Інтенсивність росту та м’ясна продуктивність молодняку овець за впливу комплексної енерго-протеїнової добавки

DOI: 10.32900/2312-8402-2022-127-152-162

Помітун І. А.,
д. с.-г. н., проф.,
https://orcid.org/0000-0002-7743-3600,
Косова Н. О.,
к. с.- г. н., с. н. с.,
https://orcid.org/0000-0001-7353-1994,
Корх І. В.,
к. с.-г. н., с. н. с.,
https://orcid.org/0000-0002-8077-895X,
Бойко Н. В.,
к. с.-г. н., с. н. с.,
https://orcid.org/0000-0001-6242-8456,
Чигринов Є. І.,
д. с.-г. н., проф.,
hhttps://orcid.org/0000-0001-7707-8269,
Паньків Л. П.,
к. с.-г. н., с. н. с.,
https://orcid.org/0000-0002-3295-2132,
Аксьонов Є. О.,
к. с.-г. н., с. н. с.,
https://orcid.org/0000-0002-6292-7819,
Інститут тваринництва НААН

Ключові слова: баранчики, годівля, продуктивність, протеїн, відгодівля, якість м’яса, кров, біохімічний склад


В статті наведено результати досліду з відгодівлі баранців 11-12-місячного віку з використанням енерго-протеїнової добавки ТЕП-мікс. Дослідження проведено в умовах експериментального господарства Інституту тваринництва НААН методом контрольної відгодівлі у продовж 60 діб з наступним забоєм тварин та оцінкою хімічного складу баранини.
Встановлено, що згодовування баранцям на відгодівлі 0,10-0,15 кг/ добу добавки ТЕП-мікс з розщеплюваністю протеїну у передшлунках 31 %, забезпечило підвищення інтенсивності росту тварин  від 46,8 % до 48,2 % проти контрольної групи ровесників, що одержували комбікорм-концентрат.
За період досліду середня жива маса баранців контрольної групи збільшилась на 18,1 %, тоді як в дослідних відповідно – на 27,6 та 27,9 %.
Встановлено чітку тенденцію до зростання вмісту в крові баранців дослідних груп загального білка на 3,5-6,5 % проти контролю (за його вмісту в межах норми). При цьому цей показник  виявився найвищим у тварин, які отримували ТЕП-мікс в кількості 0,15 кг/гол. за добу.
Маса парної туші у тварин ІІ та ІІІ дослідної групи була вищою проти контролю на 9,6 % та 12,4 % відповідно. Поряд з цим, маса внутрішнього  жиру мала тенденцію до збільшення у тварин контрольної групи.
Дослідженнями хімічного складу середніх проб м’яса баранців встановлено чітку тенденцію щодо збільшення вмісту сухої речовини у тушах тварин контрольної групи – на 1,91 та 3,33 абсолютних відсотка. Характерно, що перевага за цим показником баранців контрольної групи обумовлена виключно за рахунок більш високого вмісту масової частки жиру в складі сухої речовини м’яса – на 2,49 та 4,45 абсолютних відсотка проти ровесників ІІ та ІІІ групи.
М’ясо баранців обох дослідних груп відзначається оптимальним співвідношенням між вмістом масових часток білка та жиру, тоді як в контрольній групі превалює вміст масової частки жиру.

Бібліографічний список

 1. Єфремов Д. В. Забійні якості молодняку овець на відгодівлі асканійської селекції за корекції енергетичного та протеїнового живлення. Науковий вісник Асканія-Нова / Інститут тваринництва степових районів ім. М. Ф. Іванова «Асканія-Нова» НААН. Нова Каховка : ПИЕЛ, 2015. Вип. 8. С. 125–132.
 2. Єфремов Д. В., Свістула М. М., Горб С. В. Відгодівельні та забійні якості баранців м’ясо-вовнового та м’ясного напряму продуктивності за умови їх інтенсивної відгодівлі. Вівчарство та козівництво : міжвідом. темат. наук. зб. / Інститут тваринництва степових районів ім. М. Ф. Іванова «Асканія-Нова» НААН. Нова Каховка : ПИЕЛ, 2019. Вип. 4. С. 172–183. doi: 10.33694/2415-3958-2019-1-4-172-183
 3. Єфремов Д. В., Свістула М. М., Горб С. В. Оптимізація енерго-протеїнового живлення баранців м’ясних генотипів. Вівчарство та козівництво : міжвідом. темат. наук. зб. / Інститут тваринництва степових районів ім. М. Ф. Іванова «Асканія-Нова» НААН. Нова Каховка : ПИЕЛ, 2018. Вип. 3:С. 181–190.
 4. Єфремов Д. В.; Свістула М. М., Горб С. В. Формування продуктивних ознак у ремонтних ярок м’ясних генотипів за різних рівнів їх енергетичного та протеїнового живлення. Науковий вісник Асканія-Нова / Інститут тваринництва степових районів ім. М. Ф. Іванова «Асканія-Нова» НААН. Нова Каховка : ПИЕЛ, 2021. Вип. 14. С. 100–110. doi: https://doi.org/10.33694/2617-0787-2021-1-14-100-110
 5. Ібатуллін І. І., Бащенко М. І., Жукорський О. М. Довідник з повноцінної годівлі сільськогосподарських тварин. Київ : Аграрна наука, 2016. 336 с.
 6. Ібатуллін І. І., Мельничук Д. О., Богданов Г. О., та ін. Годівля сільськогосподарських тварин: підручник. Вінниця : Нова книга, 2007. 616 с.
 7. Калашников А. П., Фисинин В. И., Щеглов В. В., Клейменов Н. И. Нормы и рационы кормления сельскохозяйственных животных : справ. пособ. 3-е изд. перераб. и доп. Москва : Россельхозакадемия, 2003. 456 с.
 8. Клименко М. М., Віннікова Л. Г., Береза І. Г. та ін. Технологія м’яса та м’ясних продуктів. Київ : Вища освіта, 2006. 640 с.
 9. Похил В. І., Миколайчук Л. П. М’ясна продуктивність молодняку овець різного походження. Theoretical and Applied Veterinary Medicine. Vol. 8(1). Р. 26–30. doi: 10.32819/2020.81005
 10. Похил В. І., Похил О. М., Рожков В. В. М’ясна продуктивність овець та якість баранини. Теорія і практика розвитку вівчарства України в умовах євроінтеграції : матеріали V міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю ДДАЕУ 1922–2022 (Дніпро, 20–21 трав. 2021 р.) / Дніпров. ДАЕУ. Дніпро, 2021. С. 110–115.
 11. Свістула М. М., Єфремов Д. В., Горб С. В. Нормування протеїнового живлення ремонтних ярок вовново-м’ясного напряму продуктивності під час їх вирощування. Вівчарство та козівництво. Нова Каховка : ПИЕЛ, 2019. Вип. 4, С. 184–193. doi: 10.33694/2415-3958-2019-1-4-184-193
 12. Энсмингер М. Е., Оулдфилд Д. Е., Хейнеманн У. У. Корма и питание. Краткое изложение / Кловис, Калифорния, США: Изд. комп. Энсмингера, 1990. 974 с.
 13. Tariq M. M. et al. Influence of slaughtering age on chemical composition of Mengali sheep meat at Quetta, Pakistan.Pakistan Journal of Zoology. 2013. 45(1). Р. 235–239.
 14. Turkyilmaz D., Esenbuga N. Increasing the productivity of Morkaraman sheep through crossbreeding with prolific Romanov sheep under semi-intensive production systems. South African Journal of Animal Science. Vol. 49 (1). Р. 185. doi: 10.4314/sajas.v49i1.21
 15. Waghorn G. Beneficial and detrimental effects of dietary condensed tannins for sustainable sheep and goat production-Progress and challenges. Animal Feed Science and Technology. 2008. Vol. 147. Р. 116–139.
 16. Whitacre P. T.Nutrient requirements of small ruminants: sheep, goats, cervids, and new world camelids. The National Academies 2001. 362 р.
 17. Rivera-Mendez C., Plascencia A., Torrentera N., Zinn R. A. Effect of level and source of supplemental tannin on growth performance of steers during the late finishing phase. Appl. Anim. Res. 2017.Vol. 45. Р. 199–203.
 18. Wang X., Xu T., Zhang X., Geng Y., Kang S., Xu S. Effects of Dietary Protein Levels on Growth Performance, Carcass Traits, Serum Metabolites, and Meat Composition of Tibetan Sheep during the Cold Season on the Qinghai-Tibetan Plateau. 2020. Vol. 10(5).Р. 801. doi:  https://doi.org/10.3390/ani10050801.