Динаміка змін живої маси та інтенсивності росту ремонтних телиць за використання силосу із суміші кукурудзи і сорго

DOI: 10.32900/2312-8402-2023-129-213-219

Трішин О. К.,
д. с.-г. н, академік НААН,
https://orcid.org/0000-0002-5532-3988,
Дроздов С. Є.,
к. с.-г. н, с. н. с.,
https://orcid.org/0000-0003-1255-1937,
Дроздова О. В.,
н. с.,
https://orcid.org/0000-0002-0673-4641,
Інститут тваринництва НААН

Ключові слова: ремонтні телиці, жива маса, інтенсивність росту, силос, сорго, поживні речовини, хімічний склад


У викладеному матеріалі експериментально обґрунтовано динаміку змін живої маси та інтенсивності росту ремонтних телиць української чорно-рябої молочної породи за використання силосу із суміші кукурудзи і сорго.
Дослідження проводили на трьох групах ремонтних телиць української чорно-рябої молочної породи 9-місячного віку, живою масою 227 кг, по 9 голів у кожній. Телиці першої (контрольної) групи одержували раціон, до складу якого входив кукурудзяний силос. У раціонах тварин другої та третьої (дослідних) груп, відповідно, 50 % та 100 % цього силосу заміняли силосом, виготовленим із зеленої маси сумісних посівів кукурудзи та сорго.
Використання у складі раціонів ремонтних телиць кукурудзяно-соргового силосу, сприяло незначному зниженню вмісту сирого протеїну в раціоні, але при цьому він відповідав деталізованим нормам годівлі. Вміст сирої клітковини з розрахунку на 1 кг сухої речовини раціонів був майже однаковим і становив по групах, відповідно, 211, 215 та 219 г/кг сухої речовини.
Заміна силосу в складі раціонів телиць дослідних груп забезпечила збільшення їх середньодобових приростів, порівняно з контрольною групою, на четвертий і п’ятий місяць досліду на 3,0 і 11,2 % та на 8,2 і 13,8 % (р≤0,05), що ймовірно обумовлено меншим ступенем розщеплення протеїну рубці, внаслідок чого більша його кількість потрапила в тонкий відділ кишківнику, де власне й відбувалося всмоктування.
За результати проведених досліджень, враховуючи той факт, що за врожайністю зеленої маси сумісні посіви сорго з кукурудзою мінімум у півтори рази переважають кукурудзу, варто зазначити, що з метою сталого забезпечення кормами галузі молочного скотарства в умовах зміни клімату, а також збільшення виробництва кормів з одиниці земельної площі за зменшення їх собівартості, в технології вирощування ремонтних телиць доцільно застосовувати силос, виготовлений з сумісних посівів сорго з кукурудзою.

Бібліографічний список

  1. Помітун І. А. Дроздов С. Є. Шляхи забезпечення сталої заготівлі силосованих кормів в умовах змін клімату. Кліматичні зміни та сільське господарство. Виклики для аграрної науки і освіти: матеріали Міжнар. наук. -практ. конф. за участю ФАО., м. Київ. 13-14 берез. 2018 . Київ, 2018. С. 652-655.
  2. Forage Sorghum Variety Trials. Results from Texas and New Mexico // Forage Sorghum Hybrid Guide. – Retrieved from : www/sorghumcheckoff.com (дата звернення 15.05.2019).
  3. Руденко Н. Про перспективи. Агроперспектива. 2019. № 1-2 (219-220). С.56–58.
  4. V. A. Corriher, G. M. Hill, J. K. Bernard, B. G. Mullinix Performance of Finishing Steers on Corn Silage or Forage Sorghum Silage with Corn Oil Supplementation. The Professional Animal Scientist. 2010. № 26. Р. 387–392.
  5. Dhiman T. R., Bal M. A., Wu Z., Moreira V. R., Shaver R. D., Salter L. D., Shinners К. J., Walgenbach R. P. Influence of mechanical processing on utilization of corn silage by lactating dairy cows. Dairy Sc. 2000. Vol. 83. № 11. P. 2521–2528.
  6. John K. Bernard Forage Sorghum for Dairy Cattle. Retrieved from : https://articles.extension.org/pages/71948/forage-sorghum-for-dairy-cattle (дата звернення 15.05.2019).
  7. Podkówka Z., Podkówka L. Chemical composition and quality of sweet sorghum and maize silages. of Central European Agriculture. 2011. Vol. 12 (2). Р. 294–303.
  8. Guyer, Paul Q., “G78-395 Feeding Corn and Sorghum Silages to Beef Cattle”. Historical Materials from University of Nebraska- Lincoln Extension, 1978. Retrieved from : http://digitalcommons.unl.edu/extensionhist (дата звернення 15.05.2019).
  9. Норми і раціони повноцінної годівлі високопродуктивної великої рогатої худоби: довід.-посіб. / за ред. Г.О. Богданова, В.М. Кандиби. Київ: Аграрна наука, 2012. 296 с.
  10. Методические рекомендации по нормированию энергии в кормлении крупного рогатого скота / В. В. Цюпко, В. В. Пронина, М. В. Берус, В. И. Бублик, Н. В. Василевский, Г. С. Злобина и др. Харьков, 1989. 68 с.