Параметри селекції, генеалогічна структура та методи розведення української верхової породи коней

DOI: 10.32900/2312-8402-2021-125-205-216

Ткачова І. В.,
д. с.-г. н.,
https://orcid.org/0000-0002-4235-7257,
Інститут тваринництва НААН

Ключові слова: коні, українська верхова порода, селекція, параметри селекції, методи розведення, генеалогічна структура


Українська верхова порода – провідна порода коней в Україні спортивного напряму роботоздатності. Тривалий період селекційного удосконалення потребує встановлення параметрів селекції, за якими буде продовжено селекційний процес з урахуванням сучасних потреб класичних видів кінного спорту.
Дослідження проведені на усьому поголів’ї породи, що утримується суб’єктами племінної справи та приватними власниками. Встановлено кількісні показники породи, які становлять: загальне поголів’я 672 гол., в тому числі племінних кобил репродуктивного віку – 266 гол.
Встановлені параметри селекції, за якими необхідно вести подальше удосконалення української верхової породи: призначення – племінні коні переважно для чистопородного розведення, коні з універсальною спортивною роботоздатністю; методи розведення – чистопородне за лініями, схрещування на рівні прилиття крові з вихідними та іншими спортивними породами, умовна кровність за вихідними породами – ¾, за іншими – ½; племінне ядро має складати не менше 800 чистопорідних кобил; кількість генеалогічних ліній має залишатись на сучасному рівні – 7 або збільшуватись; кількість жеребців-плідників у лініях – не менше 5, кобил – 30 гол.; показники промірів (2-річного віку: 160-158-178-20 см (жеребці), 157-155-177-20 см (кобили); 3-річного віку: 163-162-186-21 см (жеребці), 161-160-184-20,5 см (кобили); 4-річного віку і старше: 165-165-192-21 см (жеребці), 163-163-190-20,5 см (кобили); класність молодняку при першому бонітуванні повинна складати: еліта – 85 %, 1 кл. – 15 % (жеребчики); еліта – 90 %, 1 кл. – 10 % (кобилки); середній бал за спортивну роботоздатність 2-річного молодняку має складати не нижче: 8 балів (жеребці), 7 балів (кобили); частка коней, що пройшли заводські і міжзаводські випробування спортивних якостей: кінних заводів – 80 %; племінних репродукторів – 70 %; висота подолання перешкоди при випробуванні стрибкових якостей на свободі (без вершника): у віці 2 років – 130 см; у віці 3 років – 140 см; у віці 4 років і старше – 150 см.
Наведені параметри селекції обґрунтовані результатами селекційної оцінки всього облікованого поголів’я української верхової породи.
Оцінено генеалогічну структуру породи, встановлено перевагу двох ліній – Т54 Хобота (24,4 %) і 2 Безпечного (20,5 %) за кількістю жеребців – продовжувачів. Маточний склад породи структурований за маточними родинами, яких оцінено за якістю потомства.
В результаті проведених досліджень оцінено моделі підбору, за якими одержано коней чемпіонів змагань національного рівня і призерів змагань міжнародного рівня. Визначено рівень та ефективність схрещування з жеребцями поліпшуючих порід.

 Бібліографічний список

 1. Animal Production. URL: www.fao.org/animal-production
 2. Alderson L. Criteria for the recognition and prioritization of breeds of special genetic importance. Animal Genetic Resources, 2003. Vol. 33. pp. 1–9. DOI: 10.1017/S101423390000537X
 3. Rege J. E. O. Animal genetic resources and economic valuation. Ecological Economics, 2003. Vol. 45. Iss. 3. Р. 319–330. DOI: 10.1016/S09218009(03)00087-9
 4. Ткачова І. В. Збереження та удосконалення заводських порід коней в умовах обмеженого генофонду. Науково-технічний бюлетень Інституту тваринництва НААН. Харків, 2017. № 118. С.180–191.
 5. Волков Д. А., Ткачова І. В., Латка О. М., Кунець В. В., Пересада В. О., Корнієнко О. О., Лютих С. В., Гданська К. В., Россоха В. І., Ковальова Т. М., Тур Г. М. Українська верхова порода. Харків : Інститут тваринництва НААН, 2015. 218 с.
 6. Tkachova I. V. The influence of Hungarian horses on the genotype formation of Ukrainian Warmblood breed. Slupskie Prace Biologiczne. Slupsk: Instytut Biologii i Ochrony Środowiska Akademii Pomorskiej, 2016. № 13. S. 317–330.
 7. Программа селекции лошадей украинской верховой породы на 1994-2004 гг. / Д. А. Волков, А. А. Калантар, А. М. Латка. Харьков, 1994. 15 с.
 8. 8. Equistrian sports and breeding in Germany. A Guide through the German Equestrian World. 2014. 60 p.
 9. 9. Economic Contribution of the Sport Horse Industry to the Irish Economy. National Developmnt Plan Transforming Ireland. 2012. 52 p.
 10. 10. Jez C., Coudurier B., Cressent M., Mea F. Factors Driving change in the French horse industry to 2030. Advances in Animal Biosciences. 2013. P. 66–105.
 11. Мельник Ю. Ф., Волков Д. А., Новіков О. О. Програма селекції коней української верхової породи на 2003-2010 роки. Київ : Аграрна наука, 2003. 96 с.
 12. Кудрявська Н. В., Жукорський О. М., Костенко О. І. Волков Д. А., Латка О. М., Ткачова І. В., Россоха В. І, Тур Г. М., Ковальова Т. М. Програма селекції коней української верхової породи до 2020 року. Харків: Інститут тваринництва НААН, 2014. 69 с.