Публікація #126

Зміст видання

1. Біомаркери окиснювального стресу в м’язовій тканині райдужної форелі (oncorhynchus mykiss walbaum) після обробки in vitro екстрактами зі стебел і коренів чистотілу звичайного (chelidonium majus l.)
2. Антимікробна ефективність спиртових екстрактів, отриманих з пагонів і коренів чистотіла звичайного chelidonium majus l. Відносно різних штамів staphylococcus aureus і escherihia coli
3. Результати аналізуючого схрещування айрширської худоби
4. Продуктивність та поведінка корів різного віку за зміни технології доїння
5. Ефективність використання кормів дійними коровами різних порід
6. Показники м’ясної продуктивності відгодівельного молодняку кролів за використання пробіотика
7. Дослідження поліморфізму гену бета-казеїну та його зв’язок з складом молока у корів української чорно-рябої молочної породи
8. Параметри технології утримання та годівлі великої рогатої худоби з використанням роботизованого доїння корів
9. Вплив різних способів регенерації використаної підстилки для індиків на кінетику процесу її біотермічної обробки та мікробне обсіменіння
10. Оцінка біологічної цінності протеїну яловичини бугайців залежно від породних і вікових параметрів
11. Продуктивність і відтворна здатність овець таврійського внутрішньопородного типу асканійської тонкорунної породи за різних методів розведення в умовах цілорічного стійлового утримання
12. Особливості адаптивної реакції організму овець м’ясного напряму продуктивності різного екогенезу
13. Вплив паратипових чинників на ефективність вирощування ремонтних телиць
14. Використання захищеного від розпаду в рубці корів білка та крохмалю для зниження викидів парникових газів та аміаку
15. Оцінка жеребців-плідників орловської рисистої породи української популяції
16. Відгодівельні і м’ясні якості молодняку свиней різної внутріпородної диференціації за селекційним індексом си4 та індексом Сазера – Фредіна

Рік публікації: 2021