Ляшенко Юрій Володимирович

  • Завідувач лабораторії
  • ORCID
  • SCOPUS
  • Google Academy
  • Лабораторія молекулярно-генетичних і фізіолого-біохімічних досліджень у тваринництві

український науковець
кандидат сільськогосподарських наук (2001 р.),
старший науковий співробітник (2016 р.),
фахівець вищої кваліфікації у сфері молекулярної діагностики тварин.

Освіта

«Біолог. Викладач біології і хімії» – Харківський державний університет, 1990 р.
Дата народження: 23.03.1965 р.
Місце народження: смт. Машівка, Полтавської обл., Україна.
Сімейний стан: одружений, має двох доньок.
Сфера діяльності: молекулярна генетика, розведення та селекція тварин.
Вміння та навички: вільне володіння сучасними методами молекулярно-генетичних досліджень (RAPD, ISSR, SSR, PCR-RFLP, SSCP), програмними продуктами і технічними засобами в області статистичної обробки й аналізу даних (Statistica, Philyp, GenAlEx, BioEdit, Vector NTI)
Якості: відповідальність, професійний підхід, самовіддача, принциповість, організаційні здібності, прагнення до самовдосконалення.
Знання мов: українська та російська мови – вільно, англійська (на рівні В2).

Підвищення кваліфікації

2021 р. – підвищення кваліфікації «Нові напрямки і тенденції в розвитку галузей тваринництва»;
2021 р. – підвищення кваліфікації «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання (автоклави)»
2016 р. – вчене звання старшого наукового співробітника (06.02.01);
2001 р. – вчена ступінь кандидата с.-г. наук (06.02.01).

Інформація

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=Dcc9HD4AAAAJ
https://orcid.org/0000-0003-2747-476X
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56979312200

Досвід роботи

з 2020 р. – завідувач лабораторії молекулярно-генетичних і фізіолого-біохімічних досліджень у тваринництві Інституту тваринництва НААН
2016 – 2020 р. – провідний науковий співробітник Інституту тваринництва НААН
2015 – 2016 р. – старший науковий співробітник лабораторії молекулярно-генетичних і фізіолого-біохімічних досліджень у тваринництві Інституту тваринництва НААН
2012 – 2015 р. – старший науковий співробітник лабораторії профілактики захворювань птиці та молекулярної діагностики Державної дослідної станції птахівництва НААН.
2007 – 2012 р. – завідувач сектору селекції та збереження генофонду шовковичного шовкопряду відділу шовківництва ННЦ «ІЕКВМ».
2004 – 2007 р – завідувач лабораторії селекції шовковичного шовкопряда Інституту шовківництва НААН.
2001 – 2004 р. – завідувач лабораторії промислового виробництва коконів та грени Інституту шовківництва НААН
1995 – 1998 р. – аспірант денної форми навчання в аспірантурі Інституту шовківництва за спеціальністю розведення та селекція тварин
1995 р. – молодший науковий співробітник лабораторії селекції шовковичного шовкопряда Інституту шовківництва НААН.
Наукова робота
1995 р. – т.ч. – участь у виконанні 7 фундаментальних НДР, зареєстрованих в
Українському Інституті науково-технічної експертизи та інформації.
2020 р. – т.ч. – член редакційної колегії Інформаційно-технічного бюлетеню Інституту тваринництва НААН.
2021 р. – т.ч. – член Вченої ради Інституту тваринництва НААН.
2020-2021 рр. – керівник наукової практики студентів ХЗВІ на базі лабораторії молекулярно-генетичних досліджень Інституту тваринництва.
2016 – т.ч. – наукова робота спрямована на вивчення поліморфізму локусів кількісних ознак великої рогатої худоби, пов’язаних з якістю молока, стійкістю до захворювань, паспортизацією опрід на основі мікросателітних маркерів, молекулярною діагностикою генетичних аномалій тварин, збудників захворювань, генних модифікацій продуктів рослинного походження.
1995 р. – т.ч. – є автором 67 наукових публікацій. У тому числі 10 статей, індексованих у наукометричних базах Scopus та Web of Science, 3 методичних рекомендації, 1 монографії, 1 патенту на корисну модель.