Корнієцький Олександр Владиславович

  • Провідний науковий співробітник
  • ORCID
  • Google Academy
  • Лабораторія економіки та маркетингу інновацій

https://www.webofscience.com/wos/author/record/24154039

Доктор економічних наук, професор.

 

КОЛО НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ:

управління логістичними процесами, маркетингова діяльність сільськогосподарських товаровиробників, управління маркетинговими комунікаціями.

 

ОСВІТА

1986 р. – Одеська національна морська академія, спеціальність – інженер-судноводій.

2011р. – Миколаївський національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, спеціальність – елекричні системи і комплекси транспортних засобів; кваліфікація – спеціаліст-електромеханік

2013р. – Миколаївський міжнародний інститут розвитку людини, спеціальність – комерційна діяльність.

 

КАР’ЄРА, НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК:

2006 – 2007 рр. – завідуючий НКЦ Київської державної академії водного транспорту у м. Миколаєві.

2007 – 2013 р. – директор відокремленого підрозділу Київської державної академії водного транспорту Миколаївське ПТУ «Морехідна школа».

2010 р. – присуджено наукову ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю «Економіка та управління підприємством».

2011 р. – присвоєно вчене звання доцента за кафедрою менеджменту.

2013 р. – 2016 р. – в.о. декана Миколаївського факультету морського та річкового транспорту Київської державної академії  водного транспорту.

2016 р. – захист дисертації на звання доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.05 – «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка». Тема докторської  дисертації: «Міжрегіональна взаємодія транспортно-логістичних систем в умовах просторової трансформації економіки: теорія, методологія, практика».

2016р. – 2021 р. – професор кафедри виробництва, бізнесу та менеджменту Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенко.

2019 р. – міжнародне науково-педагогічне стажування у Вищому професійному державному університеті (м. Ниса, Республіка Польща);

2020 р. – присвоєно вчене звання професора за кафедрою організації виробництва, бізнесу та менеджменту (ХНТУСГ ім. П Василенка)

2021р. – 2023р. – професор кафедри менеджменту, бізнесу і адміністрування Державного біотехнологічного університету, м.Харків.

2023 р. – теперішній час – провідний науковий співробітник Інституту скотарства НААН України, м. Харків.

 

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ЗАХИСТ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
Є автором понад 90 наукових праць, в т.ч. 2 монографій, 25 навчальних посібників, з яких 5 з грифом МОН України та чотирьох свідоцтв на винаходи. Член спеціалізованої вченої ради К 64.062.08 у Харківському національному аерокосмічному університеті ім.. М.Є. Жуковського «ХАІ» (2018 – 2021 рр).