Організація використання доїльних роботів на молочно-товарному комплексі ПCП ,,Bільшанське”

DOI: 10.32900/2312-8402-2019-122-50-59

Бугай Т. А.,
асп.,
Харківська державна зооветеринарна академія

Ключові слова: молочні роботи, молоко, корови, економічна ефективність


Впровадження доїльних роботів – капіталомісткий проект для аграрних підприємств з виробництва молока. Він впливає на ефективність використання їх основних фондів. Найбільша перешкода на шляху широкого впровадження в Україні доїльних роботів – їх висока ціна і вартісний сервіс. Нами був здійснений пошук шляхів зниження вартості доїльної робототехніки за рахунок швидкої їх окупності.Дослідження проводилися в 2012-2018 роках в умовах молочно-товарного комплексу ПСП ,,Вільшанське”, де в 2018 році були встановлені два роботи Monobox фірми GEA (Німеччина). Один Monobox без участі людини здатний видоювати 60 корів на добу за їх бажанням. Цей багатофункціональний маніпулятор нового покоління вперше застосовується в Україні.З огляду на те, що на реконструкцію молочного комплексу, і на придбання доїльних роботів потрібні значні інвестиції, то сільгоспвиробникам важко буде досягти своєї мети. Переконливіший варіант, коли за рахунок реконструкції або побудови нового молочного комплексу можуть бути досягнуті високі показники молочної продуктивності корів і рентабельність виробництва молока, як це було досягнуто на молочнотоварному комплексі ПСП ,,Вільшанське”, а потім в цьому господарстві будуть впроваджені доїльні роботи.Підраховано, що за продуктивності корів 4 тис. кг/рік і рентабельності виробництва молока 20 %, окупність доїльного робота буде становити 17 років, що стане значним гальмом для економічного розвитку господарства протягом багатьох років. Окупність доїльних роботів можна значно поліпшити, якщо спочатку провести перебудову загальної господарської діяльності господарства на більш високий рівень організації та технологічної діяльності, у тому числі й молочного комплексу.Доведено, що доїльні роботи економічно ефективні на підприємстві, у якому надої молока досягають 10 тис. кг/рік, а рентабельність його виробництва знаходиться на рівні 34 % і більше. За цих умов, окупність доїльного робота вартістю 7,5 млн. грн. може здійснитися за 3 роки і 10 місяців.

Бібліографічний список

 1. Палій А. П. Техніко-технологічні інновації у молочному скотарстві : монографія / А. П. Палій, А. П. Палій. – Харків : Міськдрук, – 2019. – 324 с.
 2. Виницкий С. Эффективность применения доильных роботов на семейных фермах Польши / С. Виницкий, В. Романюк, П. А. Савиных // Аграрная наука Евро-Северо-Востока. – 2014. – №4 (41). – С. 52–56.
 3. Сравнительная оценка экономической эффективности использования доильных роботов в ооо «Покровское» Вологодской области / Малахов А. В., Жильцов В. И., Никитин Л. А., Углин В. К., Никифоров В. Е. // Вопросы территориального развития. – 2007. – Вып. 5 (40). – С. 1–14.
 4. Применение доильной робототехники в регионе / Скворцов Е. А., Скворцова Е. Г., Набоков В. И., Кривоногов П. С. // Экономика региона. – 2017. – Т.13, вып. 1. – С. 249–260.
 5. Sonck B. R. The milking capacity of a milking robot / B. R. Sonck, Donkers J. H. // Journal of Agricultural Engineering Research. – 1995. – Р. 25–38.
 6. Добробут корів на молочних комплексах : навч. посіб. / В. І. Гноєвий, В. І. Лебединський, І. В. Гноєвий, Т. А. Бугай ; за ред. В. І. Лебединського. – Харків : «Оперативна поліграфія» ФОП Здоровий Я. А., 2018. – 248 с.
 7. Удосконалення технології утримання племінних телиць як фактор підвищення економічних показників виробництва молока на молочних комплексах / В. І. Лебединський, Т. А. Бугай, В. І. Гноєвий, І. В. Гноєвий, О. К. Трішин // Ветеринарія, технології тваринництва та природокористування / Харків. держ. зоовет. акад. – Харків, 2018. – № 2. – С. 150–154. DOI: 10.31890/vttp.2018.02.39.
 8. Наукові і практичні складові технології застосування доїльних роботів на молочному комплексі ПСП «Вільшанське» / В. І. Лебединський, Т. А. Бугай, І. в. Гноєвий, В. І. Гноєвий, О. К. Трішин // Ветеринарія, технології тваринництва та природокористування / Харків. держ. зоовет. акад. – Харків, 2019. – № 3. – С. 185–193. DOI: 10.31890/vttp.2019.03.25.
 9. Теорія і практика нормованої годівлі великої рогатої худоби : монографія / Богданов Г. О., Кандиба В. М., Гноєвий І. В. [та ін.] ; за ред. В. М. Кандиби, І. І. Ібатулліна, В. І. Костенка. – Житомир : ПП Рута, 2012. – 860 с.
 10. Годівля високопродуктивних корів : посібник / В. І. Гноєвий, В. О. Головко, О. К. Трішин, І. В. Гноєвий ; Харків. держ. зоовет. акад., Інститут тваринництва УААН. – Харків : Прапор, 2009. – 368 с.
 11. Гноєвий І. В. Система сталого виробництва і ефективного використання кормів за цілорічно однотипної годівлі високопродуктивних корів : метод.-практ. посіб. / І. В. Гноєвий, О. К. Трішин. – Харків : Магда ЛТД, 2007. – 95 с.
 12. Гноевой В. И. Биоморфологическая организация и питательность кормов : [монография] / Гноевой В. И., Тришин А. К., Гноевой И. В. ; под ред. В. И. Гноевого. – Харків : ФЛП Бровин А.В., 2017. – 560 с.
 13. Инновационное технологическое развитие животноводства : [учеб.-метод. пособ.] / Кузнецов В. В., Кавардаков В. Я., Гноевой И. В. [и др.] ; изд. 2-е, доп. и перераб. ; под ред. Кавардакова В. Я., Кайдалова А. Ф. – Ростов-на-Дону : ЗАО «Ростиздат», 2011. – 608 с.
 14. Гноєвий І. В. Годівля і відтворення поголів’я сільськогосподарських тварин в Україні : [монографія] / Гноєвий І. В. – Харків ׃ Магда LTD, 2006.– 400 с.