Маслій Ірина Григорівна

  • Провідний науковий співробітник
  • ORCID
  • Google Academy
  • Лабораторія молекулярно-генетичних і фізіолого-біохімічних досліджень у тваринництві

кандидат ветеринарних наук
старший науковий співробітник за спеціальністю ветеринарна мікробіологія, вірусологія, мікологія та імунологія

 

КОЛО НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ
ветеринарна мікробіологія, мікологія, вірусологія.

 

ОСВІТА
1983 р. – Харківський зооветеринарний інститут; спеціальність – ветеринарія.

 

КАР’ЄРА, НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК:

2023 р. – провідний науковий співробітник лабораторії генетичного контролю Випробувального Центру Інституту тваринництва НААН.

2020 р. – провідний науковий співробітник лабораторії молекулярно-генетичних та фізико-біохімічних досліджень у тваринництві Інституту тваринництва, НААН; керівник групи досліджень з якості та безпечності продуктів рослинного і тваринного походження Випробуваного центру ІТ НААН.

2020 р. – підвищення кваліфікації «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском»

2020 р. – провідний науковий співробітник лабораторії генетичного контролю Випробувального центру ІТ НААН

2006 – 2018 рр. – призначена на посаду завідувачки лабораторії вивчення хвороб бджіл ННЦ «ІЕКВМ», НААН.

2003 р. – призначена в.о. лабораторії вивчення хвороб бджіл ННЦ «ІЕКВМ», НААН

2003 р. – присвоєне звання старшого наукового співробітника за спеціальністю «16.00.03 – ветеринарна мікробіологія, вірусологія, мікологія, імунологія».

1997 р. – старший науковий співробітник лабораторії вивчення хвороб бджіл ННЦ «ІЕКВМ», НААН

1997 р. – кандидат ветеринарних наук, 16.00.03 – Ветеринарна мікробіологія, вірусологія, мікологія та імунологія.

1996 р. – науковий співробітник лабораторії вивчення хвороб бджіл ННЦ «ІЕКВМ», НААН

1993-1996 рр. – аспірантура за спеціальністю «16.00.03 – ветеринарна мікробіологія, вірусологія, мікологія, імунологія»

1989 р. – лікар лабораторії вивчення хвороб бджіл УкрНДІ експериментальної ветеринарії, НААН

1984 р. – лаборант Харківська обласна ветеринарна лабораторія

1983 р. – викладач спеціальної дисципліни «Ветеринарія». Каховський радгосп-технікум.

 

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ЗАХИСТ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ:

2020р. – Дослідження зразків рослинного походження на наявність ГМО (35S/NOS). Дослідження та аналіз генетичних структур в 4 дослідних генеалогічних групах (S-1, S-2, S-3, S-6) міжгірської екосистеми карпатських бджіл (Apis mellifera carpatica) з використанням мікросателітного локусу HB-THE-03. Дослідження щодо визначення якості та безпечності продуктів рослинного і тваринного походження (мікробіологічні показники, загальна токсичність), наявності збудників паразитарних та інфекційних хвороб бджіл.

2003 – 2018р.р. – керівництво лабораторією хвороб бджіл ННЦ «ІЕКВМ». Виконання державної тематики: Епізоотологічний моніторинг поширення особливо небезпечних хвороб розплоду та імаго бджіл в різних регіонах України. Вивчення взаємовідносин представників корисної мікрофлори кишечнику бджіл зі збудниками гнильців. Лабораторна диференційна діагностика бактеріозів, мікозів, вірозів та паразитозів бджіл. Вивчення біологічних властивостей вірусів бджіл та їх мінливості молекулярно-генетичними методами. Вивчення неспецифічної резистентності організму бджіл до збудників хвороб. Контролювання появи популяцій патогенів, резистентних до ветеринарних препаратів. Визначення залишкових кількостей неорганічних елементів (Pb, Se, Zn, Cu, Fe, Mn, Ni, Cr, Sr) у меді та організмі бджіл. Моніторинг якості меду за показниками передбаченими ДСТУ 4497:2005 “Мед натуральний. Технічні умови” з урахуванням основних медоносних рослин в різних регіонах України. Моніторинг контамінації меду спорами збудників небезпечних для бджіл та людини (аспергили, сальмонели, ешерихії). Токсикологічний контроль залишкових кількостей інсектоакарицидів і антибактеріальних засобів у меді. Розробка ефективних та екологічно безпечних засобів захисту бджіл від основних хвороб. Розроблено та затверджено в установленому порядку 8 засобів для профілактики хвороб бджіл, запропоновані нові дослідні препарати на заміну тим, що містили заборонені у бджільництві субстанції. Розроблено 1 СОУ та 5 ДСТУ.

1997р. – захист дисертації «Аскосфероз бджід (розповсюдження та заходи боротьби)»

1993 – 1996 р.р. – аспірантура за спеціальністю «16.00.03 – ветеринарна мікробіологія, вірусологія, мікологія, імунологія»

Опубліковано близько 100 наукових праць.