Склад вченої ради інституту тваринництва НААН 2024

 1. КРАСНОРУЦЬКИЙ Олексій Олександрович – доктор економічних наук, професор, в.о. директора Інституту тваринництва НААН, голова.
 2. ДРОЗДОВ Сергій Євгенович – кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи Інституту тваринництва НААН, заступник голови.
 3. СМІГУНОВА Олена Вікторівна – кандидат економічних наук, доцент, вчений секретар, секретар.
 4. АДМІНА Наталія Григорівна – кандидат сільськогосподарських наук, старший дослідник, провідний науковий співробітник лабораторії технологій у тваринництві.
 5. АДМІН Олександр Євгенович – кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник лабораторії технологій у тваринництві.
 6. КОРХ Ігор Володимирович – кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, голова профспілкової організації.
 7. ЛЯШЕНКО Юрій Володимирович – кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії генетичного контролю.
 8. МАМЕНКО Олексій Михайлович – доктор сільськогосподарських наук, член-кореспондент НААН, головний науковий співробітник лабораторії годівлі, фізіології живлення сільськогосподарських тварин та кормовиробництва.
 9. МАРЧЕНКО Валерій Анатолійович – кандидат економічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділом економіки, менеджменту та трансферу інновацій в тваринництві.
 10. ПЕТРАШ Вікторія Станіславівна – кандидат сільськогосподарських наук, провідний науковий співробітник лабораторії селекційно-технологічних досліджень у дрібному тваринництві та конярстві.
 11. ПЕТРАШ Віталій Володимирович – аспірант, голова Ради молодих вчених Інституту тваринництва НААН.
 12. ПОМІТУН Іван Андрійович – доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач лабораторії селекційно-технологічних досліджень у дрібному тваринництві та конярстві.
 13. СУШКО Олексій Борисович – кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії біотехнології репродукції сільськогосподарських тварин.
 14. ТКАЧОВА Ірина Володимирівна – доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник лабораторії селекційно-технологічних досліджень у дрібному тваринництві та конярстві.
 15. ТРІШИН Олексій Костянтинович – доктор сільськогосподарських наук, академік НААН, головний науковий співробітник лабораторії економіки, менеджменту та трансферу інновацій в тваринництві.