Осипенко Тетяна Леонідівна

  • Старший науковий спiвробiтник
  • ORCID
  • Google Academy
  • Лабораторія технологій у скотарстві

український вчений
кандидат сільськогосподарських наук (2011 рік)

Освіта

«Зооінженер» – Харківський зооветеринарний інститут, 1994 р.
Дата народження: 12.09.1971 р.
Місце народження: м. Охтирка, Україна
Сімейний стан: не заміжня
Сфера діяльності: наука
Вміння та навички: вільне володіння сучасними статистичними програмами (SPSS, Table Curve – 2D), обробка і аналіз баз даних.
Якості: відповідальність, самовіддача, прагнення до самовдосконалення, сумлінний, дисциплінований, кваліфікований фахівець
Знання мов: українська, російська – вільно.

Підвищення кваліфікації

2020 р. – свідоцтво експерта – бонітера
2015 р. – підвищення кваліфікації наукових та науково-педагогічних працівників за спеціальністю розведення та селекція тварин
2011 р. – свідоцтво експерта – бонітера
2011 р. – кандидат сільськогосподарських наук, 06.02.01. – розведення та селекція тварин.
2010 р. – курси з лінійної оцінки типу молочної худоби в рамках реалізації українсько-голандської програми «Інфомолоко».

Інформація

https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=uk&hl=uk&user=wTIBQEUAAAAJ&pagesize=80&sortby=pubdate
https://orcid.org/0000-0001-7724-2786
https://www.webofscience.com/wos/author/record/27036870

Досвід роботи

2012 – старший науковий співробітник лабораторії технологій та селекції у молочному скотарстві Інституту тваринництва НААН.
2010 – 2012 – науковий співробітник лабораторії технологій та селекції у молочному скотарстві Інституту тваринництва Національної академії аграрних наук України.
2002 – 2010 – молодший науковий співробітник лабораторії організації племінної справи та забезпечення селекційної роботи Інституту тваринництва НААН.
з травня по листопад 1997 р. молодший науковий співробітник відділу технології виробництва молока Інституту тваринництва УААН.
1994 – 1997 рр. – аспірант Інституту тваринництва УААН за спеціальністю 06.02.01.

Наукова робота

1994 р. – т.ч. – участь у виконанні науково-дослідних тем, зареєстрованих в Українському інституті науково-технічної експертизи та інформації, з бюджетним та позабюджетним фінансуванням.
2008 р. – т.ч. – рецензування авторефератів дисертацій, робочих програм і звітів координованої мережі та звітів про результати бонітування великої рогатої худоби як спеціаліст „Селекційного центру із скотарства” ІТ НААН.
1998 р. – т.ч. – є автором 50 наукових публікацій з сільськогосподарських наук, в тому числі методичних рекомендаціях і наукових статей, індексованих у світових науково-метричних базах Web of Science.