Камишан Наталія Василівна

  • Науковий співробітник
  • ORCID
  • Лабораторія молекулярно-генетичних і фізіолого-біохімічних досліджень у тваринництві

КОЛО НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ
наука, стандартизація, акредитація і метрологія.

 

ОСВІТА
1996 р. – Харківський інститут радіоелектроніки», спеціальність “Прикладна математика”

 

КАР’ЄРА, НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК:

2016 р. – підвищення кваліфікації:курс «Загальні вимоги ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій. Внутрішній аудит», ННЦ «Інститут метрології», Міністерство освіти і науки України.

2013 р. – науковий співробітник Інституту тваринництва НААН.

2004-2013 рр. –молодший науковий співробітник Інституту тваринництва НААН.

2003-2004 рр. – інженер І категорії ІТ НААН.

2002-2003 рр. – старший лаборант групи програмного забезпечення ІТ НААН.

1987-2002 рр. – інженер ЦКБ «Протон».

Керівник з якості Випробувального центру ІТ НААН, Секретар ТК 158 «Тваринництво: технології, племінна справа та відтворення»

 

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ЗАХИСТ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ:

2021 р. – т.ч. – виконавець НДР: 41.03.00.10.П Обґрунтувати проблемно-орієнтовану модель бібліометричного, наукометричного і вебметричного, інформаційно-бібліографічного і інформаційно-консалтингового супроводів інновацій в галузі тваринництва.

2019-2020 рр. виконавець НДР: 44.00.03.47.П Розробити науково-методичні засади і організаційний інструментарій щодо випробування, впровадження в агропромислове виробництво наукових розробок з інноваційним потенціалом та їх науково-консультаційного супроводження в умовах Східного регіону та забезпечення високої якості кормів і продукції тваринництва.

2016-2018 рр. – виконавець НДР: 44.00.03.13.П Розробити науково-організаційні підходи та ринково-орієнтований інструментарій випробовування, експериментального виробництва та консалтингового супроводу трансферу інноваційних розробок в галузі тваринництва.

2013 р. – т.ч. – є автором більш ніж 20 наукових публікацій: наукових статей,  біобібліографічних  та бібліографічних покажчиків, рекомендацій та розробником ДСТУ, СТ ІТ НААН.