Корх Ігор Володимирович

  • Головний науковий співробітник
  • (057) 740-31-95
  • dr.fox2011@ukr.net
  • ORCID
  • Google Academy
  • Лабораторія селекційно-технологічних досліджень у дрібному тваринництві та конярстві

Кандидат сільськогосподарських наук

Старший науковий співробітник

 

КОЛО НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ

технологічно-годівельні аспекти виробництва продукції вівчарства

 

ОСВІТА

1993 р.  Харківський зооветеринарний інститут за спеціальністю «Зоотехнія»

 

КАР’ЄРА, НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

2022 р. – закордонне науково-педагогічне стажування за навчальною програмою «Проблеми й виклики аграрної освіти в умовах воєнного стану в Україні та підтримка з боку Республіки Польща (м. Вроцлавек).
2021 р. – підвищення кваліфікації наукових та науково-педагогічних працівників за напрямом «Технологія виробництва продуктів тваринництва» (смт. Асканія-Нова).
2019 р. – професійне навчання на курсах підвищення кваліфікації за напрямом надання соціально спрямованих дорадчих послуг з питань «Зоотехнія» (м. Херсон).
2018 р. – підвищення кваліфікації за напрямом публічних закупівель в Україні: від теорії до практики» (м. Харків).
2017 р. – навчання з опанування знань щодо законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги у разі нещасного випадку, електронебезпеки, пожежної безпеки (м. Харків).
2016 р. – підвищення кваліфікації наукових та науково-педагогічних працівників за напрямом «Технологія виробництва продуктів тваринництва» (м. Полтава).
2010 р. – підвищення кваліфікації за напрямом «Антикризове управління підприємствами в сучасних умовах» (м. Харків).
2008 р. – старший науковий співробітник за спеціальністю 06.02.02 – годівля тварин і технологія кормів.
2002 р. – кандидат сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.02.04 – технологія виробництва продуктів тваринництва.
1999 і 2002 рр. – учасник українсько-канадського проекту розвитку м’ясного скотарства та кормо виробництва.

Досвід роботи

грудень 2023 р. – по теперішній час – головний науковий співробітник лабораторії селекційно-технологічних досліджень у дрібному тваринництві та конярстві Інституту тваринництва НААН.
липень 2022–грудень 2023 р. – заступник директора з наукової роботи Інституту тваринництва НААН.
2021–2022 рр. – в. о. заступника директора з наукової роботи Інституту тваринництва НААН.
2020–2021 рр. – вчений секретар Інституту тваринництва НААН.
2017–2020 рр. – завідувач лабораторії технології виробництва продукції вівчарства Інституту тваринництва НААН.
2016–2017 рр. – тимчасово виконуючий обов’язки директора ДП ДГ «Гонтарівка» ІТ НААН Вовчанського району Харківської області.
2016–2016 рр. – завідувач лабораторії технологій виробництва продукції вівчарства Інституту тваринництва НААН.
2014–2016 рр. – заступник директора з науково-координаційної роботи Інституту тваринництва НААН.
2012–2014 рр. – провідний науковий співробітник лабораторії технологій виробництва продукції вівчарства Інституту тваринництва НААН.
2004–2012 рр. – вчений секретар і керуючий аспірантурою Інституту тваринництва УААН.
2023–2004 рр. – науковий співробітник лабораторії виробництва яловичини Інституту тваринництва УААН.
1998–2003 рр. – молодший науковий співробітник лабораторії виробництва яловичини Інституту тваринництва УААН.
1994–1997 рр. – аспірант з відривом від виробництва відділу виробництва яловичини Інституту тваринництва УААН.
1993–1994 рр. – зоотехнік з племінної справи колгоспу ім. Жданова Куп’янського району Харківської області.
1986–1993 рр. – студент Харківського зооветеринарного інституту.
1985–1986 рр. – слухач підготовчого відділення Харківського зооветеринарного інституту.
1985–1985 рр. – ветсанітар колгоспу ім. Жданова Куп’янського району Харківської області.
Загальний трудовий стаж – 38 років, науковий – 29 років.

 

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ЗАХИСТ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

– головний виконавець 15 фундаментальних завдань програм наукових досліджень, що зареєстровані в Українському Інституті науково-технічної експертизи та інформації.
– член редакційної колегії фахового наукового видання «Науково-технічний бюлетень ІТ НААН» (категорія Б).
– секретар і заступник голови Вченої ради Інституту тваринництва НААН.
– секретар і заступник голови координаційно-методичної ради Інституту тваринництва НААН.
– учений секретар спеціалізованої вченої ради із захисту дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня доктора наук Інституту тваринництва НААН.
– заступник голови Випробувального центру Інституту тваринництва НААН.
– офіційний опонент на захистах дисертаційних досліджень.
– автор і співавтор 170 наукових публікацій, із яких 110 статей у наукових фахових виданнях, регламентованих переліком МОН України; 2 деклараційних патентів на винахід, 3 – патентів на винахід; 25 – патентів на корисні моделі; 18 – тез доповідей на конференціях різного рівня; 2 – державних стандартів України; 10 – методичних рекомендацій, у тому числі 2 наукових статей, індексованих у наукометричних базах Scopus та Web of Science.
– експерт дорадник, який може здійснювати дорадчу діяльність з надання соціально спрямованих дорадчих послуг з питань «Зоотехнії».
– голова тендерного комітету Інституту тваринництва НААН.
– голова первинної профспілкової організації Інституту тваринництва НААН.

 

Науково-педагогічна діяльність

– наукове керівництво аспірантами, кваліфікаційними роботами і виробничою практикою студентів. Під керівництвом Корха І. В. підготовлено п’ять кандидатів сільськогосподарських наук, один із яких став доктором наук.
– головування в складі Державної атестаційної комісії здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за денною і заочною формами навчання за спеціальністю 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр при Державному біотехнологічному університеті.
– членство в складі Державної екзаменаційної комісії щодо присвоєння кваліфікації «Бакалавр біології, вчитель біології» при Комунальному закладі «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради.