Генетичний аналіз великої білої породи свиней української селекції за поліморфізмами генів RYR1, ESR1 та PRLR

DOI: 10.32900/2312-8402-2021-125-30-36

Олійниченко Є. К.,
Россоха В. І.,
Бойко О. А.,
Тур Г. М.,
Задерихіна О. А.,
Бровко О. В.,
Інститут тваринництва НААН

Ключові слова: SNP, RYR1, ESR1, PRLR, ПЛР-ПЛРФ, українська велика біла порода


Маркер-асоційована селекція набуває розвитку в українській селекції тварин, як ефективний інструмент селекції тварин за бажаними якостями. Генотипування за молекулярними маркерами, які відносяться до ключових для метаболізму генів, є перспективним підходом для поліпшення продуктивних ознак. Однонуклеотидні поліморфізми – це генетичні маркери, які можуть бути пов’язані з проявом продуктивних ознак. Генотипування за SNP необхідно проводити додатково для кожної породи, щоб визначити, чи є вони поліморфними, а асоціації з певними ознаками достовірними. Серед генів-кандидатів, які впливають на експресію продуктивних ознак свиней, особливу увагу привертають гени RYR1, ESR1 та PRLR. Ген RYR1 асоційований з гіпертрофією м’язів та іншими дефектами якості м’яса у свиней. Гени ESR1 та PRLR впливають на продуктивність свиней.
SNPs RYR1 g. 1843 C> T, ESR1 SNP c.1227 C> T та PRLR g. 1789 G> A привертають все більшу увагу як потенційні маркери для поліпшення продуктивних якостей свиней. Було досліджено поліморфізми у трьох генах (RYR1, ESR1 та PRLR) у великій білій породі свиней різних внутрішньопородних типів (УВБ-1 та УВБ-2). Дослідження проводили на 200 свинях. Генотипування проводили за допомогою методу ПЛР – ПЛРФ. SNP RYR1 g. 1843 C> T був поліморфним в УВБ-1 та УВБ-2.  ESR1 SNP c.1227 C> T та PRLR g. 1789 G> A виявились високополіморфними. SNPs у генах ESR1 та PRLR мали високі значення PIC та χ2, що вказує на актуальність подальших асоціативних досліджень в УВБ-1 та УВБ-2. Інформативність генетичних маркерів у генах ESR1 та PRLR була оптимальною для асоціативних досліджень в українській великій білій породі свиней.

Бібліографічний список

  1. Munoz G., Ovilo C., Estelle J., Silio L., Fernandez A, Rodriguez C. Association with litter size of new polymorphisms on ESR1 and ESR12 genes in a Chinese-European pig line. Genet Selection and Evolution. № 39. P. 195–206. DOI : 10.1186/1297-9686-39-2-195.
  2. Peakall R., Smouse P. GENALEX 6: genetic analysis in Excel. Population genetic software for teaching and research. Molecular Ecology. 2006. № P. 288–95. DOI : 10.1111/ j.1471-6.2005.01155.x.
  3. Shen X., Li M., Wang Y., Chen Y., Lin Y., Zhao Z., Que T. Comparison of MPure-12 Automatic Nucleic Acid Purification and Chelex-100 Method. Fa Yi Xue Za Zhi. 2017. № P.168-170. DOI : 10.3969/j.issn.1004-5619.2017.02.013.
  4. Stinckens A., Magdenberg K., Luyten T., Georges M., Smet S. The RYR11843C>T mutation is associated with the effect of the IGF2 intron 3 g. 3072 G>A mutation on muscle hypertrophy. Animal genetics. 2007. № 38. P. 67–71. DOI : 10.1111/j.1365-2052.2006.01558.x.
  5. Tomas A., Casellas J., Ramirez O., Munoz G., Noguera J., Sanchez A. High amino acid variation in the intracellular domain of the pig prolactin receptor (PRLR) and its relation to ovulation rate and piglet survival traits. Journal of Animal Science. 2006. № P. 1991–1998. DOI : 10.2527/jas.2005-664.
  6. Vehovsky K., Zadinova K. Stupka R., Cítek J., Okrouhla M., Lebedova N., Sprysl M. Effect of the Ser638Arg variation in the cast gene and causal SNP g.1843C>T in the RYR1 gene on carcass traits in crosbreed pigs. Genetika. 2019. № P. 61–68. DOI : 10.2298/GENSR1901061V.
  7. Wakchaure R., Ganguly S., Praveen K., Avinash S., Subhash M. Marker Assisted Selection (MAS) in Animal Breeding: A Review. Journal of Drug Metabolism and Toxicology. 2015. № P. 1–4. DOI : 10.4172/2157-7609.1000e127.
  8. Wendt M., Bickhardt K., Herzog A., Fischer A., Martens H., Richter T. Porcine stress syndrome and PSE meat: Clinical symptoms, pathogenesis, aetiology and aspects of animal welfare. Berliner und Münchener tierärztliche Wochenschrift. 2000. № P. 173–190.
  9. Zhang D., Liu D. Polymorphism of the ESR1α, PRLR, LHβ and RYR1 Genes in the Four Pig Populations. Journal of Applied Animal Research. № 38. P.73–76.
  10. Ващенко П. А. Вивчення м’ясо-сальних якостей свиней великої білої породи при поєднанні генотипів вітчизняної та зарубіжної селекцій. Вісник Полтавської державної аграрної академії. Полтава, № 1. С. 86–88.