Лабораторія селекційно-технологічних досліджень у дрібному тваринництві та конярстві

Завідувач лабораторії
Помітун Іван Андрійович
доктор сільськогосподарських наук, професор

Коротка історична довідка про  науковий підрозділ

Лабораторія вівчарства є  праматеринським науковим підрозділом сучасної лабораторії селекційно-технологічних досліджень у дрібному тваринництві та конярстві. Її було організовано у  1934 році  шляхом приєднання до Інституту Петрівської зональної станції вівчарства. Дещо пізніше було створено відділ конярства, який бере початок з 1944 року, та  відділ кролівництва – з 1949 року. У різні періоди розвитку Інституту вказані наукові підрозділи були як окремими структурними одиницями, так і  об’єднаними  у складі відділу дрібного тваринництва та конярства.  Сучасну назву та нинішній склад  наукового підрозділу визначено наказом директора Інституту № 66/к   від «20» жовтня 2022 року і в нього об’єднано наукових співробітників, які здійснюють дослідження з питань селекції і технології виробництва продукції вівчарства, конярства та  кролівництва.

У продовж всього історичного періоду і тепер, науковий підрозділ здійснює фундаментальні та  прикладні дослідження, що вирішують актуальні проблеми розвитку галузей шляхом тісної співпраці з агроформуваннями України.

Персональний склад наукового підрозділу:

Завідувач  лабораторії Помітун Іван Андрійович

доктор сільськогосподарських наук, професор

тел.:+38-050-66-89-444;

e-mail: pomitun@ukr.net

Головний науковий

співробітник

Ткачова Ірина Володимирівна

доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник

тел.:+38-067-86-30-818;

email:tkachova_i@i.ua

Провідний

науковий співробітник

Корх Оксана Василівна

кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник

тел.:+38-063-92-44-735;

email:korhoksana@gmail.com

Провідний

науковий співробітник

Петраш Вікторія Станіславівна кандидат сільськогосподарських наук

тел.:+38-093-93-73-276

Старший

науковий спiвробiтник

Панькiв Любов Петрiвна

кандидат сільськогосподарських наук,

старший науковий  співробітник

тел.:+38-050-97-37-679

Старший

науковий спiвробiтник

Бойко Наталія Володимирівна кандидат сільськогосподарських наук

тел.:+38-066-15-70-700

Старший

науковий спiвробiтник

Косова Надія Олександрівна

кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий  співробітник

тел.:+38-099-08-69-111

Старший

науковий спiвробiтник

Нестеренко Віталій Володимирвич

кандидат архітектури

Старший

науковий спiвробiтник

Гpебень Леонiд Георгiйович

тел.:+38-067-50-36-431

Науковий співробітник Безвесільна Алла Володимирівна

тел.:+38-050-55-71-440

Провідний спеціаліст Гданська Катерина Володимирівна

тел.:+38-096-42-41-642  

Напрями роботи

Вівчарство

Сфера наукової діяльності

 •  розробка параметрів виробництва, потреб в кормах та технологічному обладнанні,    конструювання технологічних рішень виробничих процесів та робочих креслень обладнання та планувальних рішень приміщень для вівцеферм промислового типу (1-10 тис. і більше голів овець) та дрібних ферм (від 10 голів овець) з традиційним та органічним виробництвом та ступенем спеціалізації щодо  різних видів продукції вівчарства;
 •  розробка та практична реалізація програм селекції – створення нових та покращення існуючих порід, типів, ліній овець та науковий супровід селекційного процесу (організація обліку та відтворення, оцінка та відбір тварин, планування підборів, визначення та формування бажаного типу і генеалогічної структури отар  овець комбінованих (вовново-м’ясних та м’ясо-вовнових) та порід спеціалізованого м’ясного, шубного та смушкового напрямів продуктивності для племінних господарств.   Трансформація товарних господарств у племінні.
 • розробка методів та дослідження ефективності застосування різних схем міжлінійного та міжпородного схрещування та виявлення ефектів гетерозису  для вівцеферм з виробництва баранини;
 • оцінка за принципом породовипробування відгодівельних якостей та оплати корму вівцями різних порід, типів та напрямів продуктивності та дослідження впливу факторів породи, типу народження, віку, статі, кастрації, різних кормових чинників (складу і структури раціонів, рівня протеїну та енергії, стану розщеплюваності протеїну та клітковини, вмісту мікро- та макро-елементів, нових та ген-модифікованих кормових засобів, пробіотиків на інтенсивність росту, конверсію поживних речовин у приріст та вовну, загальні показники м’ясної продуктивності: забійна маса і забійний вихід, вихід субпродуктів, сортовий склад туш, коефіцієнт м’ясності, хімічний склад і поживність баранини, дегустаційно-смакові якості м’яса та продуктів з баранини.
 • дослідження вовнової продуктивності та якості вовни за спектром показників, які визначають  її цінність як сировини та враховуються в селекційній роботі й торгівлі  – типом і класом  вовни (оцінка та сортування вовни згідно з чинним стандартом), виходом митої вовни, природньою та істиною довжиною, товщиною, вирівняністю, фізико-технічними властивостями (вміст вовнового жиру, солей поту, залишкової зажиреності та засміченостіь митої вовни).
 • розробка методів підвищення відтворної здатності овець та організації відтворення у вівчарстві.

Крім проведення наукових досліджень, виконуються функції селекційного центру з вівчарства – проведення запису овець до Державної книги племінних тварин, здійснюється розробка технічних умов і державних стандартів на технологічні процеси і продукцію вівчарства і козівництва. Надаються консультативні послуги та практична допомога господарствам з підготовки стригалів, техніків штучного осіменіння овець, класування вовни, бонітування овець та з  питань  годівлі й технології виробництва.

Розроблено, впроваджено та пропонується виробництву:

 • Розроблено програми, методи та здійснено комплекс селекційних заходів створення, а також здійснено державну апробацію Харківського внутрішньопородного типу овець у породі прекос, першої вітчизняної породи овець м’ясного напряму продуктивності – Придніпровську, та у їх складі нові заводські типи і лінії (всього 11селекційних досягнень).
 • Досліджено ефективність та апробовано схеми міжпородних (Придніпровська м’ясна, Латвійська темноголова, Суффольк та міжлінійних кросів Харківського заводського типу Придніпровської м’ясної породи щодо підвищення інтенсивності росту молодняку від народження до відлучення від матерів. Збільшення живої маси ягнят від 5 до 7%.
 • Оцінено ефективність застосування міжпородного схрещування овець породи Прекос з Мериноландшафами щодо збільшення інтенсивності росту  молодняку  на 12,5% забійного виходу на 2%  та якості баранини.
 • Встановлено збільшення живої маси на 14,7% помісей, отриманих у першому поколінні від схрещування овець Таврійського внутрішньопородного типу асканійської тонкорунної породи з баранами породи Шаролє.
 • Розроблено методологію створення заводської лінії в породі Прекос з підвищеною багатоплідністю (на 25%) на основі кросбридингу з Романівською породою зі збереженням мериносового типу вовни та живої маси, характерної вівцям материнської породи  Прекос.
 • Розроблено, здійснено перевірку у виробничих умовах планувальні рішення приміщеннь для утримання овець та схеми відтворення стада з туровим ягнінням маток. Розроблено та запропоновано замовнику схему генерального плану вівцекомплексу на 4,5 тисячі голів вівцематок.
 • Запатентовано та впроваджено в умовах господарств технологічне обладнання та способи утримання  і відтворення овець:
 • Спосіб формування технологічних груп вівцематок у період ягніння

(Патент на кор. модель. 108118 А01К 67/00)

 • Спосіб визначення індукованої статевої охоти у овець в анестральний період (Патент 68687 А Україна. А61D 19/00).
 •  Фартух-мітчик уніфікований для плідників-пробників (Патент 70332 А Україна. А01К29/000).
 • Спосіб підготовки баранів-пробників (Патент 16936 А Україна А61D19/02)
 • Спосіб зимового випасання овець на посівах кукурудзи (Патент 61251 А Україна А01К1/00)
 • Спосіб утримання вівцематок в період парування (Патент 12578 А Україна. А01К67/00).

Основні публікації

Книги, монографії, посібники, рекомендації

 1. Наукові основи виробництва органічної продукції в Україні За заг. ред. Я.М. Гадзала та В.Ф. Камінського (розділ «Сучасні тенденції та напрями розвитку органічного тваринництва» – автори: Бащенко М.І., Помітун І.А. Шабля В.П., Адмін О.Є та ін. -К.: Аграрна наука, 2016. – 565с.  розділ 5. Стор. 392-404 та 359-360.
 2. Довідник з повноцінної годівлі сільськогосподарські тварин. За наук. редакцією Ібатуллін І.І., Жукорський О.М. (розділи 4 та 5 написані співробітниками лабораторії ) -К.: Аграрна наука, 2016. – 336с.
 3. Зажарська Н.М., Кравченко Л.О., Маслюк А.М., Орловська Т.М., Петришин М.А., Помітун І.А., Смоляр В.І., Фотіна Т.І.  Козівництво в Україні : Науково-популярний практикум для фахівців галузі, студентів, науковців. – Київ: РІА «Марко-Пак»,2021. -228с. (написано  4 розділи Помітун І.А.)
 4. Похил В.І., Помітун І.А., Туринський В.М., Богданова Н.В., Похил О.М., Миколайчук Л.П. Технологія виробництва продукції вівчарства. Дніпро. 2021. -218с (практикум)
 5. Помітун І.А., Поладян З.А., Паньків Л.П., Дубовиков Д.А.  Технологія інтенсивного виробництва продукції вівчарства з використанням подовженого пасовищного періоду. -Харків, -Інститут тваринництва НААН. -2009. -23с. (рекомендації)

 

Публікації в періодичних наукових виданнях

 1. I. A. Pomitun, V. І. Rossokha, Ye. A. Boyko, O. E. Guzevatyi, M. V. Shpilka, R. O. Kulibaba . Analysis of calpastatin and сallipyge genes polymorphism in Prydniprovska meat sheep. Agricultural Science and Practice. 2019; 6(2):58-65.  https://doi.org/10.15407/agrisp6.02.058 Web of Science Core Collection
 2. Помітун І. А., Корх І. В., Косова Н. О., Бойко Н. В., Паньків Л. П., Рязанов П. О. Формування м’ясності у баранців за різної інтенсивності росту і живої маси при забої. Вісник аграрної науки, 2019. №5. -С. 31-37  https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201905-04
 3. Помітун І.А Комплексна оцінка племінної цінності баранів-плідників різних генотипів /І.А. Помітун , Н.О. Косова, І.В. Корх та ін. (всього 8 авторів)// Харків. Науково-технічний бюлетень Інституту тваринництва НААН. – № 123. –с.137-148. https://doi.org/10.32900/2312-8402-2020-123-137-148
 4. Tsybukh, A., Kravchenko, O., Pomitun, I., & Lysychenko, M. (2021). Feasibility justification of implementation of a device for sorting sheep products in the context of industry development.Technology Audit and Production Reserves3(4(59), 33–40. https://doi.org/10.15587/2706-5448-2021 .235915  Index Copernicus Journals Master List
 5. Вплив ультра дисперсних наноалмазів детонаційного синтезу на продуктивність свиноматок, інтенсивність росту ягнят та окремі біохімічні показники сироватки крові / І. В. Корх, І. А. Помітун, Н. О. Косова, Н. В. Бойко, Л. П. Паньків, П. О. Рязанов, В. М. Іващенко, В. Г. Бородін. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Тваринництво». Суми, 2019. Вип. 1–2 (36–37). С. 58–67. https://doi.org/10.32845/bsnau.lvst.2019.1-2.9
 6. Бойко, Н. В., Корх, І. В., Помітун, І. А., Косова, Н. О., & Чигринов, Є. І. (2022). Продуктивні ознаки та кормова поведінка баранців за різних умов годівлі. Розведення і генетика тварин63,20-28. https://doi.org/10.31073/abg.63.02
 7. Помітун І. А., Косова Н. О., Корх І. В,  Бойко Н. В., Чигринов Є. І., Паньків Л. П., Аксьонов Є. О. (2022). Інтенсивність росту та м’ясна продуктивність молодняку овець за впливу комплексної енерго-протеїнової добавки. Науково-технічний бюлетень Інституту тваринництва НААН. №127. -152-162 с. https://doi.org/10.32900/2312-8402-2022-127-152-162
 8. Помітун І. А., Косова Н. О., Паньків Л. П., Безвесільна А. В. (2022) Вплив приросту живої маси вівцематок у нерепродуктивний період на їх відтворні та материнські якості. Науково-технічний бюлетень Інституту тваринництва НААН. №127.-162-171с. https://doi.org/10.32900/2312-8402-2022-127-162-171
 9. Корх І. В., Бойко Н. В., Помітун І. А., Руденко Є. В., Криворучко Ю. І. (2022).  Продуктивність та адаптаційна здатність ярок різних генотипів за впливу кліматичних чинників. Науково-технічний бюлетень Інституту тваринництва НААН. №127.-101-112c.  https://doi.org/10.32900/2312-8402-2022-127-101-112.
 10. Бойко Н.В., Корх І.В., Помітун, І.А.,   Косова Н.О.,  Руденко  Є.В. (2022).  Основні показники якості вовни овець придніпровської м’ясної породи різної статі та генотипу. Науковоенічний бюлетень Інституту тваринництва НААН. Харків,  № 128. С. 80 – 4. https://doi.org/10.32900/2312-8402-2022-18-80-94.
 11. Помітун І. А., Косова Н. О., Корх І. В., Бойко Н. В., Помітун Л. І., Туринський В. М., Богданова Н. В. (2021). Продуктивність і відтворна здатність овець таврійського внутрішньопородного типу асканійської тонкорунної породи за різних методів розведення в умовах цілорічного стійлового утримання. – Харків. Науковотехнічний бюлетень ІТНААН. №126. – С. 99-111.https://doi.org/10.32900/2312-8402-2021-126-99-111
 12. Korkh I.V., Boiko N.V., Pomitun І.A., Paliy A.P. еt al. The impact of environmental temperature on ewe reproduction, adaptive responses during insemination, and productive characteristics of the lambs obtained from them. Regulatory Mechanisms in Biosystems. Volume 14, №. 3, 2023. Рр. 358-364. (Scopus) Doi: 10.15421/022353
 13. Помітун І.А., Косова Н.О., Корх І.В., Паньків Л.П., Бойко Н.В., Помітун Л.І. Вплив окремих паратипових чинників на варіабельність розвитку ягнят у постнатальному онтогенезі. Вісник аграрної науки. 2023, № 7 (844) 31-38с. DOI: https://doi.org/10.31073/agrovisnyk202307-04
 14. Помітун І.А., Корх І.В., Косова Н.О., Паньків Л.П., Бойко Н.В., Золотарьова С.А., Рязанов П.О. Використання кросбридингу порід мериноландшаф і прекос для підвищення м’ясної продуктивності овець. Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини. Зб. Наук. праць  ХДЗВА. Вип. 32. -Ч.1. (сільськогосподарські науки). – Харків, 2016. –С.96-106.
 15. Похил В.І., Помітун І.А, Косова Н.О., Котвицький В.А., Шуваєв В.Т., Бойко Ф.Г. Придніпровська м’ясна порода овець. Аграрна наука-виробництву. Наук.-інф. бюл. завершених нау-кових розробок №1(7) 2015 . С. 19.

Стандарти

 1. І.А. Помітун, Н.О. Косова, Л.П. Паньків,В.О.Сухарльо. Вівці. Методи оцінювання овець шубного напряму продуктивності. ДСТУ 8410:2015 Надання чинності з 01.01.2017. Наказ ДП «Укр НДНЦ» від 21.08.15 № 101
 2. С.Ю.Афанасенко, І.А. Помітун, Н.О. Косова, Л.П. Паньків, О.Науменко, В.Мечмілов та ін. Машинне доїння овець. Типовий технологічний процес. Загальні вимоги та методи контролювання. ДСТУ 7795:2015.Надання чинності з 01.04.2016. Наказ ДП «Укр НДНЦ» від 22.06.15 № 61
 3. Т.Болотова, С.Золотарьова, Н.Косова і ін., ДСТУ 7120:2009 “Вовна немита. Пакування, маркування та транспортування” (наказ Держспоживстандарту від 18.12.2009 № 461).
 4. І.А. Помітун, Н.О. Косова, Л.П. Паньків, С.А. Асобайрі і ін.Овчина невичинена. Частина 1. Характеристика дефектів (ISO 4683-1:1998, IDT). ДСТУ ISO 7482-1:2014Наказ Мінекономрозвитку від 02.12.2014 №1428 з набранням чинності з 01.06.2015.
 5. І.А. Помітун, Н.О. Косова, Л.П. Паньків, С.А. Асобайрі і ін. Овчина невичинена. Частина 2. Позначення та представлення (ISO 4683-2:1999, IDT) ДСТУ ISO 4683-2:2014. Наказ Мінекономрозвитку від 02.12.2014 №1428 з набранням чинності з 01.06.2015.

Конярство

Сфера наукової діяльності

 • оцінка племінної цінності коней та їх генеалогічних груп за комплексом основних селекційних ознак за напрямами продуктивності, корегування підборів, апробація різних методів добору, розроблення перспективних програм селекції;
 • оцінка інтенсивності селекції, особливостей мінливості, спадковості та повторюваності показників жвавості в генераціях у розрізі порід, ліній та окремих кінних заводів;
 • розробка  технології вирощування і тренінгу коней на основі вивчення адаптаційно-компенсаторних механізмів їх організму за різного навантаження;
 • вивчення поживної цінності раціонів, розробка та апробація на різних статево-вікових групах коней оригінальних кормових преміксів, БВМД та комбікормів, корегування раціонів годівлі;
 • удосконалення технології заводського та іподромного тренінгу коней спортивних і призових порід, корегування схем тренінгу;
 • упорядкування ДКПТ коней української верхової, новоолександрівської ваговозної та української рисистої породної групи коней;
 • ведення інформаційних баз даних усіх племінних коней заводських порід  України, що забезпечує точність і комплексність досліджень;
 • розроблення уніфікованих форм племінного обліку з конярства, ведення реєстрів, каталогів, державних книг племінних коней, здійснення оцінки відтворювального складу коней усіх порід за комплексом ознак, аналіз спортивних результатів і іподромних випробувань.

Селекційний центр з конярства, функції якого виконує підрозділ є офіційним упорядником Державних книг племінних коней української верхової, новоолександрівської ваговозної, орловської рисистої, торійської порід та новостворюваної української рисистої породної групи, а також уповноваженим визначення племінної цінності жеребців-плідників та ведення Каталогу жеребців-плідників, допущених до племінного використання.

Селекційний центр з конярства активно співпрацює з ДП «Конярство України», ДП «Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин», ГС «Асоціація кіннозаводчиків України», ГО «Асоціація суб’єктів племінної справи в конярстві», що займаються розведенням коней української верхової породи», ГО «Асоціація зі скачок і перегонів», співробітники центру є членами робочої групи з конярства та експертних комісій Міністерства аграрної політики і продовольства України.

Розроблено, впроваджено та пропонується виробництву:

 • апробовано українську верхову (1990 р.), новоолександрівську ваговозну (1998 р.) породи, українську рисисту породу групу коней (2016 р.);
 • розроблено систему збереження та удосконалення коней заводських порід в умовах обмеженого генофонду;
 • розроблено та здійснюється супровід впровадження програм селекції коней української верхової, новоолександрівської ваговозної та російської рисистої (української рисистої породної групи), селекційні плани для суб’єктів племінної справи;
 • розроблено інструкцію з бонітування племінних коней, положення з ведення централізованого племінного обліку у конярстві, нормативні документи з племінного обліку у конярстві;
 • систему організації нормованої годівлі коней з урахуванням фізіологічного стану та рівня фізичного навантаження;
 • технічні вимоги до технологічних, організаційно-економічних, зоогігієнічних та етологічних норм утримання, відтворення, вирощування, тренінгу і випробування коней;
 • метод удосконалення елементів тренінгу коней рисистих порід під час підготовки їх до іподромних випробувань;
 • методологія створення і організації виробництва племінної продукції у кінному заводі з поголів’ям 30 конематок та племінному репродукторі з поголів’ям 10 конематок (верхових, рисистих, ваговозних порід);
 • 5 держстандартів і СОУ, методичні рекомендації з ведення галузі.

Пропонуються послуги виробництву:

 • Реєстрація коней у племінних книгах (Studbook)        української верхової породи;       новоолександрівської ваговозної породи; орловської рисистої породи;       української рисистої породної групи;        торійської породи.
 • Консультаційний супровід ідентифікації, реєстрації та паспортизації коней, допомога з виконання вимог для отримання статусу кінного заводу / племінного репродуктора;
 • Оцінювання якості коней, допомога в придбанні / продажі коней, консультації що оформлення документів на коней, відновлення родоводу коня, експертна оцінка;
 • Обстеження конярського господарства, консультативна допомога у поліпшенні селекції, технології, годівлі, тренінгу коней;
 • Експертне оцінювання жеребців для подальшого допуску до племінного використання, внесення жеребця до Каталогу жеребців, допущених до племінного використання;

Основні публікації

Книги, монографії, посібники

1.Фізіологія живлення і годівля коней: наук.-практ. посібник. [Жукорський О.М., Ібатуллін І.І., Волков Д.А., Іонов І.А., Ткачова І.В.] К.: Аграр. Наука. 2013. 352 с.

2.Українська верхова порода (монографія) / [Д.А. Волков, І.В. Ткачова, О.М. Латка, В.В. Кунець, В.О. Пересада, О.О. Корнієнко, С.В. Лютих, К.В. Гданська, В.І. Россоха, Т.М. Ковальова, Г.М. Тур]; за ред. І.В.Ткачової // Х.: Інститут тваринництва НААН, 2015. – 218 с.

3.Ткачова І.В. Методи досліджень у конярстві / Методологія та організація наукових досліджень у тваринництві: посібник / за ред. І.І. Ібатулліна, О.М. Жукорського. – К.: Аграр. Наука. 2017. – С. 170-184.

4.Селекційно-генетичний моніторинг у конярстві: монографія / за ред. І.В. Ткачової. К.: Аграрна наука, 2018. 238 с.

5.Антиоксидантні механізми адаптації коней у процесі фізичного тренінгу: монографія [Андрійчук А.В., Ткаченко Г.М., Ткачова І.В., Кургалюк Н.М., Вартовник М.С., Кулібаба Р.О.]; за ред. І.В. Ткачової, Г.М. Ткаченко. К.: Аграрна наука, 2021. 232 с. (ISBN 978-966-540-527-6)

 

Програми, методичні рекомендації, патенти

 1. Програма збереження генофонду коней в Україні до 2025 року [Ткачова І.В., Россоха В.І., Тур Г.М., Ткаченко О.О., Бровко О.В., Задерихіна О.А., Павловський С.С., Гданська К.В.]; за ред. І.В. Ткачової. Харків: Інститут тваринництва НААН, 2020. 59 с
 2. Методичні рекомендації: Спосіб оцінювання фізіологічних показників спортивних коней за об’ємом та інтенсивністю фізіологічних навантажень [Андрійчук А.В., Ткачова І.В., Ткаченко Г.М., Кургалюк Н.М., Вартовник М.С.]; за ред. І.В. Ткачової. Харків: Інститут тваринництва НААН, 2020. 23 с.
 3. Методичні рекомендації: Селекційно-генетичні параметри коней в системі генетичної паспортизації [Ткачова І.В., Россоха В.І., Тур Г.М., Ткаченко О.О., Бровко О.В., Задерихіна О.А., Павловський С.С., Гданська К.В.]; за ред. І.В. Ткачової. Х.: Інститут тваринництва НААН, 2020. 36 с.
 4. Методичні рекомендації з нормованої годівлі коней різних напрямів використання [Ткачова І.В., Платонова Н.П., Ткаченко О.О., Гданська К.В.]; Харків: Інститут тваринництва НААН, 2020. 58 с.
 5. Методичні рекомендації з ефективного використання маточних родин в українській верховій породі [Ткачова І.В.]. Харків: Інститут тваринництва НААН, 2023. 76 с.
 6. Спосіб визначення рівня тренованості спортивних коней за гематологічними, біохімічними параметрами та маркерами оксидативного стресу; опубл. 24.03.2021.

Публікації в періодичних наукових виданнях

 1. Ткачова І.В., Бєлікова К.В., Кунець В.В. Вплив тракененської породи на формування української верхової породи коней. Науково-технічний бюлетень Інституту тваринництва НААН. Харків, 2019. № 121. С.11-26. org/10.32900/2312-8402-2019-121-206-217
 2. Ткачова І.В. Формування маточних родин та їх роль у мікроеволюції української верхової породи. Науково-технічний бюлетень Інституту тваринництва НААН. Харків, 2019. № 121. С.145-155. org/10.32900/2312-8402-2019-121-206-217
 3. Павловський С.С., Ткачова І.В. Генеалогічна структура новоолександрівської ваговозної породи. Науково-технічний бюлетень Інституту тваринництва НААН. Харків, 2019. № 122. С.130-138. org/10.32900/2312-8402-2019-122-130-138
 4. Ткачова І.В., Бєлікова К.В. Оцінка селекційних ознак коней тракененської породи. Науково-технічний бюлетень Інституту тваринництва НААН. Харків, 2019. № 122. С.219-229. org/10.32900/2312-8402-2019-122-219-229
 5. Ткачова І.В., Ткаченко О.О. Ефективність схрещування російської рисистої породи української популяції з французькою рисистою. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Тваринництво», випуск 1-2 (36-37). 2019. С.83-89.
 6. Ткачова І.В., Шабля В.П. Особливості проведення практичних занять при викладанні дисципліни «Конярство». Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти: зб. наук.-метод. праць Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного. Мелітополь, 2020. Вип. 23. С.168-173.
 7. Tkachenko H., Kurhaluk N., Tkachova I. Exercise-induced alterations of the oxidative stress biomarkers in erythrocytes of ponies involved in recreational horseback riding. Науково-технічний бюлетень Інституту тваринництва НААН. Харків, 2020. № 123. С.39-48. doi.org/32900/2312-8402-2020-123-39-48
 8. Павловський С.С., Ткачова І.В. Оцінка жеребців-плідників новоолександрівської ваговозної породи. Науково-технічний бюлетень Інституту тваринництва НААН. Харків, 2020. № 123. С.117-128. doi.org/10.32900/2312-8402-2020-123-117-128
 9. Ткачова І.В., Фролова Г.О. Генеалогічні лінії в орловській рисистій породі української частини популяції. Науково-технічний бюлетень Інституту тваринництва НААН. Харків, 2020. № 123. С.184-193. doi.org/10.32900/2312-8402-2020-123-184-193
 10. Tkachenko H., Kurhaluk N., Tkachova I. Exercise-induced alterations of the oxidative stress biomarkers in erythrocytes of ponies involved in recreational horseback riding. Науково-технічний бюлетень Інституту тваринництва НААН. Харків, 2020. № 123. С.39-48. doi.org/10.32900/2312-8402-2020-123-39-48
 11. Ткачова І.В., Марущак В.Д., Банас В.М. Торійська порода в Україні. Науково-технічний бюлетень Інституту тваринництва НААН. Харків, 2020. № 124. С.185-195. doi.org/10.32900/2312-8402-2020-124-185-195
 12. Tkachenko H., Kurhaluk N., Tkachova I. Exercise-induced changes in the level of total protein and its fractions in the blood of horses involved in recreational horseback riding. Науково-технічний бюлетень Інституту тваринництва НААН. Харків, 2020. № 124. С.35-46. doi.org/10.32900/2312-8402-2020-124-35-46
 13. Ткачова І.В. Параметри селекції, генеалогічна структура та методи розведення української верхової породи коней. Науково-технічний бюлетень Інституту тваринництва НААН. Харків, 2021. № 125. С.205-216. doi.org/10.32900/2312-8402-2021-125-205-216
 14. Tkachova I. Population and genetic analysis of the horse gene pool of Ukraine. The Animal Biology, The 1st Ukrainian-Polish Scientifc forum AGROBIOPERSPECTIVES (29–30 September 2021, Lviv, Ukraine). 2021, vol. 23, no. 3. С.
 15. Ткачева И.В. Торийская порода лошадей Украины. Державний племінний реєстр коней торійської породи України: Т. 1. Інститут тваринництва НААН; ГО «Товариство торійського коня»; ГО «Асоціація зі скачок і перегонів»; [укладачі: Ткачова І.В., Марущак В.Д., Фролова Г.О.]; за ред. І.В.Ткачової, Х.-Л.: Інститут тваринництва НААН, 2021. 140 с.
 16. Ткачова І.В., Фролова Г.О. Генеалогічні лінії в орловській рисистій породі коней української частини популяції. Біологія тварин. 2021; 23 (4): 20–26. doi.org/15407/animbiol23.04.020.
 17. Фролова Г.О., Ткачова І.В., Платонова Н.П. Оцінка жеребців-плідників орловської рисистої породи української популяції. Науково-технічний бюлетень Інституту тваринництва НААН. Харків, 2021. № 126. С.144-152. doi.org/32900/2312-8402-2021-126-144-152
 18. Tkachova I. A Magyar lófajták hatása az Ukrán hátas kialakítására. Magyar Állattényesztők Lapja. 2022. № 1. S.32-33.
 19. Борщенко В.В., Лавринюк О.О., Фарафонов С.Ж., Ткачова І.В., Бернацький А.О. Отруйні та шкідливі рослини природних пасовищ житомирського Полісся. Вісник Уманського Національного університету садівництва. 2022. № 1. С.8-17. doi.org/31395/2310-0478-2022-1-8-17
 20. Фролова Г.О., Ткачова І.В. Вплив рекордної жвавості кобил орловської рисистої породи на жвавість їх нащадків. Мат. Всеукр. наук.-практ. Інтернет конф., присвяченої 45-річчю створення Сумського національного аграрного університету «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва: історія, проблеми, перспективи» (20 травня 2022 р.). Суми, 2022. С.72-74.
 21. Ткачова І.В., Фролова Г.О., Платонова Н.П. Оцінка маточних родин орловської рисистої породи коней української популяції. Науково-технічний бюлетень Інституту тваринництва НААН. Харків, 2022. № 127. С.177-185. doi.org/32900/2312-8402-2022-127-177-185
 22. Ткачова, І.В., Платонова, Н.П., Фролова, Г.О. (2022). Якість репродуктивного складу орловської рисистої породи України та його вплив на жвавість потомства. Тваринництво Степу України. Т. № 1. С. 123-129. doi.org/10.31867/2786-6750.1.1.2022.123-129
 23. Ткачова І.В., Фролова Г.О., Платонова Н.П. Ефективність моделей підбору за генеалогічними групами при отриманні племінних кобил в орловській рисистій породі коней української популяції. Науково-технічний бюлетень Інституту тваринництва НААН. Харків, 2022. № 128. С.188-197. doi.org/32900/2312-8402-2022-128-188-197
 24. Ткачова І.В. Селекційний аналіз формування репродуктивного складу новостворюваної української рисистої породної групи коней. Науково-технічний бюлетень Інституту тваринництва НААН. Харків, 2023. № 129. С.198-212. doi.org/32900/2312-8402-2023-129-198-212
 25. Kurhaluk , Tkachenko H., Tkachova I., Lukash O. Photoperiod-dependent alterations in oxidatively modified proteins in the plasma of shetland pony mares and stallions involved in recreational horseback riding. Науково-технічний бюлетень Інституту тваринництва НААН. Харків, 2023. № 129. С.4-15. doi.org/10.32900/2312-8402-2023-129-4-15
 26. Ткачова І.В. Цільові характеристики новостворюваної української рисистої породної групи коней. Розвиток галузі тваринництва: інновації, проблеми, перспективи: тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції науковців, викладачів та аспірантів. Секція 1. «Сучасний стан та перспективи розвитку галузі тваринництва», 4-6 липня 2023 р. / Державний біотехнологічний університет. Харків, 2023. С.34-37. [Електронний ресурс]: btu.kharkov.ua/nauka/konferentsiyi/

Кролівництво

Сфера наукової діяльності

 • розробка  схем і раціонів  повноцінної годівлі кролів для різних за інтенсивністю технологій виробництва ;
 • дослідження впливу паратипових та кліматичних чинників на прояв адаптаційної здатності кролів і рівень їх продуктивності;
 • дослідження особливостей  формування м’ясної продуктивності кролів  комбінованого та м’ясного напрямів продуктивності  за різних типів годівлі;
 • з’ясування закономірностей формування продуктивного потенціалу молодняку кролів та біоконверсії корму в продукцію за використання пробіотичних добавок нового покоління за різних типів годівлі;
 • визначення онтогенетичних особливостей реалізації продуктивного потенціалу молодняку кролів та трансформації поживних речовин кормів в продукцію за використання  фітобіотиків.

Розроблено, впроваджено та пропонується виробництву:

 • досліджено доцільність використання пробіотику для нівелювання негативного впливу теплового стресу на організм кролів;
 • визначено параметри температури та відносної вологості повітря у приміщенні для утримання кролів у контрастні періоди року (зима, літо) та їх вплив на збереженість поголів’я, інтенсивність росту молодняку та відтворну здатність кролематок;
 • розроблено та апробовано при вирощуванні молодняку кролів м’ясного та комбінованого напрямів продуктивності склад малокомпонентного комбікорму;
 • оцінено ефективність використання низькочастотного лазерного опромінення сперми самців кролів на її запліднювальну здатність та співвідношення кроленят у гніздах за статтю.
 • створено на базі фізіологічного двору Інституту модульну ферму на 15 кролемток задля популяризації та реклами галузі, забезпечення можливості проведення майстер-класів з оцінки якості продукції та тварин, проведення атестації та курсів підвищення кваліфікації фахівців галузі; організації екскурсій для школярів та практик для студентів аграрного профілю;
 • надання консультаційних  послуг із: придбання племінного поголів’я кролів, впровадження ефективних прийомів його розведення та годівлі в умовах приватних і промислових господарств різних типорозмірів, закупівлі сучасного технологічного обладнання та новітніх кормових добавок.

Публікації в періодичних наукових виданнях та рекомендації

 1. Вакуленко І. С., Данець Л. М., Аксьонов Є. О. Особливості росту та формування м’ясної продуктивності у кролів за комбінованого типу їх годівлі. Ефективне кролівництво і звірівництво : збірник наукових праць. Черкаська дослідна станція біоресурсів НААН. Черкаси, 2018. Вип. 4. С. 24–
 2. Аксьонов Є. О., Вакуленко І. С. Вікова динаміка якості м’яса молодняку кролів. Науково-технічний бюлетень. Інститут тваринництва НААН. Харків, 2018. Вип. 120. С. 22–
 3. Аксьонов Є.О. Біохімічні показники крові кролів м’ясо-шкуркового напряму продуктивності за згодовування малокомпонентних комбікормів. Ефективне кролівництва та звірівництво: зб. наук. пр. Черкаської дослідної станції біоресурсів. Черкаси, 2019. Вип. 5 С. 16-24.
 4. Аксьонов Є.О. Біохімічні показники крові кролів м’ясного напряму продуктивності за згодовування малокомпонентних комбікормів Науково-технічний бюлетень / Нац. акад. аграр. наук України Інституту тваринництва :зб. наук. пр. / Інститут тваринництва НААН. Харків, 2019. Вип.121 С. 44-52.
 5. Вакуленко І.С., Аксьонов Є.О., Корх О.В., Петраш В.С., Гончар О.Ф., Закономірності росту та формування м’ясної продуктивності кролів за різних типів годівлі, 2019. 25 с. (Методичні рекомендації розглянуто, схвалено та рекомендовано до публікації Вченою радою Інституту тваринництва НААН (протокол № 2 від 21.01.2019 р.)
 6. Стрижак Т. А., Аксьонов Є. О., Лісін І. В., Бєліков А. А., Стрижак А. В. Вплив низькоінтенсивного лазерного випромінювання на репродуктивні показники тварин. Науково-технічний бюлетень. Інститут тваринництва НААН. Харків, 2019. Вип. 122. С. 208-218.
 7. Аксьонов Є. О. Біохімічні показники крові кролів різного напряму продуктивності за згодовування малокомпонентних комбікормів. Інтеграційна система освіти, науки і виробництва в сучасному інформаційному просторі : Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції., (м. Тернопіль, 24 жовтня 2019 р.), Тернопіль, 2019. С. 12–14.
 8. Аксьонов Є. О., Помітун І. А., Корх О. В., Петраш В. С. Патент України. Малокомпонентний комбікорм для кролів. № 139010, МПК А23К 10/30 (2016.01). № U2019 06810; заявл. 18.06.2019; опубл. 10.12.2019; заявник і патентовласник Інститут тваринництва НААН. – Бюл. № 23.
 9. Аксьонов Є.О., Корх О.В., Петраш В.С. Закономірності росту та формування м’ясної продуктивності кролів м’ясного напряму за комбінованого типу годівлі. Ефективне кролівництва та звірівництво: зб. наук. пр. Черкаської дослідної станції біоресурсів. Черкаси, 2020. Вип. 6 С.
 10. Аксьонов Є. О. Шкурково-хутрова продуктивність кролів різного виробничого напряму за згодовування малокомпонентних комбікормів. «Priority directions of science development»: Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції ., (м. Львів, 2-3 березня 2020 р.), Львів, 2019. С. 12 – 16.
 11. Аксенов Е. А., Помитун И. А., Корх О. В., Петраш В. С. Особенности морфологического состава тушек молодняка кроликов в зависимости от пола и условий кормления. Зоотехническая наука Беларуси, сборник научных трудов, Жодино, 2020. Т.55, Ч.1, С. 228–238.
 12. Аксьонов Є. О. Формування ознак м’ясної продуктивності та якості продукції кролів різного напряму використання за різних технологій годівлі. «Науковий прогрес у тваринництві та птахівництві» : Матеріали XVI Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених з міжнародною участю, присвяченої 90-річчю від дня народження доктора біологічних наук, професора Бугрова Олексія Дмитровича., м. Харків, 16-17 вересня, 2020 р. Харків, 2020. С. 17–20.
 13. Корх О.В., Аксьонов Є.О., Петраш В.С., Формування м’ясної продуктивності кролів за різних типів годівлі, 2020. 24 с. (Методичні рекомендації розглянуто, схвалено та рекомендовано до публікації Вченою радою Інституту тваринництва НААН (протокол № 4 від 11.11.2020).
 14. Aksonov I., Pomitun I., Korh O., Petrash V., Oliinychenko Y. Biological value and chemical composition of rabbit meat in different directions of productivity. Zhivotnovadni Nauki. 2021.58 (3) p. 50–55.
 15. Ткачев А. В., Аксенов Е. А., Руденко Е. В., Корх И. В., Марченко В. А. Эффективность использования экспериментального препарата для животноводства на основе масляных растворов наноалмазов детонационного синтеза. Scientific and practical conference with international participation, dedicated to the 65th anniversary since the founding of the Scientific and Practical Institute of Biotechnologies in Animal Husbandry and Veterinary Medicine «Innovations in animal husbandry and safety of animal products – achievements and outlooks» (Maximovca, Moldova, 30 sept. – 01 oct., 2021). 2021. С.530–534.
 16. Корх О. В., Платонова Н. П., Аксьонов Є. О., Петраш В. С., Сметана О. І. Показники м‘ясної продуктивності відгодівельного молодняку кролів за використання пробіотика. Науково-технічний бюлетень / Нац. акад. аграр. наук України Інституту тваринництва :зб. наук. пр. / Інститут тваринництва НААН. Харків, 2021. Вип.126 С. 52-62.
 17. Корх О. В., Аксьонов Є. О., Петраш В. С., Платонова Н. П., Сметана О. І. Резистентність та якість продукції молодняку кролів за використання пробіотику ,,Ентеронормін Детокс”. Науково-технічний бюлетень Інституту тваринництва НААН. Харків, 2022. 127. С. 112–123.
 18. Корх О. В. Особливості формування продуктивності та параметрів крові молодняку кролів під впливом фітобіотику. Науково-технічний бюлетень / Нац. акад. аграр. наук України Інституту тваринництва :зб. наук. пр. / Інститут тваринництва НААН. Харків, 2023. Вип.129 С. 79-89.
 19. О. В. Корх, В. C. Петраш, І. А. Помітун, Л. І. Помітун, О. І. Сметана Відтворювальна здатність самиць та ріст молодняку кролів за використання в годівлі борошна з кропиви дводомної. Міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграр. наук України Інституту розведення і генетики тварин імені М.В. Зубця :зб. наук. пр. / Інститут розведення і генетики тварин імені М.В. Зубця НААН. Київ, 2023. Вип.65 С. 196-206.
 20. О. В. Корх, В. C. Петраш, І. А. Помітун, Л. І. Помітун, О. І. Сметана. Науково-практичне обґрунтування інноваційної технології в годівлі молодняку кролів. Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції науковців, викладачів та аспірантів [,,Розвиток галузі тваринництва: інновації,проблеми, перспективи”], (м. Харків, 4-6 липня, 2023 р.) / Державний біотехнологчний університет Харків. – Х., 2023. – С. 45-49.