Публікація #124

Зміст видання

1. Антимікробна активність спиртових екстрактів, отриманих з листя і псевдобульб coelogyne flaccida lindl. (orchidaceae) щодо різних штамів staphylococcus aureus
2. Генетична диференціація ліній симентальської породи великої рогатої худоби за поліморфними системами груп крові
3. Поствакцинальні зміни маркерів окислення ліпідів і білків жабер райдужної форелі (oncorhynchus mykiss walbaum) імунізуваної проти yersinia ruckeri
4. Зміни рівня загального білка та його фракцій у крові коней, що використовуються у рекреаційній верховій їзді, викликані фізичним тренінгом
5. Відтворювальна здатність, збереженість та молочна продуктивність кросбредних корів-первісток
6. Вплив щільності поголів’я свиней на дорощуванні на їх продуктивність
7. Рівень нервової рівноваги коней гуцульської породи різних типів
8. Вплив плавної зміни спектру світла у пташнику впродовж періоду вирощування курчат-бройлерів на їх ріст і розвиток
9. Продуктивність дійних корів при використанні новітньої технології годівлі
10. Психофізіологічні властивості цуценят як маркери відбору для їх подальшого використання
11. Забійні якості молодняку свиней порід ландрас та уельс
12. Вплив амінокислотного живлення на продуктивність цьоголітків райдужної форелі
13. Виживаність сперми кнурів за використання у розбавниках дистильованої води різного виробництва
14. Вплив щільності посадки на несучість, збереженість і ефективність використання курей-несучок в кліткових батареях
15. Викиди парникових газів із побічної продукції при розведенні м’ясної породи шароле
16. Ефективність пробіотика на основі молочнокислих бактерій в період зміни складу раціону у дійних корів у транзитну фазу лактації
17. Теорeтичні основи годівлі великої рогатої худоби у історичній та сучасній ретроспекції (за бібліографією академіка Г.О. Богданова)
18. Вплив рівня основних лімітуючих амінокислот і метаболічної енергії у раціонах на показники протеїнового обміну та продуктивність поросят
19. Особливості каріотипу корів білоголової української породи
20. Торійська порода коней в Україні
21. Агрокластер як основа розвитку сільських територій
22. Стан та тенденції розвитку конкурентоздатного вівчарства в Україні
23. Результати оцінки племінної цінності свиноматок з використанням традиційних та інноваційних методів
24. Особливості обробки яєць водоплавної птиці в процесі інкубації
25. Ефективність розведення інбредної худоби білоголової української породи