Філогенетичні процеси в популяціях свиней европейського і азіатського походжнення

DOI: 10.32900/2312-8402-2022-127-185-196

Хохлов А. М.,
д. с.-г н., професор,
https://orcid.org/0000-0002-3265-1874,
Федяєва А. С.,
к. с.-г. н., ст. викл.,
https://orcid.org/0000-0003-1227-9873,
Гончарова І. І.,
к. с.-г. н., доцент, https://orcid.org/0000-0003-0190-7803,
Шевченко О. Б.,
к. вет. н, доцент, https://orcid.org/0000-0002-6747-5487,
Державний біотехнологічний університет

Ключові слова: популяція, порода, поліморфізм, доместикація, філогенез


Як результат еволюції, поступової зміни спадкової структури виду, змінюється не лише число генів, але й їх властивості, частота і напрям мінливості. Зміни генних частот, що відбуваються за відносно незначний період часу, належать до мікроеволюції. Породоутворюючий процес у свинарстві – це мікроеволюційні процеси, що походять від предкових форм Sus scrofa до сучасних спеціалізованих порід свиней. Оцінити генетичну структуру та процеси, що відбуваються у популяціях, дає змогу генетичний моніторинг системи груп крові.
Мікроеволюційний процес перетворення диких предкових форм за останні 10-12 тисяч років через перехідні форми локальних аборигенних у заводські породи відбувався за суттєвих генетичних та фенотипічних перетворень у популяціях тварин. У цьому сенсі важливо уточнити правильність розуміння термінів «популяція» і «порода». Природно, що будь-яка порода – це популяція, але будь-яка популяція – не є породою, тим паче що порода і популяція, як таксономічні терміни мають різне тлумачення. Насамперед, серед популяцій доводиться розрізняти дикі, у яких мікроеволюція відбувається лише шляхом природного відбору, і породні – у створенні котрих брав участь як важливий чинник мікроеволюції штучний відбір. Залежно від рівня методів та форм селекції доводиться розрізняти локальні аборигенні популяції (наприклад, кахетинська, мангалицька породи) та базові заводські породи свиней (велика біла, беркшир, ландрас, дюрок та ін.), що створювалися десятиліттями та століттями. Поняття породи тісно пов’язано також із чисельністю репродуктивної частини поголів’я та ареалом його поширення. За даними ФАО, у 2016 році у світі нараховувалося близько 730 порід та ліній свиней, найбільшу частину з яких розводять у Китаї та Європі, зокрема 270 із них вважають рідкісними. Водночас 58 порід (25 регіональних та 33 міжнародних) зареєстровані як поширені, тобто зустрічаються більш ніж в одній країні. На сьогодні широко поширеними є п’ять порід: велика біла (117 країн), дюрок (93 країни), ландрас (91 країна), гемпшир (54 країни) та п’єтрен (35 країн).

Бібліографічний список

 1. Хохлов А. М. Генетичний моніторінг доместикації свиней : навч. посіб. Харків: Еспада, 2004. 128 с.
 2. Тихонов В. Н. Микроэволюционная теория и практика породообразования свиней. Новосибирск : Наука, 2008. 395 с.
 3. Коновалов В. С., Коваленко В. П., Недвига М. М. Генетика сільськогосподарських тварин. Киев: Урожай, 1996. 336 с.
 4. Барановский Д. И., Хохлов А. М., Гетманец О. М. Биометрия в селекции в MSEXEL. Харьков: ФЛП Бровин. 2007. 228 с.
 5. Гришина Л. П. Рівень фенотипової консолідації свиней великої білої породи. Розведення і генетика тварин : міжвідом. темат. наук. зб. / Ін-т розведення і генетики тварин ім. М. В. Зубця. Київ, 2005. Вип. 39. С. 88-91.
 6. Shena, Tonga X., Chena R., Gaoa S., Liua X., Schinckelb A., Lia Y., Xua F., Zhoua B. Identifying blood-based biomarkers associated with aggression in weaned pigs after mixing. Applied animal behaviour science. 2020. 224 р. doi: 10.1016/j.applanim.2019.104927
 7. Алтухов Ю. П. Внутривидовое генетическое разнообразие: мониторинг и принципы сохранения. Генетика. 1995. Т. 31. Вып. 16. С. 1333-1357.
 8. Prather, Redel B.,Whitworth K., Zhao M. Genomic Profiling to Improve Embryogenesis in the Pig. Animal reproduction science. 2014. Vol. 149 (1-2). P. 39-45. doi: 10.1016/j.anireprosci.2014.04.017
 9. Ayuso M., Fernandez A., Nunez Y., Benitez R., Isabel B., Barragan C., Fernandez A., Rey A., Medrano J., Canovas A. Comparative Analysis of Muscle Transcriptome between Pig Genotypes Identifies Genes and Regulatory Mechanisms Associated to Growth, Fatness and Metabolism. Plos one. 2015. Vol. 10 (12). doi: 10.1371/journal.pone.0145162
 10. Войтенко С. Л. Оцінювання стану місцевих порід свиней України та методи селекційно-племінної роботи с ними. Розведення і генетика тварин : міжвідом. темат. наук. зб. / Ін-т розведення і генетики тварин ім. М. В. Зубця. Київ, Вип. 49. С. 235-242.
 11. Ayuso M., Fernandez A., Nunez Y., Benitez R., Isabel B., Fernandez A., Rey, A., Gonzalez-Bulnes A., Medrano Juan F., Canovas A. Developmental Stage, Muscle and Genetic Type Modify Muscle Transcriptome in Pigs: Effects on Gene Expression and Regulatory Factors Involved in Growth and Metabolism. Plos one. 2016. 11 (12). doi: 10.1371/journal.pone.0167858
 12. Алтухов Ю. П. Процессы в популяциях. Москва: Академкнига, 2003. 431 с.
 13. Grikshas S., Kalashnikov V., Dzhanibekova G. K, Funikov G., Ovchinnikov A., Kulmakova N., Yepifanov V., Khramtsov V., Sarimbekova S., Yerezhepova M. Productivity and biological features of pigs of domestic and canadian breeding. Bulletin of the national academy of sciences of the republic of Kazakhstan. 2019. Vol. 5. P. 29-35. doi: 32014/2019.2518-1467.120
 14. Martins J. M., Fialho R., Albuquerque A., Neves J., Freitas A., Nunes J. T., Charneca, R. Growth, blood, carcass and meat quality traits from local pig breeds and their crosses. 2020, Vol. 14 (3). P. 636-647. doi: 10.1017/S1751731119002222
 15. Whitworth, Springer G., Forrester J, Spollen W., Ries, J., Lamberson W., Bivens N., Murphy C., Mathialigan N., Green J. Developmental expression of gene clusters during pig embryogenesis: an expressed sequence tag project. Biology of reproduction. 2014. Vol. 71 (4). P. 1230-1243. doi:10.1095/biolreprod.104.030239
 16. Zhang J., Guo W., Shen L., Liu Q., Deng X., Hu X., Li, N. Development of a Porcine cDNA Microarray: Analysis of Clenbuterol Responding Genes in Pig (Sus scrofa) Internal Organs. Journal of integrative agriculture. Vol. 11 (11). P. 1877-1883. doi: 10.1016/S2095-3119(12)60193-2