Публікація #123

Зміст видання

1. До 90-річчя від дня народження Григорія Олександровича Богданова (1930–2009)
2. Олексій Дмирович Бугров – відомий український вчений-репродуктолог (спогад про колегу та наставника)
3. Дослідження in vitro антиоксидантної активності водних екстрактів вегетативних органів dendrobium parishii rchb.f. у м’язовій тканині райдужної форелі (oncorhynchus mykiss walbaum)
4. Визначення антибактеріальної ефективності етанольних екстрактів із листків aglaonema commutatum schott та сортів цього виду по відношенню до штаму escherichia coli
5. Скринінг in vitro антимікробного потенціалу етанольних екстрактів листків деяких видів begonia по відношенню до метицилін-резистентного штаму staphylococcus aureus (MRSA)
6. Викликані фізичним тренінгом зміни рівня біомаркерів окиснювального стресу еритроцитів у поні, що беруть участь у рекреаційній верховій їзді
7. Коефіцієнти фенотипової консолідації показнику великоплідності свиноматок уельської породи
8. Асоціаціативні зв′язки генотипів каппа-казеину, бета-лактоглобуліну, лептину та соматотропіну з молочною продуктивністю худоби в популяції симентальської породи
9. Селекційно-племінна робота з відтворювальним складом порід овець, які розводять у Білорусі
10. Технолого-економічна оцінка виробництва продукції в господарствах за різних технологій утримання птиці
11. Розвиток ремонтних телиць симентальської породи різної генеалогічної приналежності в постнатальному онтогенезі
12. Науковий доробок А. А. Бєлікова у розвиток біології розмноження та теорії і практики штучного осіменіння свиней (до 85-річчя від дня народження)
13. Особливості експертної оцінки вартості домашніх тварин
14. Оцінка жеребців-плідників новоолександрівської ваговозної породи
15. Встановлення цільових меж відбору свиней
16. Комплексна оцінка племінної цінності баранів-плідників різних генотипів
17. Обґрунтування перспективності використання кандидатних поліморфізмів у маркерній селекції української м’ясної породи свиней
18. Вплив технологічних і конструктивних особливостей приготування та роздавання кормів в групах на основні показники мікроклімату в групових станках для поросят віком від одного до трьох місяців
19. Морфометричні та відтворні характеристики собак породи середньоазіатська вівчарка за різних умов утримання
20. Добова динаміка прояву ознак статевої охоти корів та телиць парувального віку молочного стада за безприв’язного утримання
21. Генеалогічні лінії в орловській рисистій породі української частини популяції
22. Розрахунок генетичного потенціалу продуктивності в свинарстві