Красноруцький Олексій Олександрович

  • В.о. директора Інституту тваринництва НААН
  • (057) 740-32-37
  • oleksiy.krasnorutskyy@gmail.com
  • ORCID
  • SCOPUS
  • Google Academy

український вчений-економіст, доктор економічних наук (2013 р.), професор (2014 р.), академік Академії економічних наук України (2020 р.), фахівець вищої кваліфікації у сферах менеджменту, економіки, управління розвитком аграрного бізнесу, маркетингу, публічного управління та адміністрування.

Освіта

«Менеджмент у виробничій сфері» – Харківський державний економічний університет, 1997 р.
«Механізація агропромислового виробництва» – Харківський державний технічний університет сільського господарства, 1999 р.
«Право» – Харківський національний університет внутрішніх справ, 2017 р.
Дата народження: 16.08.1975 р.
Місце народження: м. Харків, Україна.
Сімейний стан: одружений, має сина.

Сфера діяльності: наука і освіта.
Вміння та навички: системне і аналітичне мислення, вільне володіння сучасними програмними продуктами і технічними засобами, обробка і аналіз великих масивів даних (Big Data), економікоматематичне моделювання. Вільно орієнтується у нормативно-правовому забезпеченні діяльності суб’єктів економічних відносин органів державного управління, підприємств, організацій, установ і закладів.
Якості: лідерські здатності, професійний підхід, комунікабельність, самовіддача, організаційні здібності, вміння розвивати персонал, постійне прагнення для самовдосконалення, орієнтованість на результат, здатність до ефективного цілепокладання. Професійно підготовлений, працелюбний і сумлінний, досвідчений та принциповий дослідник і керівник.
Знання мов: українська та російська мови – вільно, англійська (на рівні В2).

Підвищення кваліфікації

2020 р. – обраний академіком Академії економічних наук України.
2019 р. – наукове стажування (Університет прикладних наук в Нисі, Польща).
2014 р. – присвоєне вчене звання професора, Міністерство освіти і науки України.
2013 р. – доктор економічних наук, 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), Міністерство освіти і науки України.
2005 р. – присвоєне вчене звання доцента, Міністерство освіти і науки України.
2004 р. – кандидат економічних наук, 08.06.01 – економіка та управління підприємствами, Вища атестаційна комісія України.
2001 р. – учасник Faculty Exchange Program (USDA), Сполучені Штати Америки

Інформація

Заохочення

2019 р. – нагороджений Грамотою Харківської обласної ради
2018 р. – нагороджений Подякою Харківської обласної ради
2018 р. – присвоєне звання «Почесний професор Сумського національного аграрного університету»
2015 р. – нагороджений Грамотою Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України
2012 р. – нагороджений Подякою Міністерства аграрної політики та продовольства України
2012 р. – нагороджений Золотою медаллю Міністерства аграрної політики та продовольства України за вагомий внесок у розвиток аграрного сектора України
2010 р. – нагороджений Почесною грамотою Харківської обласної державної адміністрації
2009 р. – Лауреат Премії Президента України для молодих вчених
2005 р. – призначена іменна стипендія імені О.Н. Соколовського Харківської обласної державної адміністрації
2005 р. – дипломант обласного конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена»

Досвід роботи

з вересня 2022 р. – професор Сумського національного аграрного університету.
з січня по серпень 2022 р. – старший науковий співробітник Сумського національного аграрного університету.
з серпня по листопад 2021 р. – перший проректор Державного біотехнологічного університету.
2018 -2021 рр. – завідувач кафедри організації виробництва, бізнесу та менеджменту Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка.
2015-2018 рр. – професор кафедри організації виробництва, бізнесу та менеджменту Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка.
2011-2015 р. – декан по роботі з іноземними громадянами Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка.
2004-2011 р. – доцент кафедри організації виробництва, бізнесу та менеджменту Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка.
2000-2004 р. – старший викладач кафедри організації виробництва, бізнесу та менеджменту Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка.
1998-2000 р. – асистент кафедри організації виробництва, бізнесу та менеджменту Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка.
1996-1998 р. – начальник відділу маркетингу ЗАТ «Інститут Укроргверстатінпром» (м. Харків).

Наукова робота

2001 р. – т.ч. – участь і керівництво виконанням 16 науково-дослідних тем, зареєстрованих в Українському інституті науково-технічної експертизи та інформації, з бюджетним і позабюджетним фінансуванням.

2008 р. – т.ч. – наукове керівництво аспірантами та докторантами: підготовлено 19 кандидатів економічних наук та 11 докторів економічних наук; засновник і керівник наукової школи «Механізми розвитку аграрного ринку, підвищення економічної ефективності та конкурентоспроможності його суб’єктів»; головний редактор наукового журналу «Актуальні проблеми інноваційної економіки», який є фаховим зі спеціальностей «Менеджмент», «Економіка» та «Підприємництво та біржова діяльність»; участь у роботі спеціалізованих вчених рад в якості: вченого секретаря, голови спеціалізованої вченої ради та члена спеціалізованої вченої ради в Харківському національному технічному університеті сільського господарства імені Петра Василенка (2010-2012 рр., 2014-2016 рр. та 2017-2020 рр.), входив до складу спеціалізованих вчених рад в Харківському національному аграрному університеті імені В.В. Докучаєва, Одеській національній академії харчових технологій та Національному університеті біоресурсів і природокористування України.
Наразі є членом докторських спеціалізованих вчених рад в Сумському національному аграрному університеті та Полтавському державному аграрному університеті за
спеціальностями 08.00.03 – економіка та управління національним господарством, 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

1998 р. – т.ч. – є автором більш ніж 300 наукових публікацій з економічних наук, в тому числі монографій і наукових статей, індексованих у світових наукометричних базах Scopus, Web of Science та Index Copernicus.