Маменко Олексій Михайлович

  • Головний науковий співробітник
  • SCOPUS
  • Google Academy
  • Web of Science
  • Лабораторія годівлі, фізіології живлення сільськогосподарських тварин та кормовиробництва

доктор сільськогосподарських наук

професор

член-кореспондент НААН

відмінник аграрної освіти і науки

 

 

КОЛО НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ

технологія виробництва екологічно безпечних продуктів тваринництва, продуктивне функціонування тварин у несприятливих умовах середовища.

 

ОСВІТА:

 1968 р. – Українська ордена Трудового Червоного Прапора сільськогосподарська академія, спеціальність «Зоотехнія».

 

КАР’ЄРА, НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК:

1959 – 1965 рр. – робота на виробництві (старший зоотехнік колгоспу «Вітчизна», головний зоотехнік колгоспу ім. Карла Маркса, головний зоотехнік колгоспу ім. Куйбишева);

1970 – вступив до аспірантури Української сільськогосподарської академії;

1971 – 1975 рр. – молодший науковий співробітник, завідувач лабораторії, старший науковий співробітник, директор дослідної станції м’ясного скотарства УСГА;

1973 р. – присуджено науковий ступінь кандидата сільськогосподарських наук;

1976 – 1994 рр. – старший науковий співробітник, завідувач Київської лабораторії НДІТЛіП УРСР;

1993 р. – присуджено науковий ступінь доктора сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.02.04 «Технологія виробництва продуктів тваринництва»;

1995 р. – обрано член-кореспондентом Української академії аграрних наук України;

1995 – 1996 рр. – академік-секретар Відділення тваринництва УААН;

1995 – 1998 рр. – директор ІТ УААН;

2001 р. – присвоєне вчене звання професора кафедри прикладної екології;

2000 р. по теперішній час – професор, завідувач кафедри прикладної екології Харківського зооветеринарного інституту (ХДЗВА – з 2004 р.);

2021 р. по теперішній час – головний науковий співробітник лабораторії годівлі, фізіології живлення сільськогосподарських тварин та кормовиробництва ІТ НААН.

 

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ЗАХИСТ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ:

Засновник наукового напряму в науці, що стосується продуктивного функціонування тварин у несприятливих умовах середовища. Керівник наукової школи «Розробка ефективних технологій та способів виробництва екологічно безпечної продукції сільського господарства для забезпечення її конкурентоздатності для споживання населенням та у відповідності до міжнародних стандартів» (підготовлено 6 кандидатів наук та 9 докторів наук).

Є автором більш ніж 700 наукових публікацій, в тому числі  монографій і наукових статей; 19 авторських винаходів, патентів. Участь у виконанні державних науково-технічних програм; грант ЄС з екобезпеки; головний редактор збірників.