Публікація #129

Зміст видання

1. Залежність від фотоперіоду зміни вмісту окиснювально модифікованих білків у плазмі кобил та жеребців шетландських поні, які беруть участь у рекреаційній верховій їзді
2. Вплив дієтичних β-1,3/1,6-глюканів з дріжджів на перекисне окиснення ліпідів у печінці і серці райдужної форелі (oncorhynchus mykiss walbaum), європейського сига (coregonus lavaretus l.) І харіуса (thymallus thymallus l.)
3. Антибактеріальна ефективність екстрактів листя, отриманих з ficus elastica roxb. Ex hornem. (moraceae) та його культиварів щодо штаму aeromonas sobria
4. Вплив типу будови тіла корів на їх надій та якість молока
5. Продуктивність молочної худоби за різних технологій утримання та годівлі
6. Порівняльна характеристика генетичних параметрів d – системи групи крові у жеребців новоолександрівської ваговозної та торійської порід
7. Контроль контамінації біологічних зразків sus scrofa з використанням гаплоїдних днк-маркерів
8. Особливості формування продуктивності та параметрів крові молодняку кролів під впливом фітобіотику
9. Стратегічні орієнтири управління розмірами та масштабами виробництва аграрних підприємств молочного напряму
10. Використання результатів генетико-популяційних досліджень для оцінки селекційної роботи у популяціях корів молочних порід
11. Використання кормової добавки теп-мікс у годівлі ремонтних теличок
12. Вплив вітамінно−гормональної стимуляції ремонтних свинок на їх репродуктивні показники у різні пори року
13. Діагностичні заходи щодо вірусних хвороб бджіл у сучасній вітчизняній технологічній схемі їх утримання та розведення
14. Економічна ефективність технологічного процесу виробництва гібридів шовковичного шовкопряду (bombyx mori l.) за використання порід, маркованих за статтю на стадії грени
15. Динаміка румінації у дійних корів залежно від їх віку в лактаціях
16. Ефективність селекції овець харківського внутрішньопородного типу породи прекос за інтенсивністю росту
17. Вивчення поліморфізму гену капа-казеїну у популяції породи шароле в україні та його зв’язку з ознаками продуктивності
18. Зниження впливу теплового стресу на молочну продуктивність корів
19. Захисні середовища для сперми тварин: еволюція методів і актуальні аспекти (оглядова)
20. Селекційний аналіз формування репродуктивного складу новостворюваної української рисистої породної групи коней
21. Динаміка змін живої маси та інтенсивності росту ремонтних телиць за використання силосу із суміші кукурудзи і сорго
22. Оцінка свиней за оціночними та селекційними індексами
23. Показники білкового обміну та їх кореляційний зв’язок з відгодівельними і м’ясними якостями молодняку свиней різної інтенсивності формування у ранньому онтогенезі