Особливості адаптивної реакції організму овець м’ясного напряму продуктивності різного екогенезу

DOI: 10.32900/2312-8402-2021-126-112-120

Помітун І. А.,
д. с.-г. н., проф.,
https://orcid.org/0000-0002-7743-3600,
Косова Н. О.,
к. с.- г. н., с. н. с.,
https://orcid.org/0000-0001-7353-1994,
Паньків Л. П.,
к. с.- г. н., с. н. с.,
Інститут тваринництва НААН

Ключові слова: адаптивна реакція, вівці, екогенез, інтенсивність росту, плодючість, порода, температура повітря


В статті висвітлені питання адаптивної реакції організму вівцематок трьох порід м’ясного напряму продуктивності та помісного походження щодо впливу умов навколишнього середовища за показниками відтворення та інтенсивності росту отриманого від них потомства.
Дослідження проводились на вівцях порід м’ясного напряму продуктивності різного екогенезу – Суффольк, Латвійська темноголова, Придніпровська м’ясна та помісей між ними, особливістю яких є виразні генотипові та фенотипові відмінності, а також умови в яких були створені та експлуатувалися вівці використаних порід до завезення в базове господарство – ФОП «Гражданова О. Ю.» Харківської області. В процесі досліджень враховувались добові коливання температури повітря в період двох статевих циклів при осіменінні вівцематок та їх відтворна здатність та інтенсивність росту одержаних від них ягнят у віці від народження до 60-70 діб.
Встановлено, що вівцематки, віднесені до першої групи були осіменені за середньої температури повітря вдень 28,8°С, що майже на 7 °С (%) вище, проти тварин, віднесених до другої групи. Різниця між порівнюваними групами виявилася високовірогідною (р<0,001).
У розрахунку на 100 маток, які ягнилися вихід ягнят у першій та другій групах склав 129,2% та 136,5% відповідно.
Виявлено істотне коливання багатоплідності маток та інтенсивності росту ягнят від народження до 60-70–добового віку різних порід та лінійно-породних поєднань. Виявлено високу комбінаційну здатність плідників нової лінії 024/063 Придніпровської м’ясної породи щодо плодючості вівцематок та інтенсивності росту ягнят за чистопородного розведення та схрещування з  Латвійською темноголовою породою.

Бібліографічний список

  1. Collier R. J., Renquist B. J., Xiao Y. A 100-year review: stress physiology including heat stress. Journal of Dairy Science. 2017. Vol. 100. Р. 10367–10380. doi: https://doi.org/10.3168/jds.2017-13676
  2. Romo-Barron C. B., Diaz D., Portillo-Loera J. J., Romo-Rubio J. A., Jimenez-TrejoF., Montero-Pardo A. Impact of heat stress on the reproductive performance and physiology of ewes: a systematic review and meta-analyses. International Journal of Biometeorology. 2019. Vol. 63. Is. 7. P. 949–962. doi: 10.1007/s00484-019-01707-z.
  3. Silanikove N. Effects of heat stress on the welfare of extensively managed domestic ruminants. Livestock Production Science. 2000. Vol. 67. Is. 1–2. P. 1–18. doi: https://doi.org/10.1016/S0301-6226(00)00162-7.
  4. Bernabucci U., Lacetera N., Baumgard L. H., Rhoads R. P., Ronchi B., Nardone A. Metabolic and hormonal acclimation to heat stress in domesticated ruminants. 2010. Vol. 4. Is. 7. P. 1167–1183. doi: https://doi.org/10.1017/S175173111000090X
  5. Marai I. F. M., El-Darawany A. A., Fadiel A., Abdel-Hafez M. A. Physiological traits as affected by heat stress in sheep: a review. Small Ruminant Research. 2007. Vol. 71. Is. 1–3. Р. 1–12. doi: 10.1016/j.smallrumres.2006.10.003.
  6. Al-Dawood A. Towards heat stress management in small ruminants: a review. Ann Animal 2017. Vol. 17. Is. 1. P. 59–88. doi: 10.1515/aoas-2016-0068.
  7. Yeates N. The effect of high air temperature on reproduction in the ewe. The Journal of Agricultural Science. 1953. Vol. 43. Is. 2. P. 199–203. doi: 10.1017/S002185960004497X
  8. van Wettere, W. H. E. J., Kind, K. L., Gatford, K. L., Swinbourne, A. M., Leu S. T.,  Hayman, P. T.,  Kelly, J. M., Weaver, A. C., Kleemann D. O. & Walker  S. K. Review of the impact of heat stress on reproductive performance of sheep. Journal of Animal Science and Biotechnology. 2021. 12. Article 26.  URL: https://jasbsci.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40104-020-00537-z (date access: 12.12.21.)
  9. Вдовиченко Ю. В., Омельченко Л. О., Фурса Н. М., Макарчук Р. М., Яремчик А. І. Механізми адаптації тварин південної м’ясної породи великої рогатої худоби до екстремальних умов Степової зони України. Науковий вісник «Асканія-Нова» / Ін-т тваринництва степових районів «Асканія Нова». Нова Каховка: Пиел, 2013. Вип 6. С. 109–117.
  10. Жмуровський І. О., Кушнеренко В. Г. Поліпшення умов утримання великої рогатої худоби в умовах змін клімату. Сучасний стан та перспективи розвитку тваринництва України в умовах євроінтеграції : матеріали всеукр. інтернет-конф., присв. річниці від дня народ. Коваленка В. П. (12 верес. 2019 р.). Херсон, 2019. С. 190–206.