Панченко Ольга Михайлівна

  • Старший науковий співробітник
  • ORCID
  • Google Academy
  • Лабораторія економіки та маркетингу інновацій

український вчений-селекціонер
кандидат сільськогосподарських наук
фахівець у сфері селекції та розведення сільськогосподарських тварин

 

КОЛО НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ
селекція та розведення сільськогосподарських тварин.

 

ОСВІТА
2005 р. – Харківський національний  педагогічний університет імені Г.С. Сковороди; спеціадльність «Педагогіка і методика середньої освіти», кваліфікація вчителя біології та хімії.

 

КАР’ЄРА, НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК:

з січня 2022 р. – старший науковий співробітник Лабораторії економіки та маркетингу інновацій ІТ НААН

2021 р. – кандидат сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.02.01. – розведення та селекція тварин, Вища атестаційна комісія України.

2015-2021 рр. – науковий співробітник лабораторії економіки та маркетингу інновацій ІТ НААН

Жовтень 2008 -2015 рр. – молодший науковий співробітник лабораторії технологій та селекції у молочному скотарстві ІТ НААН

Січень – вересень 2008 р – аспірант Інституту тваринництва НААН лабораторії технології виробництва коконів та грени шовковичного шовкопряду.

2005-2007 рр. – аспірант Інституту шовківництва НААН

2004-2005 рр. вчитель біології загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів «Початок мудрості» м. Харкова.

 

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ЗАХИСТ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
Участь у виконанні фундаментальних, прикладних та пошукових НДР, зареєстрованих в Інституті шовківництва НААН та Інституті тваринництва НААН, з бюджетним і позабюджетним фінансуванням. Є автором близько 40 наукових публікацій з сільськогосподарських наук, в тому числі методичних рекомендаціях і наукових статей, індексованих у світових науково-метричних базах.