Публікація #125

Зміст видання

1. До 90-річчя від дня народження доктора біологічних наук, професора Цюпка Василя Васильовича (1931–2019)
2. Пам’яті вчителя – видатного вченого-фізіолога
3. Науково-консультативна діяльність видатного вченого в галузі відт-ворення свиней С. І. Сердюка (1926−1990) (до 95-річчя від дня народження)
4. Антибактерійна ефективність спиртових екстрактів, отриманих з листя деяких видів чебрецю (lamiaceae) щодо staphylococcus aureus subsp. aureus
5. Генетичний аналіз великої білої породи свиней української селекції за поліморфізмами генів RYR1, ESR1 та PRLR
6. Зміни активності лактатдегідрогенази в скелетних м’язах і серцевій тканині деяких лососевих риб після процедури дезинфекції хлораміном-T
7. Оцінка біомаркерів окисного стресу в еритроцитах коней після in vitro обробки екстрактом, отриманим з листя thymus pulegioides l. (lamiaceae)
8. Продуктивність та відтворювальна здатність кросбредних корів-первісток
9. Поліморфізм генів рецептора гормону росту та міогенного фактору 5 в популяціях корів молочних порід
10. Порівняння різних систем утримання корів у період теплового стресу
11. Деякі аспекти організації сільськогосподарських виставок племінних корів (оглядова)
12. Впровадження та ефективність різних підходів щодо організації технології годівлі дійних корів
13. Пробіотичні кормові добавки – перспетива раціональної годівлі телят
14. Відгодівельні та м’ясні якості внутрішньопорідного типу свиней породи дюрок української селекції «степовий» за різних методів розведення і вагових кондицій
15. Технологічні підходи при санітарній обробці взуття та одягу працівників тваринництва
16. Перетравність органічних речовин в різних відділах шлунково-кишкового тракту бичків при зниженні кількості розчинного протеїну в раціоні
17. Динаміка результатів розіграшу традиційних призів на дистанцію 1600 м кіньми російської рисистої породи за 2000-2020 роки
18. Вплив методів розведення та віку свиноматок данської селекції на їх продуктивність
19. Вплив технології напування корів на румінаторні процеси і молочну продуктивність
20. Білковий склад та поживна цінність молока корів української чорно-рябої молочної породи з різними генотипами капа-казеїну (CSN3)
21. Сорбційний стан тканин голови та відтворна здатність і медова продуктивність бджіл за різної кількості лляної олії в кормовій добавці
22. Параметри селекції, генеалогічна структура та методи розведення української верхової породи коней
23. Рівень дискретності низькоспадкових ознак та їх кореляційний зв’язок у свиноматок різних класів розподілу за деякими оціночними індексами
24. Аналіз відтворних якостей свиней породи ландрас та уельс в суб’єктах племінної справи України

Рік публікації: 2021