Публікація #128

Зміст видання

1. Мета-аналіз впливу дієтичної добавки saccharomyces cerevisiae mugl 39885 на відгодівлену продуктивність промислових кролів
2. Дозозалежні зміни біомаркерів окиснення ліпідів та білків у м’язовій тканині райдужної форелі (oncorhynchus mykiss walbaum) після інкубації in vitro з екстрактами чистотілу великого (chelidonium majus l.)
3. Антибактеріальні властивості комерційної каєпутової ефірної олії відносно різних грам-позитивних і грам-негативних бактерій
4. Пероральна вакцинація щодо yersinia ruckeri: біомаркери окиснювального стресу в зябрах радужної форелі (oncorhynchus mykiss walbaum)
5. Сезонні зміни продуктивності первісток за різних умов утримання
6. Формування продуктивних ознак у телиць та нетелей під впливом паратипових факторів
7. Основні показники якості вовни овець придніпровської м’ясної породи різної статі та генотипу
8. Аналіз розподілу частот гаплотипів за локусами CSN2 та CSN3 у популяції корів української чорно-рябої молочної породи
9. Вплив розчинів різної осмолярності на морфометричні параметри 15-32-клітинних ембріонів великої рогатої худоби
10. Доробок вчених відділу біотехнології репродукції сільськогосподарських тварин інституту тваринництва HAAH у розвиток галузі відтворення свиней (оглядова)
11. Особливості формування системи параметрів і нормативів технологічних та технічних рішень при створенні підприємств малої виробничої потужності
12. Технологія утримання бджіл з метою підвищення активності гігієнічної поведінки
13. Вивчення можливості вирощування ремонтного молодняку індиків на регенерованій підстилці
14. Рівень гетерозису та ступінь фенотипового домінування основних господарсько-цінних ознак у гібридів f1 шовковичного шовкопряда (bombyx mori l.)
15. Вплив різних прийомів підготовки нетелей до отелення на їх подальшу молочну продуктивність
16. Належна бджолярська практика в технології утримання медоносних бджіл
17. Ефективність моделей підбору за генеалогічними групами при отриманні племінних кобил в орловській рисистій породі коней української популяції
18. Динаміка розвитку та сучасний стан новоолександрівської ваговозної породи на філії „Дібрівський кінний завод № 62” ДП „Конярство України”

Рік публікації: 2022