Особливості обробки яєць водоплавної птиці в процесі інкубації

DOI: 10.32900/2312-8402-2020-124-224-232

Шоміна Н. В.,
к. с.-г. н., с. н. с.,
Байдевлятова О. М.,
Державна дослідна станція птахівництва НААН

Ключові слова: яйця качок, зрошення, інкубація, дезінфекційні засоби, виводимість яєць


Метою даної роботи було провести порівняльну оцінку існуючих дезінфектантів на предмет їх використання у другій половині інкубації для зрошення яєць водоплавної птиці. Дослідження було проведено в Державній дослідній станції птахівництва НААН на інкубаційних яйцях качок та відходах інкубації. Передінкубаційну дезінфекцію яєць здійснювали методом зрошення 5,0 % розчином препарату «Ласепт-форте». Яйця інкубували за стандартними режимами у модернізованих лабораторних інкубаторах ІЛУ-Ф-0,3 та ІЛБ-0,5. Згідно до вимог діючого стандарту на технологічний процес  інкубації яєць качок з 13 доби інкубації проводили повітряне охолодження яєць двічі на добу (вранці та ввечері) протягом 10-15 хвилин, а починаючи з 20-ї доби – вологе. Для зрошення яєць качок в процесі інкубації було застосовано сучасні дезінфекційні засоби у різних концентраціях. Зрошення яєць качок контрольної групи проводили чистою водою. За результатами досліджень доведено ефективність зрошення яєць препаратами «Ласепт-форте» та «Бровадез-плюс», підібрано їхні оптимальні концентрації. Встановлено, що застосування препаратів «Ласепт-форте» у концентрації  0,5 % або «Бровадез-плюс» у концентрації 0,05% для зрошення яєць качок з 20-ї доби інкубації є бажаним, оскільки дозволяє підвищити результати інкубації на 1,5-2,5% за рахунок покращення санітарного стану в інкубаційній шафі та зниження загибелі ембріонів на пізніх стадіях розвитку. Проведений патологоанатомічний розтин відходів інкубації показав, що категорія відходів «задохлики» (ембріони, що загинули після 25 діб інкубації) становила у контрольній групі 7,0 %, у дослідних 6,0-6,5 %. При цьому, при розтині задохликів із даних груп спостерігали ознаки загибелі від ураження яєць мікрофлорою та грибами. У контрольній групі такі ознаки мали 64,3 %  задохликів, у першій дослідній – 53,8 %, у другій дослідній групі – 33,3 %, що також доводить ефективність застосованих засобів.

Бібліографічний список

 1. Яйця інкубаційні. Технологія передінкубаційного обробляння. Основні параметри : ДСТУ 4655:2006. [Чинний від 2007-07-01]. Київ : Держспоживстандарт України, 2007. 10 с.
 2. Інструкція з проведення санітарної обробки – дезінфекції, дезінсекції та дератизації об’єктів птахівництва. Затверджена 20.06.2007 р. наказом № 69 Держдепартаменту ветеринарної медицини міністерства аграрної політики України. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0813-07#Text
 3. Сахацький М. І., Мо’авія Мохаммад Афнан Альматарнех. Ефективність передінкубаційної обробки яєць різними дезінфектантами. Птахівництво : міжвід. темат. наук. зб. Харків, 2006. Вип. 58. С. 571–577.
 4. Прокудіна Н. О. Cучасні дезінфектанти: плюси і мінуси. Сучасне птахівництво. 2016. № 4. С. 19-22.
 5. Бреславець В. О., Глебова К. В., Ярошенко М. О., Павліченко О. В., Стегній О. О.Використання біолцидних препаратів для дезінфекції яєць курей. Сучасне птахівництво. 2017. № 3–4. С. 20–24.
 6. Dunaev Y., Dunaeva O. Disinfectants Use for Duck Egg Treatment Prior to Incubation. CBEP Ukraine Regional One Health Research Symposium. Kyiv, 2017. P. 93.
 7. Шоміна Н. В., Артеменко О. Б., Музика Н. М., Ніколаєнко Ю. Ю., Байдевлятова О. М., Гавілей О. В. Ефективна дезінфекція яєць водоплавної птиці. Матеріали XIII міжнародної конференції «Птахівництво 2017», (Трускавець, 19-21 вер. 2017 р.). Трускавець, 2017. С.129-135.
 8. Інкубація яєць качок та гусей. Технологічний процес. Основні параметри : ДСТУ 8163:2015. [Чинний від 2017-01-01]. Київ : Держспоживстандарт України, 2017. 28 с.
 9. Яйца утиные инкубационные. Технические условия. Без ограничений : РСТ УССР 1969 – 86. Київ, 1986. 12 с.
 10. Бреславець В. О., Шоміна Н. В., Артеменко О. Б., Байдевлятова О. М. Інкубація яєць сільськогосподарської птиці. Харків, 2020. 92 с.
 11. Прокудина Н. А., Артеменко А. Б., Огурцова Н. С. Методы биологического контроля в инкубации. Борки, 2006. 107 с.
 12. Шоміна Н. В., Байдевлятова О. М. Рекомендації з визначення причин загибелі ембріонів сільськогосподарської птиці під час інкубації. Бірки, 2020. 32 с
 13. Кобзарь А. И. Прикладаная и математическая статистика. Москва : Физматлит, 2012. 816 с.
 14. Фотіна Г. А., Коваленко І. В., Клещова Ж. Є., Коваль Г. І. Передінкубаціна обробка яєць. Ветеринарна медицина. Харків, 2016. Вип. 102. С 223–227.
 15. Дунаєв Ю. К., Бреславець В. О., Павліченко О. В., Стегній О. О., Дунаєва О. В. Підвищення повітро- та паро проникності шкаралупи у другу половину інкубації яєць гусей. Ветеринарна медицина. Харків, 2015. Вип. 100. С. 201–204.