Належна бджолярська практика в технології утримання медоносних бджіл

DOI: 10.32900/2312-8402-2022-128-180-188

Руденко Є. В.,
д. вет. н., проф., чл.-кор. НААН,
https://orcid.org/0000-0002-2200-2758,
Маслій І. Г.,
к. вет. н., с. н. с.,
https://orcid.org/0000-0002-8671-3356,
Інститут тваринництва НААН

Ключові слова: належна бджолярська практика, сильна здорова сім’я, продуктивність, якість та безпечність продукції


Інтеграція України в ЄС зобов’язує бджолярів застосовувати передові технології бджільництва, оскільки лише за таких умов вони можуть отримувати якісну продукцію, збільшити її об’єм у сезон та успішно продавати. У представленій статті розглянуто питання впровадження принципів належної бджолярської практики і системи НАССР, що дасть змогу виробляти якісну і безпечну продукцію, на прикладі конкретних пасік: у м. Святогірськ (140 бджолиних сімей) та у м. Вовчанськ (450 бджолиних сімей). Метою роботи було визначення ефективності впровадження належної бджолярської практики за впливом на стан сімей, їх продуктивність та життєдіяльність. Дослідження проведено у період 2017–2021 рр. Застосовано комплекс зоотехнічних та ветеринарно-санітарних заходів відповідно до сезону року задля організації загальних (планових весняної та осінньої) ревізій, а також виявлення ураження бджіл заразними хворобами. Проаналізовано дані записів у журналах щодо кількості, сили та наявності кормів в бджолосім’ях за осінньої ревізії.
Установлено, що за період впровадження належної бджолярської практики вдалося відновити кількість сімей, забезпечити їх життєдіяльність на високому та середньому рівні, підвищити продуктивність бджіл. Кількість товарного меду на пасіці у м. Святогірськ у 2019 році становила 8820±840 кг, 2020 – 10360±1050 кг, 2021 – 11209±952 кг, у м. Вовчанськ у 2019 році – 35100±2070 кг, 2020 – 40950±2925 кг, 2021 – 45000±3735 кг. Крім того, значний економічний ефект отримали власники пасік від запилення ентомофільних культур, таких як ріпак, соняшник, гречка, різнотрав’я. Урожайність цих культур виявилася вищою на 5–6 %, ніж середній показник по досліджених областях.
Впровадження принципів належної бджолярської практики та системи НАССР сприяло утриманню на пасіках сильних та здорових сімей бджіл підвищенню продуктивності та збереженості бджолиних сімей, а також дало змогу  виробити якісну та безпечну продукцію.

Бібліографічний список

 1. General introductory text providing background informationfor the chapters of the Terrestrial Animal Health Codeon diseases of bees .World Organisation for Animal Health (OIE). 2013. https:// oie.int/en/our-scientific-expertise/specific-information-and-ecommendations/bee-diseases (дата звернення 25.10.2022 р.)
 2. Adams M. «The Future of Sustainability: Re-thinking Environment and Development in the Twenty-first Century».Conference: IUCN Renowned Thinkers Meeting, UK, 2006. С. 29–31.
 3. Blewitt J. Understanding Sustainable Development. 2nd ed. New York: Routledge. 2015.406 с. https://doi.org/10.4324/9781315886459 (дата звернення 26.10.2022 р.)
 4. FAO and the SDGs Indicators: Measuring up to the 2030 Agenda for Sustainable Development. FAO. 2017 р. http://www.fao.org/policy-support/tools-and-publications/resources-details/en/c/854006/  (дата звернення 25.10.2022 р.)
 5. Good beekeeping practices: Practical manual on how to identify and control the main diseases of the honeybee (Apis mellifera). TECA –Technologies and practices for small agricultural producers. 2020. https://doi.org/10.4060/ca9182en (дата звернення 27.10.2022 ).
 6. Jarimi H., Tapia-Brito , Riffat S. A Review on Thermoregulation Techniques in Honey Bees (Apis Mellifera) Beehive Microclimate and Its Similarities to the Heating and Cooling Management in Buildings. Future Cities and Environment. 2020. Vol. 6 (1). Р. 1–8. DOI: http://doi.org/10.5334/fce.81
 7. Food and Agriculture Organization of the United Nations. Honey bee diseases and pests: a practical guide. Agricultural and Food Engineering Technical Report 4, Rome. 2006. 42 с.http://www.fao.org/icatalog/inter-e.htm (дата звернення 27.10.2022 р.)
 8. Manual of diagnostic tests and vaccines for terrestrial animals (mammals, birds and bees). World organization for animal health; OIE. II, 2.9. Р. 963 –986.
 9. Руденко Є. В., МаслійІ. Г., Нємкова С. М., Свиридов О. В. Діагностика і стратегія основних заходів щодо боротьби і лікування інвазійних хвороб медоносної бджоли: Методичні вказівки. К. Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини,. 2005. 39 с.
 10. Руденко Е. В., Емельянова Н. С. Пчеловодство: просто и понятно. Руководство по надлежащей пчеловодческой практике (GBP – Good Beekeeping Practice) [2-е изд., дополн. и перераб.]. Х. 75 с.
 11. Ritter, W. Bee health and veterinarians. Paris, World Organisation for Animal Health (OIE) 2014. https://www.cabdirect.org/cabdirect/abstract/20153038688.