Відділ економіки, менеджменту та трансферу інновацій в тваринництві

 

Лабораторія економіки заснована в 1931 р. В її становлення і розвиток значний внесок зробили кандидат економічних наук А. В. Соловйов, доктор економічних наук, професор С. І. Кутіков, доктор економічних наук, професор, академік НААН, член-кореспондент ВАСГНІЛ, Заслужений діяч науки і техніки України А. А. Омельяненко, доктор економічних наук, професор В. Г. Рижков, кандидат економічних наук Е. К. Кравцов та їх учні і послідовники.

Лабораторія досліджень з питань інтелектуальної власності, науково-інформаційних технологій і маркетингу інновацій створена в 1998 році, вона є осередком Харківського регіонального центру наукового забезпечення АПК. До складу лабораторії входить наукова бібліотека інституту (з 2009 р), яка була заснована в 1929 р.

З 2018 року у зв’язку з реструктуризацією Інституту (наказ № 34/к від 01.02.2018) було організовано Лабораторію економіки та маркетингу інновацій шляхом об’єднання Лабораторії економіки і організації виробництва продуктів тваринництва  та Лабораторії досліджень з питань інтелектуальної власності, науково-інформаційних технологій і маркетингу інновацій.

Напрями досліджень з економіки:

 • обґрунтування питань концентрації і спеціалізації тваринництва, проблем інтенсифікації та підвищення економічної ефективності виробництва різних видів тваринницької продукції;
 • створення перспективних програм розвитку тваринницьких галузей на будь-якому рівні (окремих господарств, району, області, регіону, держави);
 • розробка (техніко-економічне обґрунтування) спеціалізованих тваринницьких підприємств з виробництва молока, яловичини, свинини, продукції вівчарства, кролівництва, конярства з обґрунтуванням основних організаційно-виробничих і економічних параметрів та нормативів поголів’я, обсягів виробництва, кормозабезпечення і кормовиробництва в залежності від продуктивності тварин і урожайності культур у комплексному поєднанні галузей рослинництва і тваринництва. Розробки ТЕО для ферм різних за розмірами та в залежносі від природно-кліматичних зон України.
 • обґрунтування і розробка в залежності від інтенсивності ведення рос­линництва і тваринництва питомих нормативів витрат кормів, праці, ресурсо- і енергоносіїв, сукупної енергії та собівартості виробництва молока, яловичини, свинини, продукції вівчарства, кролівництва, звірівництва та вирощування не­телей і кормів.
 • розробка стратегії розвитку галузі тваринництва України на період до 2030 р.

 Розробки економічного напряму:

 • Державна цільова програма розвитку тваринництва на період до 2015 року;
 • стратегія розвитку тваринництва України до 2020 року;
 • проект „Національний проект „Відроджене скотарство”(2015 р.);
 • „Програма розвитку тваринництва в господарствах Харківської області на 2011-2015 роки” ( 2011 р.);
 • проект „Програма розвитку тваринництва в дослідних господарствах Національної академії аграрних наук України на період до 2015 року” (2011 р.);
 • перспективи розвитку тваринництва України до 2025 р.: ТВАРИННИЦТВО УКРАЇНИ: стан, проблеми, шляхи розвитку (1991 – 2017 – 2030 рр.);
 • комплексна програма інвестиційно-інноваційного розвитку АПВ Харківської області на період до 2020 року;
 • для сільськогосподарських підприємств – техніко-економічні обґрунтування різних галузей тваринництва: молочної ферми на 20, 400 і 1000 корів; свинарської племінної ферми на 400 основних свиноматок, товарної свинарської ферми на 50 і 600 основних свиноматок, спеціалізованої ферми з виробництва яловичини на 3000 скотомісць і ін.;
 • Рекомендації для сільських об’єднаних територіальних громад з розвитку молочного скотарства на кооперативних засадах, які висвітлюють питання створення та функціонування кооперативних об’єднань з метою одержання та заготівлі якісної продукції у молочному скотарстві.

ДОСЛІДЖЕННЯ З ПИТАНЬ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ, НАУКОВО-ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА МАРКЕТИНГУ ІННОВАЦІЙ

 • дослідження попиту та умов створення інноваційної продукції в галузі тваринництва з урахуванням аналізу ринкової ситуації, визначення її ефективності, вартісної оцінки та конкурентоспроможності;
 • консультаційно-методичний супровід науково-дослідних робіт зі створення, охорони, захисту та комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності Інституту;
 • розробка науково-методичних підходів трансферу інноваційних розробок у галузі тваринництва;
 • проведення науково-інформаційної та рекламної діяльності (випуск науково-технічного бюлетеня, монографій, довідників, методичних посібників, рекламних буклетів, проспектів та іншої рекламної продукції, проведення семінарів, конференцій, симпозіумів, участь у виставках різних рівнів);
 • ведення веб-сайту інституту;
 • депозитарне накопичення, наукова аналітико-синтетична обробка та передача інформації;
 • створення власних баз даних бібліотеки;
 • інформаційно-консалтинговий супровід науково-дослідної роботи;
 • формування банку даних електронних повнотекстових видань;
 • структурування інформаційного простору шляхом створення бібліографічних та біобібліографічних покажчиків та посібників;
 • проведення досліджень з історії аграрної науки та висвітлення їх результатів у історико-бібліографічній серії «Наукові здобутки вчених Інституту тваринництва Національної академії аграрних наук України в бібліографії, архівних та літературних джерелах».