Історичні передумови та технологічні підходи кріоконсервування сперми сільськогосподарських тварин

DOI: 10.32900/2312-8402-2022-127-23-31

Сушко О. Б.,
к. с.-г. н., с.н.с.,
https//orcid.org/0000-0003-3552-064X,
Савельєва М. С.,
к.с.-г. н.,
https//orcid.org/0000-0003-2221-933Х,
Мартинюк І. М.,
к.с.-г. н.,
https//orcid.org/0000-0002-3675-124X,
Єлецька Л. М.,
наук. спів.,
https//orcid.org/0000-0001-6029-0183Х,
Інститут тваринництва НААН

Ключові слова: сперма, тварини, бугаї, жеребці, кріопротектори, заморожування, відтавання, штучне осіменіння


Наведено основні історичні етапи створення методів і технологій глибокого заморожування сперми. Зокрема показано роль Лаццаро Спалланцані (Lazzaro Spallanzani), який вперше здійснив штучне осіменіння сук охолодженою спермою. Показано історичне місце Іванова І. І., що вперше запропонував використання штучного осіменіння тварин для  якісного поліпшення тварин. Відмічено роль робіт P. H. Fillips, H. A. Lardi, які відкрили захисні властивості яєчного жовтка у складі розбавника при охолодженні сперми. Відмічено, що G. W. Salisbury, H. K. Fuller, E. L. Willett вперше використали натрій лимонно-кислий у складі середовищ для подовження життя сперміїв. Відображено значення піонерської роботи І. В. Смирнова, який успішно застосував заморожування сперми до дії низьких температур і отримав живих тварин після штучного осіменіння. Детально викладено питання щодо першовідкривачів гліцерину як захисної речовини при заморожуванні сперми. Традиційно вважалося, у західній історіографії, що C. Polge, A Smith, А.Parks відкрили протективні властивості гліцерину. Але, ще задовго до їх досліджень А. Д. Берштейн та В. В. Петропавловський використали цю речовину при заморожуванні сперми до мінус 21 ºС. Показано значення методу Nagase H., Niva T., що розробили технологію заморожування сперми в формі відкритих гранул. Відмічена роль Роберта Кассу (Саssou R.) – винахідника пайєт, які на теперішній час є основним технологічним засобом при кріоконсервуванні сперми та штучному осіменінні тварин. Відзначено, що створена під керівництвом Ф. І. Осташка Харківська технологія асептичного отримання та кріоконсервування сперми бугаїв є важливим етапом подальшого розвитку біотехнології кріоконсервування сперми тварин.
У результаті тривалої роботи вчених здобуті фундаментальні знання, створені кріобіотехнології, які дозволяють зберігати сперму тварин in vitro у глибоко замороженому стані практично необмежений проміжок часу.

Бібліографічний список

 1. Spallanzani L. Opuscoli di Fisca. Animale e Vegentable, Opuscola.2. Osservazioni, e Sperienze intorno ai Vermicelli Spermatici dell’Umo e degli Animali. Modena, 1776. 138 p.
 2. Осташко Ф. І., Сушко О. Б. Ілля Іванович Іванов – видатний біолог ХХ століття (1870-1932 рр.). Науково-технічний бюлетень Інституту тваринництва НААН. Харків, 2010. № 102. С. 222−226.
 3. Милованов В. К., Селиванова О. А. Разбавители для спермы сельскохозяйственных животных. Проблемы животноводства. 1932. № 2. С. 75−86.
 4. Phillips P. H., Lardy H. A. A yolk-buffer pabulum for the preservation of bull semen. J. Dairy Sci. 1940. Vol. 23. Р. 399–404. doi: 10.3168/jds.S.0022-0302 (40) 95541-2
 5. Salisbury G. W, Fuller H. K, Willett E. L. Preservation of bovine spermatozoa in yolk-citrate diluent and field results from its use. J. Dairy Sci. 1941. Vol. 24. P. 905–910. doi: 10.3168/jds.S0022-0302 (41) 95476-0.
 6. Милованов В. К. Свойство живчиков млекопитающих сохранять биологическую полноценность после быстрого замораживания. Диплом на открытие № 103 от 28.11.1972 г., с приоритетом – июнь 1947 г.
 7. Смирнов И. В. Сохранение спермы сельскохозяйственных животных при температуре 78 ºС. Социалистическое животноводство. 1951. № 1. С. 94−95.
 8. Милованов В. К. Биология воспроизведения и искусственное осеменение животных. Москва : Сельхозиздат, 1962. 696 с.
 9. Кунець В. В. Відділ біотехнології репродукції сільськогосподарських тварин: історія, вчені, досягнення (історичний нарис) / НААН. Інститут тваринництва. Харків, 2013. С. 45-46.
 10. Соколовская И. И. Может ли замороженная сперма оплодотворять и давать нормальное потомство. Доклады ВАСХНИЛ. 1947. № 6. С. 13−18.
 11. Poldge C., Smith A., Parkes A. Revival of spermatozoa after vitrification and dehydration at low temperatures. Nature. 1949. Vol. 164. № 4219. Р. 666.
 12. Бернштейн А. Д. Влияние неэлектролитов на переживание сперматозоидов. Бюллетень экспериментальной биологии и медицины: (сообщ. 111). 1937. Т. 3. № 1. С. 21−25.
 13. Смирнов Л. Н. Советский Союз – родина искусственного осеменения сельскохозяйственных животных. Доклады советских ученых к VI Международному конгрессу по размножению и искусственному осеменению животных. Москва : Колос, 1968. С. 5−10.
 14. Смирнов Л. Н. VII Международный конгресс по размножению и искусственному осеменению животных. Животноводство. 1969 № 2. С. 77−85.
 15. Бугров А. Д. Криоконсервация и криозащита спермиев быков при глубоком замораживании. 2-е изд., доп. и перераб. Харьков : Институт животноводства НААН, 2015. 330 с.
 16. Максимов Н. А. О вымерзании и холодостойкости растений. Экспериментальные и теоретические исследования. Известия Санкт-Петербургского лесного института. Санкт-Петербург, 1913. Вып 25. С. 1–330.
 17. Poldge C., Rowson L. E. A. Fertilization capacity of bull spermatozoa after freezing – 79 ºC. Nature. 1952. № 169. P. 626−627.
 18. Poldge C., Rowson L. E. A. Results with bull semen stored at – 79 º C. Vet. Rec., 1952. Vol. 64. Р. 851.
 19. Nagase H., Niwa T. Deep freezing bull semen in concentrated pellet form. Proc. 5th Int. Congr. Anim. Reprod. A .I. Trento, 1964. Р. 410−415.
 20. Nagase H., Suejima S., Niwa T., Oshida H., Sagara Y., Ishizaki N., Hoshi S. Studies in the freezing storage of stallion semen. I. Fertility results of stallion semen frozen in concentrated pellet from Jap. J. Anim. Reprod. 1966. Vol. 12. Р. 48−52.
 21. Ющенко Н. П., Семаков В. Г., Левин К. Л. Замораживание спермы быков в гранулах без применения сухого льда. Молочное и мясное скотоводство. 1968. № 5. С. 36−37.
 22. Ющенко Н. П. Семаков В. Г., Левин К. Л. Замораживание спермы быков в гранулах. Молочное и мясное скотоводство. 1970. № 10. С. 30−31.
 23. Cassou R. La method des paillettes en plastique et son adaption la generalization de la congelation. C.R. Acad. Agric. 1964. № 50. P. 881−887.
 24. Курбатов А. Д., Платонов Е. М., Корбан Н. В. Криоконсервация спермы сельскохозяйственных животных. Ленинград : Агропромиздат, 1988. 256 с.
 25. Милованов В. К. Искусственное осеменение сельскохозяйственных животных. Москва : Сельхозгиз, 1936. 192 с.
 26. IMV Group and missions – IMV Technologies. Retrieved from https://www2.imv-technologies.com/imv-group-and-missions.html
 27. About Minitube: [Electronic resource]. Retrieved from: https://www.minitube.com/about-minitube.
 28. Осташко Ф. И. Глубокое замораживание и длительное хранение спермы производителей. Киев : Урожай, 1968. 254 с.
 29. Осташко Ф. И. Глубокое замораживание и длительное хранение спермы производителей. Киев : Урожай, 1978. 256 с.
 30. Осташко Ф. И., Чирков В. А., Бугров А. Д., Канцедал В. И., ПавленкоМ. П. Воспроизведение стада в промышленном скотоводстве. Киев : Урожай, 1982. 168 с.
 31. Осташко Ф. И. Биотехнология воспроизведения крупного рогатого скота. Киев : Аграрна наука, 1995. 184 с.
 32. Осташко Ф. І., Руденко Є. В., Сушко О. Б., Савельєва М. С. Національна технологія кріоконсервації та використання сперми племінних плідників у системі крупномасштабної селекції (Харківська технологія асептичного одержання кріоконсервації сперми бугаїв в облицьованих гранулах). Харків : Інститут тваринництва НААН, 2011. 98 с.