Мартинюк Ірина Миколаївна

  • Старший науковий співробітник
  • ORCID
  • Google Academy
  • Лабораторія біотехнології репродукції сільськогосподарських тварин

кандидат сільськогосподарських наук

український вчений-репродуктолог,

 

КОЛО НАВАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ:
фахівець у галузі відтворення та штучного осіменіння свиней.

 

ОСВІТА

1987 р. – Старомерчанський зооветеринарний технікум, спеціальність «Ветеринарна медицина»

1996 р. Харківський зооветеринарний інститут, спеціальність «Ветеринарна медицина»

 

КАР’ЄРА, НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК:

Червень 2023 р. − старший науковий співробітник лабораторії біотехнології репродукції сільськогосподарських тварин.

2016 р. − старший науковий співробітник лабораторії селекційно-технологічних досліджень у свинарстві.

2014 р. − науковий співробітник лабораторії селекційно-технологічних досліджень у свинарстві.

2014 р. – присуджено науковий ступінь кандидата сільськогосподарських наук, 06.02.01 − розведення та селекція тварин. Вища атестаційна комісія України.

2013 р. − молодший науковий співробітник лабораторії селекційно-технологічних досліджень у свинарстві.

2009−2012 рр. − аспірант лабораторії селекційно-технологічних досліджень у свинарстві.

2009−1992 рр. − ст. лаборант у групі технології утримання і відтворення свиней відділу свинарства.

1992−1987 рр. − лаборант лабораторії відтворення  свиней відділу біології розмноження і штучного осіменіння сільськогосподарських тварин.

 

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ЗАХИСТ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

2023 −2009 рр. − участь у виконанні науково-дослідних тем, зареєстрованих в Українському інституті науково-технічної експертизи та інформації, з бюджетним та позабюджетним фінансуванням.

Є автором та співавтором 58 наукових публікацій з відтворення свиней, з яких 1 патент на корисну модель.