Михальченко Степан Адамович

  • Головний науковий співробітник
  • stepanadamovichm@gmail.com
  • ORCID
  • Google Academy
  • Лабораторія годівлі, фізіології живлення сільськогосподарських тварин та кормовиробництва

 

 доктор сільськогосподарських наук, професор.

 

 

КОЛО НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ

технологія виробництва, системи годівлі, методи селекції великої рогатої худоби, забезпечення якості продукції скотарства

 

ОСВІТА

1981 р. – Львівський зооветеринарний інститут; спеціальність – зоотехнія, кваліфікація – зооінженер;

2020 р. – Луганський національний аграрний університет; спеціальність – агроінженерія.

 

 

КАР’ЄРА, НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК:

2023 р. – провідний науковий співробітник Інституту тваринництва Національній академії аграрних наук.

2021 – 2023 рр. – професор кафедри оптимізації технологічних систем у рослинництві Державного біотехнологічного університету м. Харків.

2020 р. – стажування в університеті Економіки, м. Краків, на напрямком «Нові та сучасні методи навчання».

2020 р. – професор кафедри технічного забезпечення агропромислового виробництва.

2017 – 2021 рр. – завідувач кафедри технічного забезпечення агропромислового виробництва Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва.

2015 – 2017 рр. – завідувач відділу годівлі великої рогатої худоби Інституту тваринництва НААН.

2013 р. – доктор сільськогосподарських наук; спеціальність – технологія виробництва продуктів тваринництва.

2007 – 2015 рр. – завідувач лабораторії годівлі жуйних тварин Інституту тваринництва НААН.

2001 – 2007 рр. – завідувач відділу годівлі сільськогосподарських тварин Інституту тваринництва НААН.

2000 – 2001 рр. – провідний науковий співробітник науково – дослідного Інституту тваринництва Лісостепу і Полісся.

1996 р. – старший науковий співробітник з спеціальності «Технологія виробництва продуктів тваринництва».

1991 – 2000 рр. – старший науковий співробітник науково – дослідного Інституту тваринництва Лісостепу і Полісся.

1989 р. – кандидат сільськогосподарських наук.

1987 – 1991 рр. – науковий співробітник науково – дослідного Інституту тваринництва Лісостепу і Полісся.

1984 – 1987 рр. – аспірант з відривом від виробництва науково – дослідного Інституту тваринництва Лісостепу і Полісся.

1981 – 1984 рр. – заступник голови колгоспу по тваринництву Баранівського району Житомирської області.

 

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ЗАХИСТ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ:

2018 – 2022 рр. – керівник НДР «Удосконалення агроекологічних процесів засобів механізації в агропромисловому виробництві».

2016 – 2020 рр. – керівник НТР «Оптимізація технологічних процесів та засобів механізації рослинництва».

2015 – 2020 рр. – керівник фундаментальної НДР «Розроблення інноваційних технологій виробництва, системи годівлі та методи селекції великої рогатої худоби і забезпечення якості продукції скотарства».

2005 – 2015 рр. – керівник і відповідальний виконавець завдання Національної академії аграрних наук України за темою «Технологія у молочному і м’ясному скотарстві», Продовольство – 95, проект «Яловичина».

Головний редактор фахового Науково–технічного бюлетеня Інституту тваринництва НААН.

Наразі є членом спеціалізованої вченої ради Інституту тваринництва Національної академії аграрних наук зі спеціальності 06.02.04 – технологія виробництва продуктів тваринництва.

З 1984 р. є автором 117 публікацій, з них 91 наукових та 26 навчально – методичного характеру, у тому числі наукові праці опубліковані у вітчизняних і міжнародних фахових виданнях, які включені до науково метричних баз Web of Science, Scopus, 1 національного стандарту України.