Кулібаба Роман Олександрович

 

доктор сільськогосподарських наук

професор

 

 

 

КОЛО НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ

дослідження з молекулярної, популяційної та еволюційної генетики, фізіології та біохімії тварин, молекулярної біології, застосування ДНК-технологій у тваринництві

ОСВІТА

2002 р. – Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, спеціальність – біохімік, викладач

 

КАР’ЄРА, НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК:

2013 р. – старший науковий співробітник. спеціальність 03.00.15 – генетика

2019 р. – доктор сільськогосподарських наук, спеціальність 03.00.15 – генетика;

2019 р. – Подяка президії Національної академії аграрних наук України;

2020 р. – професор кафедри біології тварин;

2021 р. – стажування у Куявському університеті (Польща) за темою “Modern agricultural science and education development in the area of molecular genetic studies in Ukraine and EU”. Certificate № ASI-61711-KSW, 2021 р.

 

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ЗАХИСТ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ:

Член редакційної колегії наукового журналу “Agricultural Science and Practice” (індексується у Web of Science) https://agrisp.com/index.php/agrisp/about/editorialTeam

Участь у наукових проєктах: Керівник науково-дослідної теми № 110/8-пр-2022 «Розробити технологію молекулярно-генетичного забезпечення селекційного процесу зі створення стад корів-продуцентів А2 молока» (номер державної реєстрації 0122U001815, 2022 – 2023 рр.); керівник науково-дослідної тематики «Визначити генетичну структуру популяцій великої рогатої худоби та особливості реалізації генетичного потенціалу тварин за використання методів біоінформатики та геноміки» (номер державної реєстрації 0116U002304, 2016 – 2020 рр.).

Автор і співавтор понад 138 наукових та науково-методичних праць, у тому числі 18 наукових статей, що індексуються у наукометричних базах даних Scopus та Web of Science, 4 патенти на корисну модель, 2 патенти на винахід, 5 методичних рекомендацій 3 монографії. Підвищення кваліфікації.