Historical prerequisites and technological approaches cryocorpreseration of agricultural sperm

DOI: 10.32900/2312-8402-2022-127-23-31

Sushko A.,
Ph.D.,
https//orcid.org/0000-0003-3552-064X,
Savelieva M.,
Ph.D.,
https//orcid.org/0000-0003-2221-933Х,
Martinyk I.,
Ph.D.,
https//orcid.org/0000-0002-3675-124X,
Yeletska L.,
Researcher,
https//orcid.org/0000-0001-6029-0183Х,
The Institute of Animal Science NAAS, Kharkiv, Ukraine

Keywords: semen, animals, bulls, stallions, cryoprotectants, freezing, thawing, artificial insemination


Abstract

An overview of domestic and foreign literature sources, as well as data from published own research on cryopreservation of animal sperm. The main historical stages of the creation of methods and technologies for deep freezing of sperm are given. The effectiveness of germ cell freezing depending on the applied endocellular and exocellular cryoprotectants is shown. Own experimental data on the effect of combinations of glycerol with substances of the amide group in cryophylactic media on the state of plasma membranes of sperm after deconservation are presented. Based on the literature data and published results of our experiments, the influence of cooling regimes of animal sperm on its physiological parameters after freezing thawing is shown. Data on the influence of protocols on deconservation of sperm of germs on the state of germ cells are given.
As a result of long-term work of scientists, fundamental knowledge has been gained, created cryobiotechnologies that allow storing animal sperm in vitro in a deep-frozen state for almost an unlimited period.

References

 1. Spallantsani, L.,& Opuskoli di Fiska (1776). Animale e Vegentable, Opuscola. 2. Osservazioni, e Sperienze intorno ai Vermicelli Spermatici dell’Umo e degli. Animali. Modena, 138.
 2. Ostashko, F. I., & Sushko, O. B. (2010). Il’ya Ivanovich Ivanov – vudatnyy biolog ХХ veka (1870-1932) [Illia Ivanovych Ivanov – vydatnyi bioloh KhKh stolittia]. Naukovo-tekhnichnyi biuleten Instytutu tvarynnytstva NAAN [Scientific and Technical Bulletin of the Institute of Animal Science of the National Academy of Agrarian Science of Ukraine]. Kharkiv : NAAN, 102. Р. 222 – 226 [in Ukrainian].
 3. Milovanov, V. K., & Selivanova, O. A. (1932). Razbaviteli dlja spermy  sel’skohozjajstvennyh zhivotnyh. [Diluents for sperm of agricultural animals]. Problemy zhivotnovodstva, 2, 75–86 [in Russian].
 4. Fillips, P. H.,& Lardi, H. A. (1940). Zheltok-bufernaya pasta dlya sokhraneniya spermybykov. J. Dairy Sci., 23, 399–404. doi:10.3168/jds.S0022-0302(40)95541-2 [in Russian].
 5. Salisbury, G. W, Fuller, H. K, &Willett, E. L. (1941). Preservation of bovine spermatozoa in yolk-citrate diluent and field results from its use. JDairy Sci., 24, 905–10. doi: 10.3168/jds.S0022-0302. (41). 95476-0.
 6. Milovanov, V. K. (1947). Svojstvo zhivchikov mlekopitajushhih sohranjat’ biologicheskuju  polnocennost’ posle bystrogo zamorazhivanija : diplom na otkrytiye s prioritetom [The property of living mammals to maintain biological usefulness after rapid freezing]: opening diploma with priority – 103. 28.11.1972 [in Russian].
 7. Smirnov, I. V. (1951). Sohranenie spermy sel’skohozjajstvennyh zhivotnyh pri temperature 78 ºS [ Preservation of sperm of farm animals at a temperature of 78 ºС]. Sotsialisticheskoye zhivotnovodstvo, 3, 94–95 [in Russian].
 8. Milovanov, V. K. (1962). Biologiya vosproizvodstva i is- kusstvennoye osemeneniye zhivotnykh [Biology of reproduction and artificial insemination of animals.]. Moscow : Sel’khozizdat [in Russian].
 9. Kunets, V. V. (2013). Viddil biotekhnolohii reproduktsii silskohospodarskykh tvaryn: istoriia, vcheni, dosiahnennia (istorychnyi narys) [Department of Biotechnology of Reproduction of Farm Animals: History, Scientists, Achievements (historical essay)]. Kharkiv, 45-46 [in Ukrainian].
 10. Sokolovskaya, I. I. (1947). Mozet li zamorogenaya sperma oplodotvoryat’ i davat’ normal’noye potomstvo [Can frozen sperm fertilize and produce normal offspring]. Doklady VASHNIL, 6, 13-18 [in Russian].
 11. Poldge, C., Smith, A., & Parkes, A. (1949). Revival of spermatozoa after vitrification  and dehydration at low temperatures. Nature. 164, 4219, 666.
 12. Bernshteyn, A. D., & Petropavlovskiy, V. V. (1937). Vlijanie nejelektrolitov  na perezhivanie  spermatozoidov [Effect of Non-Electrolytes on Sperm Survival]. Bjulleten’ jeksperimental’noj biologii i mediciny [Bulletin of Experimental Biology and Medicine], 111, 3, 1, 21–25 [in Ukrainan].
 13. Smirnov, L. N. (1968). Sovetskij Sojuz – rodina iskusstvennogo osemenenija  sel’skohozjajstvennyh zhivotnyh [The Soviet Union is the birthplace of artificial insemination of farm animals]. Doklady sovetskih uchenyh k VI Mezhdunarodnomu kongressu po razmnozheniju i iskusstvennomu osemeneniju zhivotnyh [Reports of Soviet scientists to the VI International Congress on reproduction and artificial insemination of animals]. Moscow : Kolos, 5-10 [in Russian].
 14. Smirnov, L. N. (1969). VII Mezhdunarodnyj kongress po razmnozheniju i iskusstvennomu osemeneniju zhivotnyh [International Congress on Animal Breeding and Artificial Insemination]. Zhivotnovodstvo, 2, 77-85 [in Russian].
 15. Bugrov, A. D. (2015). Kriokonservacija i kriozashhita spermiev bykov pri glubokom zamorazhivanii [Cryopreservation and cryoprotection of bull sperm at deep freezing]. Kharkov : Instytut tvarynnytstva NAAN [in Russian].
 16. Maksimov, N. A. (1913). O vymerzanii i holodostojkosti rastenij. Jeksperimental’nye i teoreticheskie issledovanija [On the freezing and cold resistance of plants. Experimental and theoretical studies]. Izvestija Sankt-Peterburgskogo lesnogo instituta [Proceedings of the St. Petersburg Forestry Institute], 25, 1–330 [in Russian].
 17. Poldge, C., & Rowson, L. E. A. (1952). Fertilization capacity of bull spermatozoa after freezing – 79 ºC. Nature, 169, 626-627.
 18. Poldge, C., & Rowson, L. E. A. (1952). Results with bull semen stored at – 79 º C. VetRec., 64, 851.
 19. Nagase, H. & Niwa, T. (1964). Deep freezing bull semen in concentrated pellet form. Proc.5th Int. CongrAnimReprod. Trento, 410 – 415.
 20. Nagase, H., Suejima, S., Niwa, T., Oshida, H., Sagara, Y., Ishizaki, N.& Hoshi, S. (1966). Studies in the freezing storage of stallion semen. I. Fertility results of stallion semen frozen in concentrated pellet from Jap. J. AnimReprod, 12, 48-52.
 21. Yushchenko, N. P., Semakov, V. G., & Levin, K. L. (1968). Zamorazhivanie spermy bykov v granulah bez  primenenija suhogo l’da [Freezing of bull semen in granules without the use of dry ice] Molochnoye i myasnoye skotovodstvo, 5, 36–37 [in Russian].
 22. Yushchenko, N. P., Semakov, V. G., & Levin K. L. (1970). Zamorazhivanie spermy bykov v granulah [Freezing bull semen in granules]. Molochnoye i myasnoye skotovodstvo, 10, 30-31 [in Russian].
 23. Cassou, R. (1964). La method des paillettes en plastique et Son Adaptation la Generalization de la Congelation C.R. AcadAgric., 50, 881-887.
 24. Kurbatov, A. D., Platov, Ye. M., & Korban, N. V. (1988). Kriokonservacija spermy sel’skohozjajstvennyh zhivotnyh [Cryopreservation of semen from farm animals]. Leningrad : Agropromizdat [in Russian].
 25. Milovanov, V. K. (1936). Iskusstvennoe osemenenie  sel’skohozjajstvennyh zhivotnyh[Artificial insemination of farm animals]. Moscow : Sel’khozgiz [in Russian].
 26. IMV Group and missions – IMV Technologies [Electronic resource] Retrieved from https://www2.imv-technologies.com/imv-group-and-missions.html
 27. About Minitube. Retrieved from https://www.minitube.com/about-minitube
 28. Ostashko, F. I. (1968). Glubokoe zamorazhivanie i dlitel’noe hranenie spermy proizvoditelej [Deep freezing and long-term storage of sperm producers]. Kiev : Urozhay [in Russian].
 29. Ostashko, F. I. (1978). Glubokoe zamorazhivanie i dlitel’noe hranenie spermy proizvoditelej [Deep freezing and long-term storage of sperm producers]. Kiyev : Urozhay [in Russian].
 30. Ostashko, F. I., Chirkov, V. A., Bugrov, A. D., Kancedal, V. I., & Pavlenko, M. P. (1982). Vosproizvedenie stada v promyshlennom skotovodstve [Herd reproduction in industrial cattle breeding]. Kiev : Urozhay [in Russian].
 31. Ostashko, F. I. (1995). Biotehnologija vosproizvedenija krupnogo rogatogo skota [Biotechnology of reproduction of cattle]. Kiyev : Agrarna nauka [in Russian].
 32. Ostashko, F. I., Rudenko, Y. V., Sushko, O. B., & Savelyeva, M. S. (2011). Natsionalna tekhnolohiya kriokonservatsiyi ta vykorystannya spermy pleminnykh plidnykiv u systemi krupnomasshtabnoyi selektsiyi (Kharkivska tehnolohiya aseptychnoho oderzhannya kriokonservatsiyi spermy buhayiv v oblytsovanykh hranulakh) [National technology of cryopreservation and use of semen of breeding breeders in the system of large-scale selection (Kharkiv technology of aseptic production of cryopreservation of bull semen in lined granules)]. Kharkiv [in Ukrainian].