. – Харківська державна академія міського господарства, диплом з відзнакою за спеціальністю «Менеджмент організацій»

 

КАР’ЄРА, НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК:

2023 р. – провідний науковий співробітник Інституту тваринництва НААН України

2021 – 2022 рр. – професор кафедри менеджменту, бізнесу і адміністрування Державного біотехнологічного університету

2020 р. – присвоєне вчене звання професора, Міністерство освіти і науки України.

2016 – 2021 рр. – професор кафедри менедменту і адміністрування (менеджменту і публічного адміністрування з 01.09.2018 р.) Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова

2016 р. – присуджена наукова ступінь доктора економічних наук, 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), Міністерство освіти і науки України.

2016 р. – стажування в Празькому інституті підвищення кваліфікації (Чеська Республіка) за програмою «Publishing and project activity in the European Union countries: a bedside approach. Module 1: Publications in the European Union journals. Theory and practice»

2014-2016 рр. – доцент кафедри менеджменту і адміністрування Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова;

2014-2015 рр. – участь у програмі INFINITY за підтримки Erasmus (post-doc), Університет Нової Гориці, м. Нова Гориця, Словенія.

2011-2014 рр. – докторант кафедри менеджменту і маркетингу в міському господарстві Харківської національної академії міського господарства.

2010 р. – присвоєне вчене звання доцента, Міністерство освіти і науки України.

2007-2011 рр. – доцент кафедри менеджменту і маркетингу в міському господарстві Харківської національної академії міського господарства.

2005 р. – присуджена наукова ступінь кандидата економічних наук, 08.07.02 – економіка сільського господарства і АПК, Вища атестаційна комісія України.

2003-2007 рр. – асистент кафедри менеджменту і маркетингу Харківської державної академії міського господарства (Харківської національної академії міського господарства)

2001-2003 рр. – зав. лабораторією кафедри обліку та аудиту Харківського державного технічного університету сільського господарства.

2001 р. – науковий дослідник, The Leibniz Institute of Agricultural Development in Transition Economies (IAMO), Хаале (Цаале), Німеччина.

1999-2001 рр. – менеджер УКВП «Кооппосилторг» (м. Харків).

 

 

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ЗАХИСТ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Є автором більш ніж 130 наукових публікацій з економічних наук, в тому числі монографій і наукових статей, індексованих у міжнародних наукометричних базах Scopus, Web of Science та Index Copernicus.

Участь у роботі спеціалізованих вчених рад в якості члена спеціалізованої вченої ради в Харківському національному технічному університеті сільського господарства імені Петра Василенка (2017-2020 рр.) та Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова (2017-2021 рр.), гарант освітньої програми з менеджменту на третьому (доктор філософії) рівні вищої освіти (2016 -2021 рр.), член Української Асоціації з розвитку менеджменту та бізнес-освіти (208-2021 рр.), член редколегії Вісника Сумського національного університету серія Економіка і менеджмент (з 2019 р.).