Генеалогічна структура новоолександрівської ваговозної породи коней

DOI: 10.32900/2312-8402-2019-122-130-138

Павловский С. С.,
аспірант,
Ткачова І. В.,
д. с.-г.н.,
Інститут тваринництва НААН

Ключові слова: коні, новоолександрівська ваговозна порода, чоловічі лінії, маточні родини, проміри тіла, індекси будови тіла, репродуктивна функція


Метою роботи був аналіз стану породи в Україні та оцінка її генеалогічної структури. Об’єктом досліджень були відомості бонітування коней, база даних породи Інституту тваринництва НААН, а також Державні книги племінних коней новоолександрівської ваговозної породи (1, 2 томи).
Для визначення генеалогічної структури породи, весь склад було розподілено за генеалогічними лініями, маточними родинами та гніздами. В результаті, до нових маточних родин віднесені групи кобил із спільною родоначальницею, не менш, ніж із двома відгалуженнями та трьома генераціями потомків. До нових гнізд віднесені групи кобил із спільною родоначальницею, не менш, ніж із двома відгалуженнями та двома генераціями потомків.
Встановлено, що поголів’я коней новоолександрівської ваговозної породи кожного десятиріччя стабільно зменшується.
Аналіз генеалогічної структури показав, що найбільше розповсюдження в породі серед жеребців-плідників отримали лінії (1390) Тантала (32,0 %), (935) Кокетливого (44,0 %), (909) Градуса (8,0 %). Розподіл маточного складу за лініями: більшість належить до ліній (1390) Тантала (22,9 %), (935) Кокетливого (17,6 %), (909) Градуса (17,6%), а також (200) Капітена (16,9 %) і (109) Газона (9,5 %).
Дослідженням виявлено 307 представниць 13-ти старих маточних родин, та 94 представниці 6 нових маточних родин і 4 заводських гнізд.
Найбільше поширена є маточна родина Тунгуски (19,6 %). З нових маточних родин – Лави (8,1 %).
Отже, для підтримки певної гетерозиготності в породі коней з обмеженим генофондом, необхідно підтримувати розгалужену генеалогічну структуру. Заплановано продовжити роботу з виділення та селекційної оцінки нових генеалогічних відгалужень і реєстрації їх як самостійних маточних родин і гнізд, включити завдання щодо їх формування та удосконалення до нової програми селекції.

Бібліографічний список

  1. Волков Д. А.Стан і шляхи удосконалення новоолександрівської ваговозної породи коней / Д. А. Волков, О. О. Новиков, С. В. Лютих // Державна племінна книга новоолександрівської ваговозної породи коней. – Київ, 2003. – Т. 1. – С.6-62.
  2. Ткачева И. В. Перспективы развития тяжеловозного коневодства Украины. Науково-технічний бюлетень / Інститут тваринництва УААН. – Харків, 2008. – № 98. – С. 33-37.
  3. Ткачова І. В. Генетичні ресурси коней в Україні і напрями їх ефективного використання // Вісник аграрної науки. – 2014. – № 4. – С. 40-45.
  4. Волков Д. А. Сучасний стан та напрямки подальшої роботи по вдосконаленню та розвитку новоолександрівських ваговозів / Д. А. Волков, І. В. Ткачова, О. О. Корнієнко // Науково-технічний бюлетень / Інститут тваринництва УААН. – Харків, 2009. – № 101. – С. 93-103.
  5. Волков Д. А. Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку новоолександрівської ваговозної породи / Д. А. Волков, С. В. Лютих // Вісник аграрної науки. – 2013. – № 10. – С. 22-36.
  6. Програма селекції коней новоолександрівської ваговозної породи до 2020 року [Волков Д. А., Лютих С. В., Россоха В. І, Тур Г. М., Бровко О.В.; Інститут тваринництва НААН) ; за ред. І. В.Ткачової. – Харків : Інститут тваринництва НААН, 2014. – 56 с.
  7. Лютих С. В. Цільові індикатори селекції новоолександрівської ваговозної породи // Тези доповідей звітної наук.-практ. конф. Луганського національного аграрного ун-ту (Харків, 21-23.02.2017 р.) / С. В. Лютих, І. В. Ткачова. – Харків : «Міскдрук», ЛНАУ, 2017. – С. 36-38.
  8. Сучасний стан новоолександрівської ваговозної породи коней / Д. А. Волков, І. В. Ткачова, О. О. Ткаченко, С. В. Лютих // Державна книга племінних коней новоолександрівської ваговозної породи. – Харків, 2015. – Т. 2. – 3-10 с.
  9. Державна книга племінних коней новоолександрівської ваговозної породи. – Київ, 2003. – Т. 1. – 243 с.
  10. Державна книга племінних коней новоолександрівської ваговозної породи. – Харків, 2015. – Т. 2. – 169 с.