Маркер асоційована селекція для генотипування стада гібридних свинок на основі показників популяційно-генетичної мінливості

DOI: 10.32900/2312-8402-2022-127-32-42

Будаква Є. О,
Почерняєв К. Ф.,
Саєнко А. М.,
Балацький В. М.,
Інститут свинарства і АПВ НААН,
Корінний С. М.,
Полтавський державний аграрний університет,
Повод М. Г.,
Сумський національний аграрний університет

Ключові слова: гібридні свинки, (велика біла × ландрас) × Maxgro, нативний, імунологічно кастровані, SNP, MC4R (c.1426 A>G), RYR1 (g.1843 C>T), CTSD (g.70 G>A), ПЛР-ПДРФ аналіз, ADG, AGE100


У проведеному дослідженні було визначено алельний ефект однонуклеотидних поліморфізмів SNPs для оцінки відгодівльної продуктивності в стаді гібридних свинок (n=101) (велика біла × ландрас) × Maxgro. Досліджуване стадо гібридних свинок отримано в результаті прямого (велика біла × ландрас) та реципрокного схрещування (ландрас × велика біла) з кнурами термінальної лінії Maxgro. Нами був проведений популяційний аналіз поліморфізму генів меланокортину 4 MC4R (c.1426 A>G), катепсину D CTSD (g.70 G>A) і ріанодинового рецептора 1 RYR1 (g.1843 C>T) за допомогою програмного забезпечення GenAlEX6. Для генотипування стада гібридних свинок були відібрані 2 експериментальні групи: контрольна (некастровані) (n=56) та дослідна (імунологічно кастровані) (n=45), вирощених в умовах ТОВ НВП «Глобинський свинокомплекс». Лабораторні дослідження проводяться в лабораторії генетики Інституту свинарства і Агропромислового виробництва НААН України. У зв’язку з тим, що інформації про поліморфізм за вищевказаними SNPs в популяції некастрованих та імунологічно кастрованого стадах гібридних свиней, які розводяться в Україні, відсутні, це вимагає проведення селекційної роботи із залученням маркер асоційованої селекції на внутріпородній основі, для з’ясування того, які саме алелі будуть визначатися, як бажані при маркерній селекції гібридних свиней. Маркерна селекція є ефективним інструментом в оцінці відгодівельних якостей для галузі свинарства – сучасних комерційних ліній свиней. Тому нами було прийнято рішення провести типування експериментального стада гібридних свинок. Поліморфізм досліджуваних генів MC4R (c.1426 A>G), CTSD (g.70 G>A) та RYR1 (g.1843 C>T), визначали методом ПЛР-ПДРФ аналізу. Таким чином, встановлено породний характер розподілу частот зустрічаємості алелей досліджуваних SNPs.

Бібліографічний список

  1. Fontanesi L., Speroni C., Buttazzoni L., Scotti E., Dall’Olio S., Nanni C. L., Davoli R., Russo V. The insulin-like growth factor 2 (IGF2) gene intron3-g.3072G>A polymorphism is not the only Sus scrofa chromosome 2p mutation affecting meat production and carcass traits in pigs: Evidence from the effects of a cathepsin D (CTSD) gene polymorphism. Journal of Animal Science. 2010. Vol. 88(7). Р. 2235-2245. doi: https://doi.org/10.2527/jas.2009-2560
  2. Jesús R. E., Miriam W. A., Libia C. A., María G. F., Miguel S. A., Rita B. M., Cesar V. A., Mario G. F., Martha G. R., Iván M. H., Susana B. B., Radoslav O., Jorge C. E. Molecular Diagnostics of Porcine Stress Syndrome Susceptibility Associated with the Arg615Cys Mutation Using Real-Time PCR with Fluorescent Hybridization Probes. Revista Colombiana de Anestesiología. 2008. Vol. 36(1). Р. 11-18. doi: https://www.redalyc.org/pdf/1951/195114550002.pdf
  3. Корінний С. М., Почерняєв К. Ф., Балацький В. М. Шерсть тварин як зручний об’єкт виділення ДНК для аналізу за допомогою ПЛР. Ветеринарна біотехнологія. 2005. Вип. 7. С. 80–83
  4. Oliinychenko Y. K., Rossokha V. I., Boyko O. A., Tur G. N., ZaderikhinaO.A., Brovko O. V. Genetic analysis of Ukrainian Large White pig breed by polymorphisms in RYR1, ESR1 and PRLR genes. Науково-технічний бюлетень ІТ НААН. Харків, 2021. № 125. С. 30-36. doi: 10.32900/2312-8402-2021-125-30-36
  5. Piórkowska K. L., Ropka-Molik K., Eckert R., Tyra M., Żukowski K. The association between polymorphisms of three cathepsins and economically important traits in pigs raised in Poland. Livestock Science. 2012. Vol. 150(1-3). Р. 316-323. doi: https://doi.org/10.1016/j.livsci.2012.09.022
  6. Sadkowski S., Molińska-Glura M., Moliński K., Szczepankiewicz D., Świtoński M., Szydłowski M. A well-known mutation in RYR1 alters distribution of adipose tissue in gilts. Animal Science Papers and Reports. 2015. Vol. 33(2). Р. 147-154. doi: https://www.igbzpan.pl/uploaded/FSiBundleContentBlockBundleEntity TranslatableBlockTranslatableFilesElement/filePath/87/str147-154.pdf
  7. Stinckens A., Magdenberg K., Luyten T., Georges M., Smet S. The RYR1 g.1843C>T mutation is associated with the effect of the IGF2 intron 3 g. 3072 G>A mutation on muscle hypertrophy. Animal genetics. 2007. Vol. 38. Р. 67–71. doi: https://doi.org/10.1111/j.1365-2052.2006.01558.x
  8. Van den Broeke А., Aluwé M., Janssens S., Wauters J., Vanhaecke L., Buys N., Millet S., Tuyttens F. A. M. The effect of the MC4R gene on boar taint compounds, sexual maturity and behaviour in growing-finishing boars and gilts. Animal. 2015. Vol. 9(10). Р. 1688–1697. doi: https://doi.org/10.1017/S1751731115001135
  9. Van den Broeke A., Aluwé M., Tuyttens F. A. M., Ampe B., Vanhaecke L., Wauters J., Janssens S., Coussé A., Buys N., Millet S. An intervention study demonstrates effects of MC4R genotype on boar taint and performances of growing–finishing pigs. Journal of Animal Science. 2015. Vol. 93(3). P. 934-943. doi: https://doi.org/10.2527/jas.2014-8184
  10. Yingjie M., Yaosheng C., Jiaqi L., Ping G., Chong W., Hao Z., Fei L., Yanfang L., Shuihua X., Shixin L., Gongqiu Z. Sequence Identification, Tissue Distribution and Polymorphism of the Porcine Cathepsin D (CTSD) Gene. Animal Biotechnology. 2008. Vol. 19(3). P. 144-158. doi: https://doi.org/10.1080/10495390802072088