Ляшенко Юрій Володимирович

  • Завідувач лабораторії
  • ORCID
  • SCOPUS
  • Google Academy
  • Лабораторія молекулярно-генетичних і фізіолого-біохімічних досліджень у тваринництві

кандидат сільськогосподарських наук

старший науковий співробітник

фахівець вищої кваліфікації у сфері молекулярної діагностики тварин.

КОЛО НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ:

молекулярна генетика, розведення та селекція тварин.

 

ОСВІТА:

1990 р. – Харківський державний університет ім. Горького; кваліфікація – Біолог. Викладач біології і хімії.

 

КАР’ЄРА, НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК:

2023 р. – завідувач лабораторії генетичного контролю випробувального центру Інституту тваринництва НААН

2021 р. – підвищення кваліфікації «Нові напрямки і тенденції в розвитку галузей тваринництва»;

2021 р. – підвищення кваліфікації «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання (автоклави)»

2020 р. – завідувач лабораторії молекулярно-генетичних і фізіолого-біохімічних досліджень у тваринництві Інституту тваринництва НААН

2016 р. – провідний науковий співробітник Інституту тваринництва НААН

2016 р. – присуджене вчене звання старшого наукового співробітника;

2015 р. – старший науковий співробітник лабораторії молекулярно-генетичних і фізіолого-біохімічних досліджень у тваринництві Інституту тваринництва НААН

2012 р. – старший науковий співробітник лабораторії профілактики захворювань птиці та молекулярної діагностики Державної дослідної станції птахівництва НААН.

2007 р. – завідувач сектору селекції та збереження генофонду шовковичного шовкопряду відділу шовківництва ННЦ «ІЕКВМ».

2004 р. – завідувач лабораторії селекції шовковичного шовкопряда Інституту шовківництва НААН.

2001 р. – вчена ступінь кандидата с.-г. наук

2001 р.– завідувач лабораторії промислового виробництва коконів та грени Інституту шовківництва НААН

1995 р. по жовтень 1998 р. – аспірант денної форми навчання в аспірантурі Інституту шовківництва за спеціальністю розведення та селекція тварин

1995 р. – молодший науковий співробітник лабораторії селекції шовковичного шовкопряда Інституту шовківництва НААН.

 

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ЗАХИСТ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ:

1995 р. – т.ч. – участь у виконанні 7 фундаментальних НДР, зареєстрованих в

Українському Інституті науково-технічної експертизи та інформації.

2020 р. – т.ч. – член редакційної колегії Інформаційно-технічного бюлетеню Інституту тваринництва НААН.

2021 р. – т.ч. – член наукової ради Інституту тваринництва НААН.

2020-2021 рр. – керівник наукової практики студентів ХЗВІ на базі лабораторії молекулярно-генетичних досліджень Інституту тваринництва.

2016 – т.ч. – наукова робота спрямована на вивчення поліморфізму локусів кількісних ознак великої рогатої худоби, пов’язаних з якістю молока, стійкістю до захворювань, паспортизацією опрід на основі мікросателітних маркерів, молекулярною діагностикою генетичних аномалій тварин, збудників захворювань, генних модифікацій продуктів рослинного походження.

1995 р. – т.ч. – є автором 67 наукових публікацій. У тому числі 13 статей, індексованих у наукометричних базах Scopus та Web of Science, 3 методичних рекомендації, 2 монографій, 2 патентів на корисну модель.