Імуногенетична характеристика коней орловської рисистої породи вітчизняної селекції

DOI: 10.32900/2312-8402-2019-122-229-236

Тур Г. М.,
к. с.-г. н.,
Россоха В. І.,
к. с-г. н., с. н. с.,
Задерихіна О. А.,
м. н. с.,
Бровко О. В.,
н. с.,
Aлeщeнкo О. A.,
Інститут тваринництва НААН

Ключові слова: алель, генотип, група крові, коні, кінний завод, популяція, орловська рисиста порода, селекція


У статті викладено дані щодо вивчення специфіки генофонду коней орловської рисистої породи вітчизняної селекції провідних суб’єктів з племінної справи та приватного сектору (n=2778).
Орловський рисак – це універсальна порода, яка використовується не тільки на іподромах, але і в класичних видах кінного спорту, в прокаті, цирку, кінному туризмі, а також поповнює ринок коней хоббі-класу.
В Україні орловська рисиста порода коней є третьою за чисельністю, і становить 17,9 % загального поголів’я племінних коней.
Одним із визначальних факторів сталого, прогресивного розвитку вітчизняної популяції орловського рисака – це якісне вдосконалення племінного поголів’я із врахуванням сучасних умов їх використання і перспектив поступального розвитку, а також їх здатності реагувати на зміну ринкових вимог. Цим обумовлена потреба мати всебічне уявлення про генетичний матеріал, суттєвим елементом якого є генетичне маркірування з використанням спадкового поліморфізму.
Кожна з досліджених заводських популяцій орловського рисака вітчизняної селекції має своєрідний імуногенетичний профіль, що пов’язано як з породними відмінностями і властивостями, так і з методами розведення.
Для локусів систем груп крові у орловських рисаків встановлена специфічність та мінливість. Простежується висока частота алелів груп крові: Aad(0,8651 – 0,9711), Dbcm (0,1515 – 0,3059), Dcgm (0,0845 – 0,4047). Відносно рідше представлені алелі: Ca (0,1032 – 0,3020), Ka (0,1191 – 0,3090), Dad (0,0883 – 0,2323), Ddg (0,0621 – 0,2738). Алелі Dd , Dde , Ddk і Dcegm у коней породи мають найменші значення частот, які коливаються в межах 0 – 16 %.
Поліморфній, відкритій A−системі груп крові у коней орловської рисистої характерна висока насиченість алеля Aad. Генетичні системи C і K характеризується дещо нижчою частотою алелів Ca  і Ka.
Визначено імуногенетичні відмінності і проведена порівняльна характеристика коней господарств за частотами та спектром алелей генетичних систем груп крові.
Виявлене високе генетичне різноманіття в породі, в цілому, створює основу для селекційної діяльності спрямованої на консолідацію орловських рисаків.

Бібліографічний список

  1. Мысин М. А. Сравнительный анализ хозяйственных признаков маточных семейств лошадей орловской рысистой породы : автореф. дис. канд. с.-х. наук : 06.02.10 «Частная зоотех-я, технол-я пр-ва продук-в жив-ва» / М. А Мысин. – М., 2010. – 21 с.
  2. Громова Т. В. Оценка влияния происхождения на работоспособность лошадей орловской рысистой породы / Т. В. Громова, С. С Асанов / Вестник Алтайского государственного аграрного университета. – 2017. – № 10 (156). – С. 121–125.
  3. Глушак І. І. Характеристика лінійного росту і жвавості кобил орловської рисистої породи / І. І. Глушак, М. В. Хоменко / Науково-технічний бюлетень / НААН, Ін-т тваринництва. – Харків, 2016. – № 116. – С. 29–33.
  4. Глушак І. І. Динаміка лінійного росту і жвавості у селекційному процесі кобил орловської рисистої породи / І. І. Глушак // SWorld : сб. науч. тр. – Одесса, 2015. – Т. 23, вып. 1/38. – С. 19–24.
  5. Інструкція з бонітування племінних коней. – К.: Арістей. 2007. – 108 с.
  6. Ткачова І. В. Сучасна лінійна структура орловської рисистої породи в Україні / І. В. Ткачова // Науково-технічний бюлетень / Інститут тваринництва НААН. – Харків, 2009. – № 101. – С. 127–137.
  7. Ткачова І. В. Селекційно-генетичний моніторинг у конярстві / за ред. І. В. Ткачової. – Київ : Аграрна наука, 2018. – 204 с.
  8. Мельник Ю. Ф. Генетичний моніторинг у конярстві України / Ю. Ф. Мельник, М. В. Дідик, Б. Є. Подоба, Дзіцюк В. В., Россоха В. І., Новіков О. О. // Науково-технічного бюлетень / Ін-т тваринництва НААН. – Харків, 2002. – № 82 – С. 60–63.
  9. Дубровская Р. М. Методические рекомендации по использованию полиморфных систем белков и групп крови при контроле достоверности происхождения лошадей / Р. М. Дубровская, И. М. Стародумов ; ВНИИК. – Дивово, 1996. – 39 с.
  10. Рекомендації із використання спадкового поліморфізму в племінному тваринництві України / В. П. Буркат, І. В. Гусєв, І. С. Бородай, К. В. Копилов, К. В. Бодряшова, К. В. Кухтіна, Б. Є. Подоба, О. Д. Бірюкова, М. Г. Порхун, С. І. Ковтун, Д. М. Басовський, А. Б. Зюзюн, В. М. Іовенко, В. Г.Назаренко, В. В. Герасименко, В. І. Россоха / Інститут розведення і генетики тварин УААН. – Київ, 2010. – 27 с.