Лабораторія технологій у скотарстві

 

 

 

 

Наукові дослідження з питань технології та селекції у скотарстві проводяться з 1929 року. Відділ розведення та селекції сільськогосподарських тварин був основною структурною одиницею Українського Інституту молочного господарства (перша назва Інституту тваринництва) з дня його заснування. З метою більш раціональної організації науково-дослідної роботи та проведення поглиблених досліджень за окремими видами сільськогосподарських тварин в 1944 році був виділений Відділ розведення та селекції великої рогатої худоби, а з 1946 – механізації тваринництва. Лабораторія технології виробництва яловичини була створена в 1968 році.
З 2018 року у зв’язку з реструктуризацією Інституту (наказ № 34/к від 01.02.2018) було організовано Лабораторію технологій у скотарстві шляхом об’єднання лабораторії технології та селекції у скотарстві, сектору технології виробництва яловичини та сектору механізації технологічних процесів у тваринництві.

Напрями досліджень

у молочному скотарстві:
● розробка нових та удосконалення існуючих технологій утримання молочної худоби, створення мікроклімату і вирощування телиць;
● розробка методів ергономічної й етологічної оцінки системи “людина – тваринницьке обладнання – тварина – продукція” задля підвищення комфортності умов утримання худоби, збільшення продуктивності та ефективності праці тваринників, продуктивності, якості та біобезпечності продукції скотарства;
● обґрунтування та розробка систем ведення селекційно-племінної роботи у стадах основних планових порід великої рогатої худоби з метою прискорення темпів генетичного прогресу за комплексом економічно-важливих ознак;
● розробка методів та моделей раннього прогнозування господарсько-корисних ознак та племінної цінності молочної худоби в різних середовищних умовах;
● обґрунтування й розробка параметрів і передпроектних рішень ефективних технологій утримання молочної худоби на фермах різних типорозмірів.

у м’ясному скотарстві:
● розроблення базових поопераційних технологій виробництва яловичини у фермерських і селянських господарствах різних зон України;
● організація спеціалізованих господарств з виробництва яловичини в молочному і м’ясному скотарстві;
● розроблення технологій виробництва яловичини в м’ясному скотарстві з використанням пасовищ;
● розроблення передпроектних технологічних рішень щодо реконструювання існуючих комплексів та ферм для утримання різних статево-вікових груп тварин молочного і м’ясного напрямів продуктивності;
● розроблення методів ергономічної і етологічної оцінки системи «людина-тваринницьке обладнання – тварина – продукція» задля підвищення продуктивності та ефективності праці тваринників, підвищення якості та біобезпечності продукції;
● розроблення наукових основ систем ведення органічного виробництва яловичини в м’ясному скотарстві.

у механізації технологічних процесів у тваринництві:
● технологічні рішення при виробництві продукції тваринництва з отриманням альтернативних джерел енергії;
● розробка ресурсозберігаючих технологічних ліній і устаткування для приготування комбікормів і БВМД в умовах господарств;
● приготування і роздача кормів і концкормов з кормовими добавками; – устаткування для утримання свиней,
● підготовка стоків до утилізації з отриманням органічних добрив і поновлюваних джерел енергії;
● наукові основи оцінки технологій підготовки стоків до утилізації в тваринництві з урахуванням викидів парникових газів;
● розробка комп’ютерних засобів проектування і оптимізації технологічних ліній виробництва продукції тваринництва з урахуванням викидів парникових газів.

Розроблено та впроваджено:

у молочному скотарстві:
● технологічні карти виробництва молока і доїння корів при застосуванні різних систем утримання;
● технологію вирощування телят молочного періоду в індивідуальних клітках-вольєрах;
● технологічні підходи до управління кормовими столами і системами приготування і роздавання кормосуміші на молочних фермах з інтенсивною технологією виробництва молока;
● технологічні вимоги до автоматизованих систем машинного доїння й управління стадом на фермах з інтенсивною технологією виробництва молока, формування технологічних груп з урахуванням удою і фізіологічного стану;
● експрес-методи і способи оцінки ступеня комфортності утримання корів на молочних фермах, забруднення поверхні тіла корів, фізіологічного стану вимені корів і глибокотільних нетелей в період запуску та сухостою, а також після отелення;
● сучасні методи визначення племінної цінності бугаїв-плідників за комплексом економічно-важливих ознак;
● програми селекційно-племінної роботи зі стадами, популяціями, породами великої рогатої худоби, плани закріплення (підбору) бугаїв-плідників до маток;
● комп’ютеризовану систему обліку та менеджменту в молочному скотарстві;
● моделі раннього прогнозування господарсько-корисних ознак молочної худоби;
● екстер’єрну оцінку типу молочної худоби у зв’язку з селекційними й технологічними ознаками;
● Державні стандарти України на основні типові технологічні процеси виробництва та методи оцінки худоби;
● методи удосконалення та збереження генофонду малочисельних та зникаючих порід великої рогатої худоби;
● Державні книги племінних тварин симентальської, українських чорно-рябої, червоно-рябої молочних та шаролезької;
● бази даних планових порід великої рогатої худоби щодо вікового, порідного складу, продуктивності, відтворювальної здатності, продуктивного довголіття, резистентності;
● варіанти планувальних рішень утримання молочної худоби на довгонезмінній підстилці.

у м’ясному скотарстві:
● інтенсивні енергозберігаючі породні технології виробництва яловичини, які гарантують високі та стабільні показники виробництва екологічно чистої високоякісної та недорогої яловичини в господарствах різних типорозмірів та зон України;
● технології подовженого ранньовесняного та пізньоосіннього випасання м’ясної худоби, а також пасовищного утримання з використанням загінної й загінно-порційної систем випасання;
● модельні ферми з виробництва яловичини в молочному та м’ясному скотарстві для господарств різних типорозмірів та зон України;
● програми селекційно-племінної роботи для тварин м’ясного напрямку продуктивності в племінних господарствах;
● Державну книгу для племінних тварин шаролезької породи української селекції;
● 24 Національних та Галузевих стандартів України, видано 23 книги, 26 рекомендацій з різних питань інтенсифікації виробництва яловичини, сотні статей, буклетів та виступів у засобах масової інформації.

у механізації технолігічних процесів у тваринництві:
● ресурсозберігаюча технологія і устаткування для підготовки стоків до використання при промисловому виробництві свинини;
● лінія приготування комбікормів і БВМД (продуктивність 2,0 т/рік) в умовах господарств;
● доїльний апарат типу ПВД-2-3 з удосконаленим пульсоколектором;
● технологія і устаткування для приготування і роздачі кормів в умовах невеликих ферм;
● устаткування для подрібнення, дозування і змішування різноманітних інгредієнтів.