Protein composition and nutritional milk value of cows of ukrainian black-and-white dairy breed with different genotypes of capa-casein (CSN3)

DOI: 10.32900/2312-8402-2021-125-185-195

Polieva I.,
Researcher,
https://orcid.org/0000-0003-3112-8077,
Korkh I.,
Candidate of Agricultural Sci., Senior Researcher,
https://orcid.org/0000-0002-8077-895X,
Institute of Animal Science NAAS of Ukraine

Keywords: milk quality, proteins, casein, whey proteins, kappa casein, genotype


Abstract

The article presents the results of studies of protein composition and nutritional milk value of Ukrainian Black-and-White dairy cows with different genotypes of kappa-casein. It was found that the milk of cows with the BB genotype contained more total protein by 0.41 and 0.28 %, the mass fraction of protein (Pro Total) – by 0.37 and 0.25 %, with a probable advantage over the protein content (casein) – by 0.46 and 0.29 % (p≤0.001) and the total amount of casein and globulin – by 0.39 and 0.27 % (p≤0.001) against analogs with genotypes AA and AB.
There are differences in the chemical composition and physicochemical properties of milk. In particular, the difference in mass fractions of lactose and dry matter in milk between cows with the genotype BB and AA and AB was respectively 0.16 % (p≤0.001) and 0.11 % (p≤0.01) and 0.64 % (p≤0.001) and 0.37 % (p≤0.01). No less valuable in terms of mass fraction of dry matter was the milk of cows with genotype AB, in which the growth of this indicator against animals with genotype AA was at the level of 0.28 % with a statistically significant difference between them (p≤0.01). Freezing point and density as marker criteria that characterizing the presence of falsification were practically unchanged and did not exceed the permissible norms and amounted to 0.551–0.553 °С and 1028.04–1028.45 kg/m3. The content of somatic cells in the milk of cows of different genotypes of kappa-casein was within the permissible level according to the state standard, which indicates the absence of mastitis. Cows with genotype AA had an increased level of titrated acidity and concentration of free hydrogen ions (p≤0.01 – p≤0.001) against analogs with genotypes AB and BB. However, in general, the hydrogen pH of the milk of cows of all groups had a weakly acidic environment, the values of which ranged from 6.66 units. pH in cows with genotype BB up to 6.71 units. pH – in animals with genotype AA.

References

 1. Mashkin, M. I. & Mohutova, V. F. (2014). Syroprydatnist moloka v zalezhnosti vid riznykh periodiv utrymannia [Cheese suitability of milk depending on different periods of retention]. Problemy zooinzhenerii ta veterynarnoi medytsynyn – Problems of zooengineering and veterinary medicine. Kharkiv : RVV KhDZVA,, 28, 1, 212–217. [in Ukrainian].
 2. Levchenko, I. V. (2005). Syroprydatnist moloka koriv sumskoho typu ukrainskoi chorno-riaboi molochnoi porody [Cheese suitability of Sumy type cows’ milk of Ukrainian black-spotted dairy breed]. Rozvedennia i henetyka tvaryn – Breeding and genetics of animals. Kyiv : Instytut rozvedennia i henetyky tvaryn im.M.V. Zubtsia NAAN, 39, 124–128. [in Ukrainian].
 3. Plivachuk, O. P., Dyman, T. M., & Oblap, R. V. (2016). Syroprydatnist moloka koriv ukrainskoi chorno-riaboi molochnoi porody z riznymy henotypamy kapa-kazeinu, beta-laktohlobulinu ta prolaktynu [Cheese suitability of Ukrainian black-and-white dairy cows with different genotypes of kappa-casein, beta-lactoglobulin and prolactin]. Tekhnolohiia vyrobnytstva i pererobky produktsii tvarynnytstva – Technology of production and processing of livestock products. Bila Tserkva: Bilotserkivskyi Nats. ahrar. un-t, 2(129), 116–121. [in Ukrainian].
 4. Ladyka, L. M., Mashkin, M. I., Bohomolov, O. V., Denysenko, S. A., & Tokolov, Yu. I. (2017). Syroprydatnist moloka ta yakist syru v zalezhnosti vid henotypu koriv [Cheese suitability and quality of cheese depending on the genotype of cows]. Inzheneriia pererobnykh i kharchovykh vyrobnytstv Engineering of processing and food industries. Kharkiv, 2 (1), 55–57. [in Ukrainian].
 5. Ostroumov, L. A., Braginskij, V. I., Osincev, A. M., & Borovaja, E. A. (2001). Struktura i koaguljacionnye svojstva belkov moloka [Structure and coagulation properties of milk proteins]. Hranenie i pererabotka sel’hozsyr’jaStorage and processing of agricultural raw materials. Moscow, 8, 41–46. [in Russian].
 6. Nazarenko, I. V., & Kulykovskyi, D. O. (2008). Dynamika skladovykh chastyn moloka u koriv ukrainskoi chervonoi molochnoi porody [Dynamics of milk components in Ukrainian red dairy cows]. Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiia «Novitni tekhnolohii skotarstv u ХХІ stolitti» – Proceedings of the International Scientific and Practical Conference «The latest livestock technologies in the XXI century» (pp. 55–57). Mykolaiv,. [in Ukrainian].
 7. Martynova, E. N., Achkasova, E. V., & Dultaeva, I. F. (2014). Vlijanie sezona goda na molochnuju produktivnost’, himicheskij sostav i tehnologicheskie svojstva moloka korov cherno-pestroj porody [Influence of the season of the year on milk productivity, chemical composition and technological properties of milk of cows of black-and-white breed]. Uchenye zapiski Kazanskoj gosudarstvennoj akademii veterinarnoj mediciny im. N.Je. BaumanaScientific notes of the Kazan State Academy of Veterinary Medicine. N.E. Bauman. Kazan’, 3, 219, 215–219. [in Russian].
 8. Erbe, M., Hayes, B. J., Matukumalli, L. K., Goswami, S., Bowman, P. J., Reich, Mason B. A., & Goddard M. E. (2012). Improving accuracy of genomic predictions within and between dairy cattle breeds with imputed high-density single nucleotide polymorphism panels. J.of Dairy Science, Vol. 95, 4114–4129
 9. Thomasen, J. R., Sorensen, A. C., Lund, M. S., & Guldbrandtsen, B. (2014) Adding cows to the reference population makes a small dairy population competitive. J.of Dairy Science, Vol. 97, 5822–5832.
 10. Su, G., Ma, P., Nielsen, U. S., Aamand, G. P., Wiggans, G., Guldbrandtsen, В., Lund M. S. (2015). Sharing reference data and including cows in the reference population improve genomic predictions in Danish Jersey. Animal. 2, 1–9.
 11. Selionova, M. I. & Ajbazov, A. M. (2014). Genomnye tehnologii v selekcii sel’skohozjajstvennyh zhivotnyh [Genomic technologies in breeding farm animals]. Sbornik nauchnyh trudov Stavropol’skogo nauchno-issledovatel’skogo instituta zhivotnovodstva i kormoproizvodstva – Collection of scientific papers of the Stavropol Research Institute of Animal Breeding and Forage Production. Stavropol’, 1(7), 1, 140–145. [in Russian].
 12. Prosekov, A. Ju. & Kurbanova, M. G. (2009). Analiz sostava i svojstv belkov moloka s cel’ju ispol’zovanija v razlichnyh otrasljah pishhevoj promyshlennosti [Analysis of the composition and properties of milk proteins for use in various sectors of the food industry]. Technique and technology of food production Tehnika i tehnologija pishhevyh proizvodstv. Kemerovo, 4, 68–71. [in Russian].
 13. Gromova, T. V., Kosarev, A. P., & Konorev, P. V. (2014). Belkovyj sostav i termostabil’nye svojstva moloka korov priobskogo tipa cherno-pestroj porody [Protein composition and thermostable properties of milk of black-and-white cows]. Sbornik nauchnyh trudov Stavropol’skogo nauchno-issledovatel’skogo instituta zhivotnovodstva i kormoproizvodstva – Collection of scientific papers of the Stavropol Research Institute of Animal Breeding and Forage Production. Stavropol’, 3(7), 193–196. [in Russian].
 14. Gorbatova, K. K. & Gun’kova, P. I. (2012). Himija i fizika moloka i molochnyh produktov [Chemistry and physics of milk and dairy products]. Sankt-Peterburg : GIORD [in Russian].
 15. Ostroumov, L. A., Shahmatov, R. A., & Kurbanova, M. G. (2011). Issledovanie sezonnyh izmenenij frakcionnogo sostava belkov moloka [Investigation of seasonal changes in the fractional composition of milk proteins]. Tehnika i tehnologija pishhevyh proizvodstv Technique and technology of food production. Kemerovo, 1(20), 45–49 [in Russian].
 16. Semko, T. V. (2015). Sklad ta vymohy do industrialnoho moloka yak syrovyny dlia vyrobnytstva syriv [Composition and requirements for industrial milk as a raw material for cheese production]. Ahrarna nauka ta kharchovi tekhnolohii – Agricultural science and food technology. Vinnytsia, 1(90), 200–207. [inUkrainian].
 17. Antoniuk, T. A. (2016). Dynamika yakisnykh pokaznykiv tovarnoho moloka [Dynamics of quality indicators of marketable milk]. Nauchnye trudy SWorldScientific works of SWorld. Ivanovo, 3 (44), 7, 7–11 [in Ukrainian].
 18. Antoniuk, T. A. (2017). Sezonni zminy sanitarnykh ta yakisnykh pokaznykiv tovarnoho moloka [Seasonal changes in sanitary and quality indicators of marketable milk]. Aktualni problemy rozvytku haluzei tvarynnytstva ta rybnytstva – Current problems of development of livestock and fish farming : Abstracts of Papers. (pp. 14–16). Kyiv. [inUkrainian].
 19. Zhukova, S. S., & Gudymenko, V. I. (2012). Geneticheskie aspekty formirovanija molochnoj produktivnosti chjorno-pjostryh pervotjolok raznyh linij [Genetic aspects of the formation of milk productivity of black-and-white first heifers of different lines]. Izvestiya Orenburgskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta Bulletin of the Orenburg State Agrarian University. Orenburg, 5(37), 100–102. [in Russian].
 20. Zadneprjanskij, I. P., Gudymenko, V. I., Gudymenko, V. V. (2014). Produktivnye i plemennye kachestva molochnogo skota otechestvennoj i zarubezhnoj selekcii [Productive and breeding qualities of dairy cattle of domestic and foreign selection]. Izvestiya Orenburgskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta Bulletin of the Orenburg State Agrarian University, 6(50), 96–99. [in Russian].
 21. Boldyreva, E., & Zakopajlo, V. (2009). Faktory, vlijajushhie na kachestvo moloka [Factors affecting milk quality]. Moloko, korma, menedzhment – Milk, feed, management, 1(22), 22–24 [in Russian].
 22. Yevropeiska konventsiia pro zakhyst khrebetnykh tvaryn, shcho vykorystovuiutsia dlia doslidnykh ta inshykh naukovykh tsilei: Konventsiia [European Convention for the protection of vertebrate animals used for research and other scientific purposes: Convention] (n.d.). Baza danykh «Zakonodavstvo Ukrainy». Rada Yevropy. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_137. [inUkrainian].
 23. Vlizla, V. V. (Eds.). (2012). Laboratorni metody doslidzhen u biolohii, tvarynnytstvi ta veterynarnii medytsyni [Laboratory research methods in biology, animal husbandry and veterinary medicine]. Lviv : Spolom [in Ukrainian].