Коефіцієнти фенотипової консолідації показнику великоплідності свиноматок уельської породи

DOI: 10.32900/2312-8402-2020-123-49-58

Церенюк О. М.,
Мартинюк І. М.,
Акімов О. В.,
Шкавро Н. М.,
Інститут тваринництва НААН,
Бабіч М.,
Люблінський Природничий університет, Польща

Ключові слова: свинарство, свиноматки, відтворна здатність, великоплідність, коефіцієнти фенотипової консолідації, сезони року, вік тварин


Метою досліджень, результати якої викладені у статті, було вивчення впливу віку свиноматок і кнурів на їх великоплідність із урахуванням сезону року та віку тварин. Дослідження проводилися в дослідному господарстві ДП ДГ „Гонтарівка” Вовчанського району Харківської області. Для відтворення поголів’я у господарстві використовують природне парування свиноматок. Осіменіння свиноматок було проведено згідно зі схемою досліджень. Для проведення експериментальної роботи на свинофермі племзаводу було відібрано 35 голів основних свиноматок та 4 кнури породи уельс різного віку та різної живої ваги. Було сформовано чотири групи маток. З метою вивчення впливу сезону року на продуктивність свиноматок, першу серію досліджень провели восени, другій серію – навесні за тією ж схемою.
По різних групах тварин великоплідність коливалась в межах від 1,1 до 1,21 кг. Середнє значення цього показника по всіх матках за обох вивчених сезонів року становило 1,16 кг. Великоплідність (по усім маткам періоду) у зимові опороси була на 1,74 % вищою у порівнянні з літніми опоросами (по усім маткам періоду), хоча й різниця між цими групами була не вірогідною. Між матками різного віку, що були осімінені кнурами різного віку, в зимовий період вищі значення мали молоді матки, що були осімінені молодими кнурами (р<0,01 у порівнянні до молодих маток, що були осімінені повновіковими кнурами). Між матками різного віку, що були осімінені кнурами різного віку, в літній період вищі значення мали середнього віку, що були осімінені кнурами середнього віку (р<0,01 у порівнянні до молодих маток у зимовий період, що були осімінені повновіковими кнурами та р<0,05 у порівнянні до молодих маток у літній період, що були осімінені повновіковими кнурами). Саме в літній період по матках середнього віку, що були осімінені кнурами середнього віку були отримані максимальні значення великоплідності, що були вищими за показники маток інших груп на 10,00-0,83 %.
Найбільш консолідовані показники великоплідності були отримані в зимовий період по молодих матках, що були осімінені повновіковими кнурами. В літній період найбільш консолідованими були молоді матки, що були осімінені молодими кнурами.

Бібліографічний список

 1. Жукорський О. М., Никифорук О. В. Галузь свинарства – реальна та прогнозована загроза для довкілля. Агроекологічний журнал. №. 3. С. 102–107.
 2. Schneider Uwe A., Pushpam K. Greenhouse gas emission mitigation through agriculture. 2008. V. 23. Is. 1. Retrieved from : http:// purl.umn.edu/94500
 3. Hladiy M. V., Polupan Y. P., Kovtun S. I., Kuzebnij S. V., Vyshnevskiy L. V., Kopylov K. V., Shcherbak О. V. Scientific and organizational aspects of generation, genetics, reproduction biotechnology and protection of the genofonds in livestock breeding. Animal Breeding and Genetics. 2018. № Р. 5–14. DOI:10.31073/abg.56.01.
 4. Ващенко О. В. Комбінаційна здатність спеціалізованих порід і типів свиней в промисловому схрещуванні. Розведення і генетика тварин : міжвідом. темат. наук. зб. / Інститут розведення і гентики тварин ім. М.В. Зубця. Київ, 2017. № 53. Р. 84–90. DOI: 10.31073/abg.53.11.
 5. Храмкова О. М. Відтворювальні якості свиноматок за різних поєднань порід і типів. Theoretical and Applied Veterinary Medicine. 2019. №7(2). С. 115–119. DOI32819/2019.71021.
 6. Церенюк О. М., Акімов О. В., Шкавро Н. В., Череута Ю. В. Індекси будови тіла двопородних ремонтних свинок та свиноматок. Науково-технічний бюлетень Інституту тваринництва НААН. Харків, 2019. № 122. С. 248–257. DOI 32900/2312-8402-2019-122-248-257.
 7. Мартинюк І. М., Церенюк О. М., Акімов О. В. Заплідненість та багатоплідність свиноматок залежно від кратності осіменіння у різні пори року. Науково-технічний бюлетень Інституту тваринництва НААН. Харків, 2019. № 121. С. 156–162. DOI 10.32900/2312-8402-2019-121-156-162.
 8. Tsereniuk O., Susol R., Bordun O., Paliy A., Shkromada O., Akimov O., Tsereniuk M., Dependence of sows` phenotypic consolidation of productivity on the reason of their culling due in index selection. Porc Res. № 9(1). Р. 15–20.
 9. Tsereniuk O., Tsereniuk M., Akimov O., Paliy A., Nanka O., Shkromada O., Pomitun I., Dependence of sows’ productivity on the reason of their culling, in index selection. Porc Res. № 8(1). Р. 17–23.
 10. Халак В. І., Гутий Б. В., Стадницька О. І. Відгодівельні та м’ясні якості молодняку свиней різного походження та інтенсивності формування у ранньому онтогенезі. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького. Серія: Сільськогосподарські науки. Львів, 2019. Т. 21. № 91. С. 10–15. https://doi.org/10.32718/nvlvet-a9102
 11. Hanenberg E. H. A. T., Knol E. F., Merks J. W. M. Estimates of genetic parameters for reproduction traits at different parities in Dutch Landrace pigs. Livestock Production Science. 2001. № 69(2). Р. 179–186. DOI 10.1016/S0301-6226(00)00258-X
 12. Крамаренко С. С., Крамаренко О. С., Луговий С. І., Лихач А. В., Лихач В. Я. Аналіз головних компонент (PCA) ознак відтворення свиноматок великої білої породи. Вісник аграрної науки Причорномор’я : міжвідом. темат. наук. зб. Миколаїв, 2019. Вип. 2. C. 75–81. DOI 10.31521/2313-092X/2019-2(102)
 13. Копитець Н. Г. Сучасний стан та тенденції розвитку ринку свинини в Україні. Економіка АПК. 2018. № 11. С. 44–54. DOI https://doi.org/10.32317/2221-1055.201811044
 14. Рукавиця А. А. Аналіз впливу використання селекційних (оціночних) індексів у якості критеріїв відбору на відтворювальні якості свиноматок української м’ясної породи. Науково-технічний бюлетень Інституту тваринництва НААН. Харків, 2016. № 115. С. 195–202.
 15. Церенюк О. М., Хватов А. І., Стрижак Т. А., Коваленко В. П. Об’єктивна оцінка материнської продуктивності свиней. Таврійський науковий вісник. Херсон : Херсон. держ. аграр. ун-т, 2010. Вип. 69. С. 112–126.
 16. Коваленко Т. С., Сурженко М. В. Вивчення типів успадкування полігенних ознак продуктивності свиней. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Тваринництво. Суми, 2013. №. 1. С. 76–78.
 17. Young L. D., Pumfrey R. A., Cunningham P. J., Zimmerman D. R. Heritabilities and genetic and phenotypic correlations for prebreeding traits, reproductive traits and principal components. Journal of Animal Science. № 46(4). Р. 937–949. DOI 10.2527/jas1978.464937x
 18. Fahmy M. H., Bernard C. S. Interrelations between some reproductive traits in swine. Canadian Journal of Animal Science. № 52(1). Р. 39–45. DOI 10.4141/cjas72-004
 19. Biensen N. J., Haussmann M. F., Lay D. C., Christian L. L., Ford S. P. The relationship between placental and piglet birth weights and growth traits. Animal Scienc. 1999. № 68(4). Р. 709–715. DOI 10.1017/S1357729800050736
 20. Крамаренко С. С., Луговий С. І., Лихач А. В., Крамаренко О. С., Лихач В. Я., Крамаренко С. С., Крамаренко А. С. Порівняльний аналіз відтворювальних ознак та кластерний аналіз свиней різних порід. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім.С. З. Ґжицького. Серія : Сільськогосподарські науки. Львів, 2018. Т. 20. № 84. C. 21–26. DOI 10.15421/nvlvet8404
 21. Мартинюк І. М., Бугров О. Д. Вплив віку свиноматок і кнурів породи уельс і українська м’ясна на вихід поросят в гнізді. Свинарство : міжвідом. тем. наук зб. Інституту свинарства і АПВ НААН. Полтава, 2015. Вип. 67. С. 103–106.
 22. Методологія та організація наукових досліджень у тваринництві : посіб. / за ред. І. І. Ібатулліна, О. М. Жукорського. Київ : Аграрна наука, 2017. 328 с.
 23. Полупан Ю. П. Оценка степени фенотипической консолидации генеалогических групп животных. Зоотехнія. 1996. № 10. С. 13–15.
 24. Плохинский Н. А. Руководство по биометрии для зоотехников. Москва : Колос, 1969. 352 с.
 25. Барановский Д. И., Хохлов А. М., Гетманец О. М. Биометрия в MS Excel : учеб. пособ. Харків : ФЛП Бровин А. В., 2017. 228 с.