Особливості формування продуктивності та параметрів крові молодняку кролів під впливом фітобіотику

DOI: 10.32900/2312-8402-2023-129-79-89

Корх О. В.,
к. с.-г. н., с. н. с.,
https://orcid.org/0000-0002-7010-1574,
Інститут тваринництва НААН

Ключові слова: молодняк, кропива дводомна, жива маса, параметри крові, середньодобовий приріст


Біологічно-активні кормові добавки рослинного походження (фітобіотики) сприяють корекції процесу травлення, впливають на імунітет тварин, і, як результат, оптимізують захисні функцій їх організму та забезпечують найбільший прояв генетичного потенціалу. У контексті зазначеного, реалізація програм якісного покращення вітчизняних порід кролів за детермінантами, що формують високу біологічну і харчову цінність продукції, залежить від рівня впливу багатьох генотипових та паратипових чинників, котрі суттєво змінюються в часі. Одним із найважливіших паратипових чинників є умови годівлі. У проведеному досліді установлено, що одночасне використання фітодобавки із кропиви дводомної молодняком III групи через організм матері та перорально з 21-ї доби після народження дало змогу збільшити їх живу масу в усі періоди росту і на 90 добу ця відмінність досягла 14,3 і 7,7 % проти ровесників II і I груп. У віці 120 діб за показником живої маси вони вірогідно переважали тварин ІІ групи на 196,5 г або 8,5 % (р<0,001) і I групи – на 166,5 г або 7,1 % (р<0,001).
Водночас, контроль годівлі повинен здійснюватися за показниками крові, які в комплексі з іншими параметрами організму дають змогу виявити непомітні зміни в органах та тканинах, а також мати уявлення про функціональний стан як окремих органів, так і загального стану тварини. Тим не менш одержана інформація забезпечує керованість процесами, які впливають на продуктивність тварин. У рамках проведених досліджень виявлено, що основні гематологічні параметри крові молодняку кролів усіх груп упродовж досліду перебували в межах фізіологічної норми. Натомість на початку досліду зразки периферичної крові молодняку III групи характеризувались незначно більшим вмістом еритроцитів на 3,6 і 8,0 %, гемоглобіну – на 1,5 і 6,3 %, концентрацією загального білка – на 1,8 і 1,5 %, альбумінів – на 1,9 і 3,4 % та глобулінів – на 1,1 і 2,6 %. Згодовування молодняку фітодобавки в натальний і постембріональний період не викликало різких змін в стані їх здоров’я та порушень в обміні речовин наприкінці досліду зумовлюючи зростання у крові рівня майже усіх складових крові, але їх величини не виходили за межі 9,0 % (0,9–8,6 %), без вірогідної різниці між групами, крім вмісту еритроцитів, де відмінність між тваринами III і II груп становила 10,5 %, за статистично вірогідної різниці між ними на рівні р<0,05.
Результати проведених досліджень розкривають нові можливості реалізації генетичного потенціалу продуктивності молодняку кролів за рахунок включення до їх раціону фітодобавки рослинного походження – борошна з кропиви дводомної.

Бібліографічний список

 1. Чудак Р. А. Теоретичне та експериментальне обґрунтування використання фітобіотиків у годівлі сільськогосподарських тварин : автореф. дис… д-ра наук : 06.02.02 ,,Годівля тварин і технологія кормів” / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування. Київ, 2008. 43 с.
 2. Бащенко М . І., Гончар О. Ф., Шевченко Є. А. Кролівництво : монографія Нац. акад. аграр. наук України, Черкас. дослід. станція біоресурсів : ЧКПП, 2018. 306 с.
 3. Огороднічук Г. М. Ефективність використання добавок мікробіологічного походження при вирощуванні кролів: монографія. Вінниця : РВВ ВНАУ, ,,Друк”, 2022. 196 с.
 4. Отченашко В. В. Ефективне вирощування перепелів м’ясного напряму неможливе без правильного нормування і використання енергії кормів. Наше птахівництво. 2012. № 3. С. 37–40.
 5. Тищенко В. Пробіотики проти антибіотиків. Ефективне тваринництво. 2011. № 1. С. 7–12.
 6. Уздрик Р. М. Аминокислотное питание кур-несушек. Ефективне птахівництво. 2008. № 6. С. 17–18.
 7. Білецький Є., Артеменко О. Використання цілющих трав допоможе зберегти здоров’я поголів’я. Наше птахівництво. 2012. № 1. С. 69–71.
 8. Arczewska–Wlosek A. and Swiatkiewicz C. The effect of dietary herbal extract blend on the performance of broilers challenged with Eimeria oocysts. Journal of Animal and Feed Sciences. 2012. Vol. 21. P. 133–142.
 9. Подобед Л. И. Растительный экстракт в рационах позволяет корректировать удой и качество молока у дойных коров. Ефективні корми та годівля. № 5. С. 26–29.
 10. Кристиан Тарк Эккель. Европейский путь от АСР к фитогеникам. Ефективні корми та годівля. 2013. № 1 (65). С.9–23.
 11. МироненкоО.І. Рівень перетравності поживних речовин в організмі поросят за дії різних кормових добавок. Ефективні корми та годівля. 2009. № 6 (38). С. 15–17.
 12. СамородокВ.М., Ільїна М. Г., Гирька А. Д. Морфологічні особливості епідермісу різних видів ехінацеї. Екологія ,,Біологічні науки. 1999. № 1. С. 44–48.
 13. Самородок В. Н., Лебединський И. С., Ищенко Н. В. Изучение видов рода эхинацеи как лечебно-кормовых растений. Проблеми лікарського рослинництва : тези доповідей Міжнар. наук.-практ. конф. з нагоди 80-річчя Інст. лікарських рослин УААН. м. Лубни, 3–5 лип. 1996. Полтава, 1996. С.281–283.
 14. СамородокВ.Н., Поспелов С. В. Итоги изучения и селекции представителей рода Echinacea Moench в Полтавской государственной аграрной академии. Инновационные подходы к изучению эхинацеи : материалі Междунар. науч. конф. Полтава, 2013. С. 89–99.
 15. СамородокВ.Н., Поспелов С. В. Эхинацея в Украине: полувековый опыт интродукции и возделывания. Полтава : ,,Верстка”, 1999. 52 с.
 16. ЕгоровИ.А., Шевяков А. Н. Контроль качества кормления птицы. Ефективне Птахівництво. 2012. № 5. С. 16–21.
 17. КаменськаМ.В. Мікрофлора травного тракту сільськогосподарської птиці: склад, основні функції, причини та наслідки порушень. Птахівництво. 2011. Вип. 65. С. 20–28.
 18. Хвостик В. П. Пробіотики – альтернатива антибіотикам. Сучасне птахівництво. 2008. № 11–12. С. 15–21.
 19. Шевченко В.І., Соколик В.М., Безух В. М. та ін. Дослідження крові тварин та клінічна інтерпретація отриманих результатів: методичні рекомендації для студентів факультету ветеринарної медицини керівників та слухачів Інституту післядипломного навчання керівників і спеціалістів ветеринарної медицини. Біла Церква. 2002. 56 с.