Паньків Любов Петрівна

  • Старший науковий спiвробiтник
  • +38-050-97-37-679
  • Google Academy
  • Лабораторія селекційно-технологічних досліджень у дрібному тваринництві та конярстві

 

Кандидат сільськогосподарських наук

старший науковий співробітник

 

 

КОЛО НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ

технології виробництва продукції тваринництва

 

ОСВІТА

1993 р. – Харківський зооветеринарний інститут, спеціальність «Зооінженерія»

 

КАР’ЄРА, НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

2008 р. – старший науковий співробітник;

2006 р. – т.ч. – старший науковий співробітник лабораторії селекційно-технологічних досліджень у дрібному тваринництві та конярстві;

2005 р. – кандидат сільськогосподарських наук;

1996 – 2005 рр. – молодший науковий співробітник лабораторії технології виробництва продукції вівчарства. Інституту тваринництва НААН;

1993 – 1996 рр. – навчання в аспірантурі – відділ економіки Інституту тваринництва НААН;

2015 р. – т.ч. – член спеціалізованої вченої ради (2015 – 2016 рр., 2017 – 2018 рр.) з захисту дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.02.04 – Технологія виробництва продуктів тваринництва в Інституті тваринництва НААН.

 

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ЗАХИСТ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Участь у виконанні 11 науково-дослідних тем, зареєстрованих в Українському інституті науково-технічної експертизи та інформації, з бюджетним  та  позабюджетним фінансуванням. Займалась питаннями розробки: енерго- і ресурсозберігаючих конкурентоспроможних технологій інтенсивного ведення  вівчарства для підприємств різних  форм господарювання; поопераційних технологічних карт основних виробничих процесів  та гнучких технологій для модульних  вівчарських ферм різних розмірів та форм власності; ведення галузі вівчарства в умовах органічного виробництва; технологічних рішень ведення м’ясо-вовнового та м’ясного вівчарства, що має забезпечувати отримання максимальної продукції від овець в залежності від напряму продуктивності та зниження її собівартості; аналізу породного різноманіття та розробки селекційно-технологічних методів покращання кіз молочного напряму продуктивності у розрізі господарств різних розмірів господарювання; та інше. Співавтор Державних  Державних книг племінних тварин овець породи прекос асканійської тонкорунної породи., Національних стандартів України та переклад і науково технічне редагування  п’яти ДСТУ ISO, селекційно-племінних програм для вівчарських господарств. Проведення рецензування проектів стандартів, наукових статей, звітів та робочих програм, авторефератів та рукописів дисертаційних робіт у відповідності до спеціальності.

 

Авторка більш ніж 70 наукових публікацій, методичних рекомендацій та патенту України на корисну модель.