Публікація #121

Зміст видання

1. До 100-річчя Волкова Дмитра Андрійовича – корифея вітчизняного конярства
2. Наукове забезпечення конярства України в контексті діяльності ІТ НААН (1944–1979): маловідомі сторінки історії (до 75-річчя від дня заснування лабораторії конярства ІТ НААН)
3. Пам’яті доктора сільськогосподарських наук І. С. Вакуленка
4. Вплив ефірної олії розмарину на перекисне окиснення ліпідів у різних видах рослинних олій
5. Антимікробна ефективність етанольного екстракту, отриманого із листя ficus vasta forssk. (moraceae) щодо штамів aeromonas spp.
6. Біохімічні показники крові кролів м’ясного напряму продуктивності за згодовування малокомпонентних комбікормів
7. Вдосконалення технологічного рішення елементу вирощування теличок молозивно-профілакторного періоду
8. Вплив тракененської породи на формування української верхової породи коней
9. Масть і жвавість коней орловської рисистої породи
10. Оцінка виробничого складу овець напівтонкорунних порід за комплексом селекційних ознак
11. Якість, хімічний склад та поживна цінність силосів сумісних посівів кукурудзи та сорго
12. Зменшення технологічних втрат при вирощуванні поросят в підсисний період шляхом уведення до раціонів пробіотичного комплексного препарату
13. Ефективність згодовування сухої кукурудзяної барди лактуючим коровам
14. Стресчутливість чистопородних та помісних свиней
15. Дослідження параметрів мікроклімату пташників та хімічного складу посліду курей за використання кліткових батарей з різними системами повітровидалення
16. Температура навколишнього середовища, як фактор впливу на продуктивність великої рогатої худоби
17. Фрактальний аналіз гістоструктури м’язової тканини свиней: попередні результати
18. Заплідненість та багатоплідність свиноматок залежно від кратності осіменіння у різні пори року
19. Раціональне використання генетичних ресурсів на прикладі симентальської породи великої рогатої худоби
20. Розведення за родинами при вдосконаленні сумського внутрішньопородного типу української чорно-рябої молочної породи
21. Дослідження технологічних прийомів підготовки високопродуктивних корів до доїння
22. Оцінка компонентів комбінаційної здатності Сріблясто-чорних лисиць різних ліній за плодючістю
23. Особливості складу анатомічних частин тіла та м’ясності корів знам’янського типу поліської породи різних ліній
24. Формування маточних родин та їх роль у мікроеволюції української верхової породи

Рік публікації: 2019