Основні показники якості вовни овець придніпровської м’ясної породи різної статі та генотипу

DOI: 10.32900/2312-8402-2022-128-80-94

Бойко Н. В.,
к. с.-г. н.,
https://orcid.org/0000-0001-6742-8456,
Корх І. В.,
к. с.-г. н., с. н. с.,
https://orcid.org/0000-0002-8077-895X,
Помітун І. А.,
д. с.-г. н., проф.,
https://orcid.org/0000-0002-7743-3600,
Косова Н. О.,
к. с.-г. н., с. н. с.,
https://orcid.org/0000-0001-7353-1994,
Руденко Є. В.,
д. вет. н., чл.-кор. НААН,
https://orcid.org/0000-0002-2200-2758,
Інститут тваринництва НААН

Ключові слова: барани-плідники, баранці, вівцематки, вовна, генотип, фізико-технічні показники, ярки


Формування комплексних знань щодо оцінювання фізико-технічних параметрів вовни овець залежно від статі та генотипу, є однією із проблем біології тварин, що обумовлена запитами теорії і практики вівчарства, а також вовнопереробної промисловості, незважаючи на виробництво все більшої кількості синтетичних і штучних волокон. На сьогодні обов’язкове оцінювання фізико-технічних параметрів вовни регламентовано діючими державними стандартами та інструкціями з ведення племінної роботи, що визначає ефективність селекції щодо подальшого удосконалення порід овець. Тим не менш, наявна інформація в переважній більшості джерел літератури про якість вовни стосується овець м’ясо-вовнового та вовново-м’ясного напряму продуктивності. Щодо овець м’ясного напряму продуктивності, зокрема новостворених вітчизняних порід, такі матеріали майже відсутні, що обумовлює актуальність виконаної роботи.
У представленій статті наведено результати лабораторної оцінки відмінностей показників якості вовни овець придніпровської м’ясної породи у зв’язку з їх статтю і генотипом. Об’єктом дослідження є ярки, баранці, вівцематки та барани-плідники. Експерименти проведено в умовах аналітичної лабораторії з оцінки якості вовни і селекційного центру з вівчарства Інституту тваринництва НААН. Одержані дані свідчать про те, що яркам лінії 024/063 (Мл) притаманна більша довжина вовни на порівнюваних топографічних ділянках руна, а саме: на спині (на 23–69 %), череві (на 25–30 %), стегні (на 2,5–4,6 %). Для маток і баранів-плідників цієї лінії властива й більша довжина вовни на череві. Зареєстровано, що у межах оцінюваних топографічних ділянок руна найбільшою вирівняністю вовни за довжиною характеризувались вівці усіх статево-вікових груп, які належали до лінії 024/063 (Мл). Попри зазначені відмінності за показником тонини вовни піддослідні вівці цих груп є досить однорідними. Тонина вовни в групах маток і ярок знаходиться в межах 58–60 сортиментів якості, у ремонтних баранців та баранів-плідників – 56–60 сортиментів якості.

Бібліографічний список

 1. Вдовиченко Ю. В., Жарук П. Г. Генетичні ресурси овець в Україні. Вісник аграрної науки. 2019. № 5 (794). С. 38–44. https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201905-05
 2. Daetwyler Hans D., Henshall J. M., Dominik S., Hickey J. M. Accuracy of estimated genomic breeding values for wool and meat traits in a multi-breed sheep population. Anim. Prod. Sci. 2010. Vol. 50 (12). P. 1004-1010. https://doi.org/10.1071/AN10096
 3. Swan P. The future of wool as an apparel fibre. In: Cottle D. J. (Editor). International Sheep and Wool Handbook. Nottingham University Press. 2010. Nottingham. P. 647-660.
 4. Swan A. A., Purvis I. W., Piper L. R. Genetic parameters for yearling wool production, wool quality and bodyweight traits in fine wool Merino sheep. Aust. J. Expt. Agric. 2008. Vol. 48. P. 1168-1176. https://doi.org/10.1071/EA07425
 5. Wood E. Textile properties of wool and other fibres. Wool Tech. Sheep Breed. 2003. Vol. 51 (3). P. 272-290.
 6. Warn L. K., Geenty K. B., McEachern S. Wool meets meat: Tools for a mode-rn sheep enterprise. In: Cronjé P., Maxwell D. K. (Eds.). Australian Sheep Industry Cooperative Research Centre Conference. 2006. Orange. Australia. P. 60-69.
 7. Poppi D. P., McLennan S. R. Nutritional research to meet future challenges. Anim. Prod. Sci. 2010. Vol. 50 (6). P. 329-338. https://doi.org/10.1071/AN09230
 8. Allden WG. Feed intake, diet composition and wool growth. University of New England Publishing Unit. Armidale. 2001. P. 61-78.
 9. Гончар А. О. Використання породи овець шароле в придніпровському регіоні. Сучасні проблеми селекції розведення та гігієни. № 9 (49). С. 94-98.
 10. Похил В. І., Гончаров А. О. Формування вовнового покриву в овець різного напряму продуктивності. Таврійський науковий вісник. Вип. 81. C. 295-298.
 11. Reis P. J. Effects of amino acids on the growth and properties of wool. Univ. New England Publishing Unit. Armidale. 2000. P. 223-242.
 12. Вовченко Б. О., Фінченко О. В., Савченко І. М. Вивчення вовнової продуктивності овець при згодовуванні сірковмісних речовин в умовах фермерського господарства ,,Зелений ранок” Цюрупинського району Херсонської області. Таврійський науковий вісник. Вип. 78. Ч. 2 (2). C. 41-45.
 13. Corbett J. L. Variation in wool growth with physiological state. Univ. New England Publishing Unit. Armidale. 2000. P. 79-98.
 14. Похил В. І., Миколайчук Л. П. Вікова мінливість вовнового покриву овець романівської породи. Theoretical and Applied Veterinary Medicine. 2019. 7 (3). С. 172‒176. https://doi.org/10.32819/2019.71031
 15. Jamshed Khan M., Abbas A., Ayaz M., Naeem M., Saleem Akhter M., Hussain Soomro M. Factors affecting wool quality and quantity in sheep. African Journal of Biotechnology. 2012. Vol. 11 (73). P. 13762-13766. https://doi.org/10.5897/AJBX11.064
 16. Корбич Н. М., Чернова Т. В. Взаємозв’язок довжини вовни з показниками росту та вовнової продуктивності в овець різних ліній таврійського типу асканійської тонкорунної породи. Таврійський науковий вісник. 2021. Вип. 121. C.139-145. https://doi.org/10.32851/2226-0099.2021.121.20
 17. Bottomley G. A. Weather conditions and wool growth. Univ. New England Publishing Unit. Armidale. 2001. P. 115-125.
 18. Ryder M. L. Coat structure and seasonal shedding in goats. Anim. Prod. 2000. Vol. 8. P. 289-302. https://doi.org/10.1017/S000335610003467X
 19. Gillespie J. R., Flanders F. B. Modern livestock and poultry production. 2010. 8th Edition, Delmar Cengage Learning, Clifton Park. NY. 1059 p.
 20. Cottle D. J. Wool preparation and metabolism. 2010. In: Cottle, D.J. (Editor), International Sheep and Wool Handbook. Nottingham University Press, Nottingham, UK. P. 581-618.
 21. Rowe J. B. The Australian sheep industry – undergoing transformation. Anim. Prod. Sci. 2010. Vol. 50 (12). P. 991-997. https://doi.org/10.1071/AN10142
 22. Lee G. J., Thornberry K. J., Williams A. J. The use of thyroxine to reduce average fibro diameter in fleece wool when feed intake is increased. Aust. J. Expt. Agric. 2001. Vol. 41. P 611-617.
 23. Edriss M. A., Dashab G., Ghareh Aghaji A. A., Nilforooshan M. A., Movassagh H. A study of some physical attributes of Naeine sheep wool for textile industry. Pakistan J. Biol. Sci. 2007. Vol. 10. P. 415-420. https://doi.org/10.3923/pjbs.2007.415.420
 24. Kelly M. J., Swan A. A., Atkins K. Optimal use of on-farm fibre diameter measurement and its impact on reproduction in commercial Merino flocks. Aust. J. Expt. Agric. 2007. Vol. 47 (5). P. 525-534. https://doi.org/10.1071/EA06222
 25. Jones C., Menezes F. M., Vella F. Auction price anomalies: Evidence from wool auctions in Australia. Econ. Rec. 2004. Vol. 80 (250). P. 271-288. https://doi.org/10.1111/j.1475-4932.2004.00188.x
 26. Mortime S. I., Atkins K., Semple S. J., Fogarty N. M. Predicted responses in Merino sheep from selection combining visually assessed and measured traits. Anim. Prod. Sci. 2010. Vol. 50 (10). P. 976-982. https://doi.org/10.1071/AN10085
 27. Valera M., Arrebola F., Juárez M., Molina F. A. Genetic improvement of wool production in Spanish Merino sheep: genetic parameters and simulation of selection strategies. Anim. Prod. Sci. 2009. Vol. 49 (1). P. 43-47. doi : 10.1071/EA07061
 28. Angel C., Beare S., Zwart A. C. Product characteristics and arbitrage in the Australian and New Zealand wool markets. Aust. J. Agr. Econ. 1990. Vol. 34. P. 67-79. https://doi.org/10.1111/j.1467-8489.1990.tb00493.x
 29. Wood E. J. Wool processing. In: Cottle D. J. (Editor). International Sheep and Wool Handbook. 2010. Nottingham University Press. Nottingham. UK. 766 p.
 30. Закон України № 3447-IV ,,Про захист тварин від жорстокого поводження”. Відомості Верховної Ради України. 2006. № 27, ст. 230.