Публікація #130

Зміст видання

1. ДИНАМІКА МОЛОЧНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ ТА ЖИВОЇ МАСИ КОРІВ ЗА ВІКОМ ТА ПЕРІОДАМИ ЛАКТАЦІЇ
2. ВПЛИВ ТЕХНОЛОГІЙ ЗБЕРІГАННЯ ТА ПЕРЕРОБКИ ГНОЮ НА ХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ВОДИ
3. ВИКОРИСТАННЯ ВІДХОДІВ ПЕРЕРОБКИ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА В ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА ГЛИВИ
4. СТРЕС-ПРОТЕКТОРНІ ВЛАСТИВОСТІ СПОЛУКИ ПОХІДНИХ 1,2,4-ТРИАЗОЛ-3-ТІОЛУ ЗА УМОВ ГОСТРОГО СТРЕСУ У КУРЕЙ НЕСУЧОК
5. ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ТИПОВОГО ТА ІННОВАЦІЙНИХ РАЦІОНІВ ГОДІВЛІ КОРІВ В УМОВАХ ПІВДНЯ УКРАЇНИ
6. ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ СТАНУ ТІЛА НА ДИНАМІКУ СТАТЕВИХ ГОРМОНІВ В КРОВІ СУК
7. ВОЛОГОЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ ТА ЗАБУР’ЯНЕНІСТЬ ПОСІВІВ ЯЧМЕНЮ ЯРОГО (HORDEUM VULGARE L.) ЗАЛЕЖНО ВІД СИСТЕМИ ОСНОВНОГО ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ
8. АКТИВНІСТЬ ФЕРМЕНТІВ СИРОВАТКИ КРОВІ МОЛОДНЯКУ СВИНЕЙ РІЗНИХ ГЕНОТИПІВ ЗА ГЕНОМ РЕЦЕПТОРА МЕЛАНОКОРТИНУ (МС4R) ТА ЇХ ЗВ’ЯЗОК З ВІДГОДІВЕЛЬНИМИ І М’ЯСНИМИ ЯКОСТЯМИ
9. ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ КОМПЛЕКСНИХ ГЕНОТИПІВ ЗА ЛОКУСАМИ БЕТА-КАЗЕЇНУ, ПРОЛАКТИНУ ТА ЛЕПТИНУ В МАРКЕР-АСОЦІЙОВАНІЙ СЕЛЕКЦІЇ У МОЛОЧНОМУ СКОТАРСТВІ
10. ПЕРЕКИСНЕ ОКИСНЕННЯ ЛІПІДІВ І ЗАГАЛЬНА АНТИОКСИДАНТНА АКТИВНІСТЬ У ПЛАЗМІ КОБИЛ І ЖЕРЕБЦІВ ШЕТЛАНДСЬКИХ ПОНІ, ЯКІ БЕРУТЬ УЧАСТЬ У РЕКРЕАЦІЙНІЙ ВЕРХОВІЙ ЇЗДІ: РОЛЬ ФОТОПЕРІОДУ ТА ФІЗИЧНОГО ТРЕНІНГУ
11. ПЛЕМІННА РОБОТА З УКРАЇНСЬКОЮ ЧОРНО-РЯБОЮ МОЛОЧНОЮ ПОРОДОЮ В СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ
12. ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ГУМІНОВИХ ПРЕПАРАТІВ У ФОРМУВАННІ УРОЖАЙНОСТІ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ
13. УТИЛІЗАЦІЯ ГНОЮ НА СВИНОКОМПЛЕКСІ ЗА ВИКОРИСТАННЯ БІОДЕСТРУКТОРІВ РІЗНОГО ПОХОДЖЕННЯ
14. ТЕХНОЛОГІЧНІ ТА КЛІМАТИЧНІ ЧИННИКИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ЯКІСТЬ МОЛОКА ХУДОБИ МОЛОЧНИХ ПОРІД
15. ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ВИКИДІВ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ З ПОБІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА В ГОСПОДАРСТВАХ УКРАЇНИ
16. ВПЛИВ РЕГЕНЕРОВАНОЇ ПІДСТИЛКИ НА ПРОДУКТИВНІ ПОКАЗНИКИ І БЛАГОПОЛУЧЧЯ РЕМОНТНОГО МОЛОДНЯКА КУРЕЙ
17. НАКОПИЧЕННЯ 137Cs, Pb, Cd, Сu У М’ЯЗОВІЙ ТКАНИНІ І ПЕЧІНЦІ СВИНЕЙ ЗА ВИКОРИСТАННЯ РІЗНОТИПОВИХ РАЦІОНІВ
18. ПОПУЛЯЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА КОНЦЕПЦІЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ГЕНОФОНДУ КОНЕЙ НОВОСТВОРЮВАНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ РИСИСТОЇ ПОРОДНОЇ ГРУПИ
19. БІОМАРКЕРИ ОКИСНОГО СТРЕСУ В СЕРЦЕВІЙ І ПЕЧІНКОВІЙ ТКАНИНАХ РАЙДУЖНОЇ ФОРЕЛІ (ONCORHYNCHUS MYKISS WALBAUM), ЯКУ ГОДУВАЛИ ДІЄТОЮ З ДОБАВКАМИ Β-ГЛЮКАНУ
20. АНТИМІКРОБНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЕКСТРАКТУ, ОТРИМАНОГО З ЛИСТЯ FICUS VILLOSA BLUME, ЩОДО ДЕЯКИХ ПАТОГЕННИХ ШТАМІВ РИБ

Рік публікації: 2023