Піскун Віктор Іванович

  • Завідувач лабораторії
  • ORCID
  • Google Academy
  • Лабораторія технологій у скотарстві

український вчений-аграрник, фахівець у сфері технології виробництва продуктів тваринництва доктор сільськогосподарських наук (2007 р.)

Освіта

«інженер механік сільського господарства» – Полтавський сільськогосподарський інститут, 1975 р.
Дата народження: 27.10.1951 р.
Місце народження: с. Лозівка, Диканського р-н, Полтавської обл. , Україна Сімейний стан: одружений
Сфера діяльності: наука і освіта
Вміння та навички: системне і аналітичне мислення, технологія виробництва продуктів тваринництва, поновлювальні джерела енергії, охорона довкілля, оцінка викидів парникових газів, вільне володіння сучасними програмними продуктами і технічними засобами математичного моделювання. Впровадження наукових розробок в виробництві договорами.
Якості: професійний підхід, комунікабельність, самовіддача, організаційні здібності, постійне прагнення для самовдосконалення, орієнтованість на результат. Професійно підготовлений, працелюбний і сумлінний, досвідчений та принциповий дослідник і керівник.
Знання мов: українська та російська мови – вільно, англійська (на рівні В2)

Підвищення кваліфікації

2017 р. – експерт в рамках аудиту за контрактом Групи Світового банку (США) та Інституту тваринництва НААН.
2009 р. – доктор сільськогосподарських наук, 06.02.04 – технологія виробництва продуктів тваринництва, Вища атестаційна комісія України.
1996 р. – присуджено звання старшого наукового співробітника, Вища атестаційна комісія України.
1993 р. – кандидат технічних наук, 05.20.01 – механізація сільського господарства, Вища атестаційна комісія України.

Інформація

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=sOc4qlgAAAAJ
https://orcid.org/0000-0003-0373-9268

Заохочення

2018 р. – Почесна відзнака НААН
2011 р. – Почесна грамота НААН

Досвід роботи

2017 р. – по теперішній час завідувач лабораторії технологій у скотарстві
2006-2017 р. – завідувач лабораторії механізації та автоматизації виробничих процесів у тваринництві Інституту тваринництва НААН.
2000-2006 р.. – завідувач відділом механізації та автоматизації виробничих процесів у тваринництві Інституту тваринництва НААН.
1993-1999 р. – старший науковий співробітник Інституту тваринництва НААН.
1989-1993 р. – науковий співробітник Інституту тваринництва НААН.
1980-1989 р. – молодший науковий співробітник відділу механізації і електрифікації тваринництва Науково-дослідного інституту тваринництва Лісостепу і Полісся УССР.
1977-1980 р. – навчання з відривом від виробництва в аспірантурі науково-дослідного інституту тваринництва Лісостепу і Полісся УССР

Наукова робота

1980 р. – т.ч. – участь і керівництво виконанням 26 науково-дослідних тем, зареєстрованих в Українському інституті науково-технічної експертизи та інформації, з бюджетним і позабюджетним фінансуванням
2001 р. – наукове керівництво аспірантами: підготовлено 2 кандидати с.-г. наук та1 кандидат технічних наук. Засновник і керівник наукової школи «Механіко-технологічне забезпечення виробництва продуктів тваринництва». Входив до складу спеціалізованої вченої ради Інституту тваринництва НААН
1977 р. – т.ч. – є автором більш ніж 270 наукових публікацій з сільськогосподарських наук, в тому числі монографій, нормативних документів, методичних рекомендацій і наукових статей, індексованих у світових наукометричних базах Scopus, Web of Science та Index Copernicus. Одержано авторських свідоцтв – 14, в тому числі для службового користування, патентів – 19.