КУХАР Олександр Васильович

КУХАР Олександр Васильович

 28 червня 2024 року о 10:00 відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук КУХАРЯ Олександра Васильовича на тему «Механізми управління економічною безпекою аграрних підприємств: теорія, методологія, практика» за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Науковий консультант:

КРАСНОРУЦЬКИЙ Олексій Олександрович, доктор економічних наук, професор, в.о. директора Інституту тваринництва Національної академії аграрних наук України.

Офіційні опоненти:

ВЛАСЕНКО Тетяна Анатоліївна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та організації бізнесу Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця;

ДАНЬКО Юрій Іванович, доктор економічних наук, професор, проректор з наукової та міжнародної діяльності Сумського національного аграрного університету;

ЗОСЬ-КІОР Микола Валерійович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту імені І.А. Маркіної Полтавського державного аграрного університету.

 

Дисертація Реферат, висновок про наукову новизну, облікова карта дисератції Відгуки офіційних опонентів

Відгук 1  Відгук 2 Відгук 3

Посилання на трансляцію засідання та відеозапис трасляції

АНОТАЦІЯ