ПЛЕМІННА РОБОТА З УКРАЇНСЬКОЮ ЧОРНО-РЯБОЮ МОЛОЧНОЮ ПОРОДОЮ В СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ

DOI: 10.32900/2312-8402-2023-130-128-145

Ладика В.,
д.с.-г.н., професор,
https://orcid.org/0000-0001-6748-7616,
Сумський національний аграрний університет, Суми, Україна,
Скляренко Ю.,
д.с.-г.н., с.н.с.,
https://orcid.org/0000-0002-6579-2382,
Інститут сільського господарства Північного Сходу НААН, Сад, Україна,
Павленко Ю.,
к.с.-г.н., доцент,
https://orcid.org/0000-0002-4128-122X,
Вечорка В.,
д.с.-г.н., професор,
https://orcid.org/0000-0003-4956-2074,
Малікова А.,
https://orcid.org/0000-0002-4277-0172,
Сумський національний аграрний університет, Суми, Україна

Ключові слова: бугай-плідник, лінія, генеалогія, порода, тип


Дослідження проведені у племінних господарствах з розведення сумського внутрішньопородного типу української чорно-рябої молочної породи. Загальне піддослідне поголів’я складає 1150 корів, 1120 телиць та 62 бугаї.

Встановлено, що в основному тварини походять від плідників чотирьох голштинських ліній, таких як Старбака 352790 (28%), Белла 1667366 (27%), Чіфа 1427381 (26%) та Елевейшна 1491007 (15%). За останні роки в господарствах використовують головним чином плідників трьох ліній, а бугаї лінії Белла 1667366 майже не ні. Племінна цінність плідників різних ліній дещо різниться. Перевагу за середньою племінною цінністю за величиною надою, кількістю молочного жиру та білка мають бугаї двох голштинських ліній – Чіфа 1427381 та Елевейшна 1491007.

Значний вплив на величину племінної цінності бугаїв-плідників має країна походження. Тварини німецької селекції становлять більшість серед тих, що використовувалися у племінних господарствах з розведення худоби сумського внутрішньопородного типу. Дещо менша кількість плідників походять зі Сполучених Штатів Америки. Останні переважають німецьких бугаїв за показниками середньої племінної цінності, як за величиною надою, так і за кількістю молочного жиру та білка.

Плідники-нащадки, що більш віддалені від родоначальника лінії, характеризуються вищою середньою племінної цінністю у порівнянні з бугаями, які за родоводом знаходяться ближче до родоначальника.

З метою створення мікропопуляцій з бажаними генотипами за бета- та капа- казеїнами у ДП ДГ Інституту сільського господарства Північного Сходу використовуються гомозиготні плідники відповідно з генотипами А2А2 та ВВ.

Сила впливу досліджуваних факторів на величину племінної цінності знаходиться в межах ή2=11,4-57,9%. Найбільший вплив на даний показник мають рік народження бугая та віддаленість від родоначальника лінії (Р<0,05-0,001).

Для збереження популяції сумського внутрішньопородного типу української чорно-рябої молочної породи необхідно застосовувати запропоновані заходи, які включають використання генетичного матеріалу плідників української чорно-рябої молочної породи та певний набір біотехнологічних заходів.

Бібліографічний список

IlnytskаО. Y., Fedorovych Y. I., Mazur N. P., & Fedorovych V. V. (2018). Produktyvne dovholittia koriv riznykh linii prykarpatskoho vnutrishnoporodnoho typu ukrainskoi chervono-riaboi molochnoi porody [Productive longevity of different lines cows of prycarpatskyy intra-breed type of ukrainian red-and-white breed]. Rozvedennia i henetyka tvaryn – Animal Breeding and Genetics, 56, 32-40. https://doi.org/10.31073/abg.56.05 (in Ukrainian)

Khmelnychyi S., Povod N., & Samokhina E. (2020). Produktyvne dovholittia koriv ukrainskoi chorno-riaboi molochnoi porody zalezhno vid spadkovosti holshtynskykh buhaiv-plidnykiv [Productive longevity of Ukrainian Black-and-White dairy cows depending on the inheritance of Holstein sires]. Visnyk Sumskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu. Seriia: Tvarynnytstvo – Bulletin of Sumy National Agrarian University. The Series: Livestock, 2 (41), 81-85. https://doi.org/10.32845/bsnau.lvst.2020.2.13 (in Ukrainian)

Khmelnychyi L. M., & Vecherka V. V. (2018). Vplyv chastky spadkovosti holshtynskoi porody ta metodiv pidboru na hospodarsky korysni oznaky koriv molochnoi khudoby [The effect of share hereditability of Holstein breed and methods for selection of economically useful traits of cows dairy cattle]. Rozvedennia i henetyka tvaryn – Animal Breeding and Genetics, 55, 135-142. https://doi.org/10.31073/abg.55.19 (in Ukrainian)

Krugliak A. P., Krugliak, O. V., & Krugliak T. O. (2021). Osoblyvosti proiavu hospodarsky korysnykh oznak tvaryn riznykh henotypiv holshtynskoi porody v Ukraini [Peculiarities of manifestation of economic useful traits of the different henotipes animals of holstein breed in Ukraine]. Rozvedennia i henetyka tvaryn – Animal Breeding and Genetics, 62, 37-48. https://doi.org/10.31073/abg.62.07 (in Ukrainian)

Kruglyak O. V., Chornoostrovets N. M., Kulakova M. B., & Martynyuk I. S. (2020). Rozvytok henetychnykh resursiv molochnoho skotarstva Ukraine [Development of genetic resources of dairy cattle breeding in Ukraine]. Rozvedennia i henetyka tvaryn – Animal Breeding and Genetics, 60, 47-53. https://doi.org/10.31073/abg.60.06 (in Ukrainian)

Кrugliak А. P., & КrugliakТ. О. (2021). Osoblyvosti uspadkuvannia pleminnoi tsinnosti buhaiv holshtynskoi porody [Features of breeding value inheritance sires of holstein breed]. Rozvedennia i henetyka tvaryn – Animal Breeding and Genetics, 61, 64-72. https://doi.org/10.31073/abg.61.08 (in Ukrainian)

Kulibaba R., Liashenko Y., Sakhatskyi M. I. (2023). Vykorystannia rezultativ henetykopopuliatsiinykh doslidzhen dlia otsinky selektsiinoi roboty u populiatsiiakh koriv molochnykh porid [Using of genetic-population studies results for assessment of selection work in dairy cattle populations] Naukovotekhnichnyi biuleten Instytutu tvarynnytstva NAAN – Scientific and Technical Bulletin of the Institute of Animal Science of the National Academy of Agrarian Science of Ukraine. Kharkiv, 129, 103-114. https://doi.org/10.32900/2312-8402-2023-129-103-114 (in Ukrainian)

Kuziv M. I., Fedorovych Y. I., Kuziv N. M., & Fedorovych V. V. (2022). Minlyvist selektsiinykh oznak u koriv zalezhno vid krainy selektsii buhaia [Variability of selection traits in cows depending on the country of bulls selection]. Rozvedennia i henetyka tvaryn – Animal Breeding and Genetics, 63, 63-70. https://doi.org/10.31073/abg.63.07 (in Ukrainian)

Pochukalin A. Y., & Pryima S. V. (2021). Klasyfikatsiia ukrainskoi populiatsii holshtynskoi porody velykoi rohatoi khudoby za liniiamy [Classification of the ukrainian population of the holstein breed of cattle by lines]. Rozvedennia i henetyka tvaryn – Animal Breeding and Genetics, 62, 87-94. https://doi.org/10.31073/abg.62.12 (in Ukrainian)

Pochukalin A. Y., Pryima S. V., & Rizun O. V. (2022). Rozvedennia za liniiamy v aktyvnii chastyni populiatsii molochnoi khudoby ukrainskoi chervonoi porody [Breeding by lines in the active part of the ukrainian red breed dairy cattle population]. Visnyk Sumskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu. Seriia: Tvarynnytstvo – Bulletin of Sumy National Agrarian University. The Series: Livestock, (3), 42-46. https://doi.org/10.32845/bsnau.lvst.2022.3.5 (in Ukrainian)

Pochukalin A. Y., Pryima S. V., & Rizun O. V. (2022). Pleminna tsinnist buhaiv-plidnykiv holshtynskoi porody za liniiamy [Breeding value of breeding bulls of the holstein breed by lines]. Visnyk Sumskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu. Seriia: Tvarynnytstvo – Bulletin of Sumy National Agrarian University. The Series: Livestock, (2), 49-53. https://doi.org/10.32845/bsnau.lvst.2022.2.7 (in Ukrainian)

Pochukalin A. Y., Pryima S. V., & Rizun, O. V. (2022). Zabezpechenist henetychnymy resursamy skotarstva ukrainy [Provision of cattle breeding of ukraine with genetic resources]. Visnyk Sumskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu. Seriia: Tvarynnytstvo – Bulletin of Sumy National Agrarian University. The Series: Livestock, 59-64. https://doi.org/10.32845/bsnau.lvst.2022.1.9 (in Ukrainian)

Polupan Y. P., & Bezrutchenko I. M. (2022). Spivvidnosna minlyvist vitchyznianoi ta zarubizhnoi otsinky pleminnoi tsinnosti buhaiv [Correlated variability of domestic and foreign assessment of the breeding value of bulls]. Rozvedennia i henetyka tvaryn –  Animal Breeding and Genetics,  64, 56-68. https://doi.org/10.31073/abg.64.06 (in Ukrainian)

Polupan Y. P., Melnik Y. F., & Biriukova О. D. (2019). Vplyv henetychnykh chynnykiv na produktyvnist koriv [Influence of genetic factors on the productivity of cows]. Rozvedennia i henetyka tvaryn – Animal Breeding and Genetics, 58, 41-51. https://doi.org/10.31073/abg.58.06 (in Ukrainian)

Pryima S. V. (2022). Determination of breeding value and prepotency of dairy bulls. Rozvedennia i henetyka tvaryn – Animal Breeding and Genetics, 63, 120-135. https://doi.org/10.31073/abg.63.10 (in English)

Shuliar A. L., Shuliar A. L., Omelkovych S. P., Tkachuk V. P., & Andriichuk V. F. (2020). Henetychna zumovlenist hospodarsky korysnykh oznak koriv ukrainskoi chorno-riaboi molochnoi porody [The genetic conditionality of the economically useful traits of the cows of ukrainian black-and-white dairy breed]. Rozvedennia i henetyka tvaryn – Animal Breeding and Genetics, 60, 92-98. https://doi.org/10.31073/abg.60.12 (in Ukrainian)

Sydorenko O. V. (2020). Molochna produktyvnist koriv ukrainskoi chorno-riaboi molochnoi porody zalezhno vid henotypu [Dairy productivity of ukrainian black-and-white dairy breed cows depending on the genotype]. Rozvedennia i henetyka tvaryn – Animal Breeding and Genetics, 60, 71-77. https://doi.org/10.31073/abg.60.09 (in Ukrainian)

Voitenko S. L., & Sydorenko O. (2019). Vplyv polipshuvalnoi porody na molochnu produktyvnist koriv riznykh porid vitchyznianoi selektsii [The impact of improving breed on dairy productivity of cows of different breeds of domestic selection]. Visnyk Sumskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu. Seriia: Tvarynnytstvo – Bulletin of Sumy National Agrarian University. The Series: Livestock, (4(39), 43-48. https://doi.org/10.32845/bsnau.lvst.2019.4.6 (in Ukrainian)

Voitenko S. L., & Zheliznyak I. M. (2019). Надій корів у залежності від лінійної належності та способу утримання [Milk yield of cows depending on a line on linear belonging and method of maintenance]. Rozvedennia i henetyka tvaryn – Animal Breeding and Genetics, 57, 38-44. https://doi.org/10.31073/abg.57.05 (in Ukrainian)

Voitenko S. L., Sydorenko O. V., Cherniak N. H., Korol P. V., & Babus S. I. (2022). Molochna produktyvnist koriv ukrainskoi chervono-riaboi molochnoi porody riznykh henotypiv v pryrodno-klimatychnykh zonakh ukrainy [Dairy productivity of cows of ukrainian red-and-white dairy breed of different genotypes in natural and climate zones of Ukraine]. Animal Breeding and Genetics63, 36-43. https://doi.org/10.31073/abg.63.04 (in Ukrainian)