ГУМЕННИЙ Михайло Іванович

ГУМЕННИЙ Михайло Іванович

 28 червня 2024 року о 13:00 відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук ГУМЕННОГО Михайла Івановича на тему «Інтеграція експертно-аналітичних інструментів в менеджмент земельних та майнових ресурсів аграрних підприємств» за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Науковий керівник:

БОРОДІНА Олена Михайлівна, кандидат економічних наук, доцент, проректор з науково-педагогічної роботи ВНЗ «Київський університет ринкових відносин».

Офіційні опоненти:

ПОЛТАВЕЦЬ Анатолій Миколайович, доктор економічних наук, доцент, генеральний директор ТОВ «Лідер-Плюс»;

РЯСНЯНСЬКА Альона Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри управління земельними ресурсами та кадастру Державного біотехнологічного університету.

 

Дисертація Реферат, висновок про наукову новизну, облікова карта дисератції Відгуки офіційних опонентів

Відгук 1    Відгук 2

Посилання на трансляцію засідання та відеозапис трасляції