Динаміка румінації у дійних корів залежно від їх віку в лактаціях

DOI: 10.32900/2312-8402-2023-129-149-154

Подобєд Л. І.,
д. с.-г. н.,
https://orcid/org/0000-0001-7684-6289,
Чигринов Є. І.,
д. с.-г. н.,
https://orcid.org/0000-0001-7707-8269,
Косов М. О.,
к. с.-г. н., https://orcid/org/0000-0002-8850-745Х,
Інститут тваринництва НААН,
Безалтична О. О.,
к. с.-г. н.,
https://orcid/org/0000-0002-4257-0699,
Одеський державний аграрний університет

Ключові слова: корови, румінація, румінаційна активність, лактація, надій


Румінація (тривалість жуйки у корів упродовж доби) стає ефективним і надійним тестом, що характеризує загальний стан обміну речовин в їх організмі, процес травлення та прогнозований рівень продуктивності.
У досліді на масиві дійних корів господарства ТОВ «Петродолинське» за використання системи дистанційного електронного контролю з функцією моніторингу харчової поведінки SCR Heatime HR-IR проведено спостереження за характером румінації залежно від їх віку в лактаціях.
Дослідженнями встановлено, що середня тривалість румінації у корів по стаду змінюється упродовж лактаційного періоду залежно від їх віку в лактаціях. Масив корів першої лактації (первісток) на момент отелення має найнижчу величину румінації, а її максимум фіксується у корів третьої лактації. До 30 доби отелення показник румініаційної активності у корів різного віку вирівнюється, проте залишається найвищим, як і раніше, у тварин другої лактації. Лише до 200 діб лактаційного періоду різниця у румінації корів різного віку практично зникає. На момент запуску інтенсивність румінації у корів першої лактації знову стає нижчою, ніж у старших за віком тварин.
Установлено, що в перші 30 діб після отелення у корів спостерігається тісна кореляція між зростанням величини румінації та рівнем надоїв. При цьому коефіцієнт кореляції у корів першої лактації становив 0,78, другої – 0,65 і третьої – 0,63. За досягнення максимуму надою (100–120 діб лактації) коефіцієнт кореляції між характером румінації та рівнем надою різко падає, проте найвищим він залишається у корів першої лактації (0,57) проти 0,48 і 0,42 у тварин другої та третьої лактацій. Тим не менш і у фазу другої третини лактації відповідний показник залишається суттєвим для характеристики зв’язку румінації та надою. Зв’язок істотний і прямий. Після 200 діб лактації залежність надою від характеру румінації знижується ще більше й коефіцієнт кореляції, що визначає цей показник, знаходиться на рівні 0,28 (перша лактація), 0,24 – друга лактація і 0,23 – третя лактація.
Результати досліджень мають суттєвий науковий та практичний інтерес задля визначення змін характеру румінації у корів залежно від їх віку в лактаціях, оцінки вікової динаміки процесу травлення та встановлення взаємозв’язку характеру румінації з тривалістю господарського використання тварин та продуктивністю.

Бібліографічний список

  1. Буряков Н. П., Бурякова М. А., Виноградова С. Н. Показатели жевательной активности у коров разного уровня продуктивности в период сухостоя и лактации. Актуальные проблемы формирования кадрового потенциала для инновационного развития АПК : материалы 3-й Междунар. науч.-практ. конф. (9-10 июня 2016 г.). Минск: БГАТУ, 2016. С. 252–261.
  2. Новотільні корови: усуваємо помилки управління, MilkUA.info, 2022. [Електронний ресурс] Режим доступу: http://milkua.info/uk/post/novotilni-korovi-usuvaemo-pomilki-upravlinna (дата звернення 10.04.2023)
  3. Самойлов А. А. Ацидоз рубца – причина всех проблем здоровья коров. Производственная болезнь. Новосибирск, 2019. 61 с.
  4. Oetzel G. Prevention of nutritional and metabolic diseases in dairy cattle/ Subacute Ruminal Acidosis Prevention. Ohio Dairy Veterinarians Meeting. 2010. P. 19-44.
  5. Подобєд Л. І., Олександров С. М., Руденко Є. В., Помітун І. А., Косов М. О., Антоненко С. Ф., Золотарьов А. П., Брезвін О. М., Левицький Т. Р. Технологічні, кормові та ветеринарні аспекти вирощування високопродуктивних корів/ Інститут тваринництва НААН. Харків, 2020. 530 с.
  6. Sato Sh. Subacute ruminal acidosis (SARA) challenge, ruminal condition and cellular immunity in cattle. Japanese Journal of Veterinary Research. 2015. 63. S25-S36.
  7. Tao S., Bubolz J. W., do Amaral B. C., Thompson I. M., Hayen M. J., Johnson S. E., Dahl G. E. Effect of heat stress during the dry period on mammary gland development. Journal of Dairy Science. 2011. Vol. 94. № 12. С. 5976-5986.
  8. Pahl C., Hartung E., Grothmann A., Mahlkow-Nerge K., HaeussermannA. Rumination activity of dairy cows in the 24 hours before and after calving. Journal of Dairy Science. 2014. Vol. 97. № 11. С. 6935-6941.
  9. Руминация – индикатор самочувствия коровы. [Електронний ресурс] Режим доступу: https://profcorm.ru/lib/news/ruminaciya-korovy (дата звернення 10.04.2023)
  10. Руминация как индикатор здоровья коровы. [Електронний ресурс] Режим доступу: https://www.dairynews.ru/news/ruminatsiya-kak-indikator-zdorovya-korovy.html (дата звернення 10.04.2023).