Красноруцький Олексій Олександрович

  • В.о. директора Інституту тваринництва НААН
  • (057) 740-32-37
  • oleksiy.krasnorutskyy@gmail.com
  • ORCID
  • SCOPUS
  • Google Academy

 

український вчений-економіст,
доктор економічних наук,
професор,
академік Академії економічних наук України

 

КОЛО НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ

менеджмент, економіка, управління розвитком аграрного бізнесу, маркетинг, публічне управління та адміністрування.

 

ОСВІТА

1997 р.– Харківський державний економічний університет, спеціальність «Менеджмент у виробничій сфері»;

1999 р. – Харківський державний технічний університет сільського господарства, спеціальність «Механізація агропромислового виробництва»;

2017 р. – Харківський національний університет внутрішніх справ, спеціальність «Право»

 

КАР’ЄРА, НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

2022 р. – старший науковий співробітник, професор Сумського національного аграрного університету;

з серпня по листопад 2021 р. – перший проректор Державного біотехнологічного університету;

2020 р. – обраний академіком Академії економічних наук України;

2019 р. – нагороджений Грамотою Харківської обласної ради;

2019 р. – нагороджений Грамотою Харківської обласної ради;

2018 р. – нагороджений Подякою Харківської обласної ради;

2018 -2021 рр. – завідувач кафедри організації виробництва, бізнесу та менеджменту Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка;

2018 р. – присвоєне звання «Почесний професор Сумського національного аграрного університету»;

2015-2018 рр. – професор кафедри організації виробництва, бізнесу та менеджменту Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка;

2015 р. – нагороджений Грамотою Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України;

2014 р. – присвоєне вчене звання професора кафедри організації виробництва, бізнесу та менеджменту;

2013 р. – доктор економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності);

2012 р. – нагороджений Подякою Міністерства аграрної політики та продовольства України;

2012 р. – нагороджений Золотою медаллю Міністерства аграрної політики та продовольства України за вагомий внесок у розвиток аграрного сектора України;

2012 р. – нагороджений Подякою Міністерства аграрної політики та продовольства України;

2012 р. – нагороджений Золотою медаллю Міністерства аграрної політики та продовольства України за вагомий внесок у розвиток аграрного сектора України;

2011-2015 р. – декан по роботі з іноземними громадянами Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка;

2006 р. – присвоєне вчене звання доцента кафедри організації виробництва та менеджменту;

2005 р. – призначена іменна стипендія імені О.Н. Соколовського Харківської обласної державної адміністрації;

2005 р. – дипломант обласного конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена»;

2005 р. – кандидат економічних наук за спеціальністю 08.06.01 – економіка та управління підприємствами;

2004-2011 р. – доцент кафедри організації виробництва, бізнесу та менеджменту Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка;

2000-2004 р. – старший викладач кафедри організації виробництва, бізнесу та менеджменту Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка;

2001 р. – учасник Faculty Exchange Program (USDA), Сполучені Штати Америки;

1998-2000 р. – асистент кафедри організації виробництва, бізнесу та менеджменту Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка;

1996-1998 р. – начальник відділу маркетингу ЗАТ «Інститут Укроргверстатінпром» (м. Харків).

 

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ЗАХИСТ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ:

2001 р. – т.ч. – участь і керівництво виконанням 16 науково-дослідних тем, зареєстрованих в Українському інституті науково-технічної експертизи та інформації, з бюджетним і позабюджетним фінансуванням.

2008 р. – т.ч. – наукове керівництво аспірантами та докторантами: підготовлено 19 кандидатів економічних наук та 11 докторів економічних наук; засновник і керівник наукової школи «Механізми розвитку аграрного ринку, підвищення економічної ефективності та конкурентоспроможності його суб’єктів»; головний редактор наукового журналу «Актуальні проблеми інноваційної економіки», який є фаховим зі спеціальностей «Менеджмент», «Економіка» та «Підприємництво та біржова діяльність»; участь у роботі спеціалізованих вчених рад в якості: вченого секретаря, голови спеціалізованої вченої ради та члена спеціалізованої вченої ради в Харківському національному технічному університеті сільського господарства імені Петра Василенка (2010-2012 рр., 2014-2016 рр. та 2017-2020 рр.), входив до складу спеціалізованих вчених рад в Харківському національному аграрному університеті імені В.В. Докучаєва, Одеській національній академії харчових технологій та Національному університеті біоресурсів і природокористування України.

Наразі є членом докторських спеціалізованих вчених рад в Сумському національному аграрному університеті (Д 55.859.01) та Інституті тваринництва ННАН (Д 65.356.02).

1998 р. – т.ч. – є автором більш ніж 300 наукових публікацій з економічних наук, в тому числі монографій і наукових статей, індексованих у світових наукометричних базах Scopus, Web of Science та Index Copernicus.